Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti

Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti
Liputan Sidang
      1 – 15 Jun , 2017                                     Dasar Pengasingan                                   1
DUN                                                  Sisa Di Punca,
       MS 2 - 6                                         dikuatkuasa MS 20

                                               buletin
                                                         www.buletinmutiara.com

 1 – 15 JUN, 2017


    Buka puasa babit bukan Islam
  serlahkan rahmat beragama - Mufti
Oleh : NORSHAHIDA YUSOFF

                                 'Bonus Raya' Pulau Pinang, 0.75 bulan gaji
Gambar : ALISSALA THIAN

GEORGE TOWN – Mufti Pulau Pinang, Sahibus Samahah
Dato' Dr. Wan Salim Wan Mohd. Noor berpendapat          GEORGE TOWN - Ketua Menteri Y.A.B.      Pondok dan Tadika Islam (TADIS)       Tahun 2017 juga
bahawa majlis berbuka puasa dihadiri bukan Islam bakal      Tuan Lim Guan Eng mengumumkan        masing-masing menerima RM200.        dipanjangkan kepada
menyemarakkan lagi keindahan Islam sebagai rahmat di       pemberian 0.75 bulan gaji atau kadaran      "BKK sebanyak 0.75 bulan ini akan    semua pihak berkuasa
seluruh alam.                           minimum RM1,000 kepada semua anggota     dipecahkan kepada dua bayaran iaitu 0.5   tempatan (PBT) dan
  Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas        perkhidmatan awam layak, sempena       bulan gaji kepada semua penjawat awam    badan berkanun negeri.
mengenai kritikan segelintir pihak terhadap amalan Ketua     sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, dibayar  yang tiada rekod disiplin.           “Memandangkan
Menteri, Y.A.B. Tuan Lim Guan Eng meraikan umat Islam       pada 20 Jun 2017.                "Manakala, tambahan 0.25 bulan gaji   Kerajaan Negeri mencatatkan lebihan
berbuka puasa di masjid.                       Menurut kenyataan dikeluarkan pada 9   lagi akan diberikan kepada penjawat awam  Belanjawan setiap tahun sejak tahun
  Katanya, penentangan tersebut tidak seharusnya berlaku    Jun lalu, Bantuan Khas Kewangan (BKK)    yang memuaskan prestasinya," katanya di   2008 melalui pengurusan Cekap,
kerana ia adalah suatu bentuk amalan memperkenalkan        sejumlah RM300 juga akan diberikan      sini.                    Akauntabiliti dan Telus (CAT), sebanyak
keindahan Islam kepada penganut agama lain.            kepada Penyelia, Guru dan Staf KAFA,       Guan Eng memberitahu, pemberian     RM71,779,770.99 telah dicatatkan pada
  “Kita anggap itu sebagai satu bentuk memperkenalkan      Sekolah Rendah Agama Rakyat, Sekolah     BKK kepada 3,741 pegawai Perkhidmatan    2015 dan dijangka akan juga mencatatkan
keindahan Islam, semoga dengan cara tersebut mereka        Menengah Agama Rakyat, Sekolah Agama     Awam Negeri di Pentadbiran Kerajaan     lebihan Belanjawan pada tahun 2016.
(bukan Islam) akan bersimpati dengan Islam dan mereka       Rakyat (KAFA Integrasi), Sekolah Agama    Negeri adalah dianggarkan berjumlah     Maka Kerajaan Negeri berasa boleh
tahu apa sebab kita (Islam) perlu buat begitu dan begini.     Bantuan Kerajaan Negeri dan Sekolah     RM7,551,028.94         berbanding  memberikan BKK yang sama kepada
  “Kita selalu dengar ada pihak bukan Islam yang menentang   Persendirian Cina Negeri Pulau Pinang;    RM6,945,034.67 yang dibayar pada      semua penjawat awam Kerajaan Negeri,''
usaha-usaha keIslaman seperti ingin merealisasikan ajaran     manakala bagi Maahad Tahfiz, Sekolah     pertengahan tahun 2016. Pemberian BKK    ujarnya.
Islam di dalam negara. Sebab kadangkala tidak melibatkan
mereka (bukan Islam) pun... tapi orang Islam sahaja,
puncanya kerana mereka tidak faham.
  “Ini yang kita perlu fahamkan mereka, moga dengan
cara ini (berbuka bersama-sama), ia boleh menjalinkan
silaturahim sesama kita serta toleransi dengan harapan
mereka tidak akan menentang usaha-usaha kita
melaksanakan Islam di Malaysia,” ulasnya ketika ditemui
di perkarangan Hospital Pulau Pinang (HPP) di sini pada
7 Jun lalu.
  Terdahulu, Wan Salim meluangkan masa menziarahi
pasangan adik-beradik, Khairiyah Alisha Mohd. Khosim,
10, dan adiknya, Khaira Amni Mohd. Khosim, 1 tahun 5
bulan, yang sekelip mata hilang tempat bergantung apabila
tragedi kemalangan yang berlaku 28 April lalu di Sungai
Bakap meragut nyawa kedua-dua ibu bapa mereka.
  Pada kesempatan tersebut, Wan Salim turut menyampaikan
hamper dan duit raya kepada kanak-kanak berkenaan iaitu
hasil sumbangan daripada kakitangan Jabatan Mufti Negeri
Pulau Pinang dan sebahagian jabatan-jabatan di bawah Pejabat
Setiausaha Kerajaaan Negeri Pulau Pinang (PSUKPP).
  Mengulas lanjut, Wan Salim berpendapat bahawa
penentangan tersebut mungkin disebabkan ketakutan dan
kebimbangan mereka.
  “Jadi, kitalah yang perlu fahamkan mereka, ajak mereka
                                Dr. Wan Salim Wan Mohd. Noor (kanan sekali) mengetuai bacaan doa kepada pasangan adik-beradik sempena lawatan
(bukan Islam) bersama-sama untuk berbuka puasa,”        beliau dan para kakitangan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang serta wakil-wakil jabatan PSUKPP ke HPP di sini baru-
jelasnya lanjut.           (Juga berita di muka 8).  baru ini.
Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti
2                                                              1 – 15 Jun , 2017


                Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Ke-13.


Exco nafi pembangunan tidak terkawal punca
banjir di Kampung Kechil
Oleh : ZAINULFAQAR YAACOB       Jabatan Pengairan dan Saliran     semula permohonan projek RTB    Pulau Pinang.
                   (JPS) negeri.             Sungai Kechil melalui Bahagian     "Sekiranya ia diteliti, negeri
GEORGE TOWN - Dakwaan          "Kawasan    Sungai   Kechil  Pengurusan Banjir JPS Malaysia   Pulau    Pinang   diluluskan
Ahli Dewan Undangan Negeri      merupakan kawasan kampung yang     dengan kos anggaran RM12 juta    peruntukan sejumlah RM305
(ADUN) Sungai Aceh, Datuk       masih didominasi dengan aktiviti    sebagai projek baru dalam Rolling  juta, hanya 21.7 peratus daripada
Mahmud    Zakaria   kononnya  pertanian dan tidak banyak aktiviti  Plan Ketiga Tahun 2018 setelah   jumlah peruntukan asal sebanyak
masalah banjir yang melanda      pembangunan dijalankan seperti di   cadangan tersebut ditolak dalam   RM1,407,209,672.00     (RM1.4
kawasan Sungai Kechil berpunca    kawasan perbandaran yang lain.     Rolling Plan Pertama, Rancangan   bilion).
oleh aktiviti pembangunan tidak     "Justeru,     penyelesaian   Malaysia Ke-11 (RMK-11)         "Perkara sama juga dapat
terkawal adalah tidak benar.     kepada masalah banjir kilat di      Tambah Kon Yeow, permohonan   diperhatikan semasa RMK-10 yang
  Exco   Kerajaan   Tempatan,  Sungai Kechil adalah dengan      berkaitan projek RTB itu sedang   mana daripada jumlah peruntukan
Pengurusan    Lalulintas   dan  melaksanakan projek Rancangan     dalam semakan Unit Perancang    asal      RM185,670,290.00,
Tebatan Banjir, Chow Kon Yeow     Tebatan Banjir Sungai Kechil,"     Ekonomi (EPU) langsung di bawah   Kerajaan Negeri hanya menerima    CHOW Kon Yeow.
memberitahu, masalah berbangkit    jelasnya dalam sesi penggulungan    Jabatan Perdana Menteri.      RM124,745,837.95, iaitu 67.2
tersebut   boleh   diselesaikan  di Dewan Undangan Negeri Pulau      Dalam perkembangan berkaitan,  peratus," jelas Kon Yeow.      RM1 juta sahaja pada tahun 2017.
sekiranya Kerajaan Persekutuan    Pinang di sini baru-baru ini.     beliau turut mengulas mengenai     Mengulas lanjut, kata Kon      "Peruntukan selebihnya akan
menyegerakan kelulusan projek      Ahli   Dewan    Undangan   jumlah peruntukan sebenar yang   Yeow, jumlah peruntukan Kerajaan   disalurkan secara berperingkat
Rancangan Tebatan Banjir (RTB)    Negeri (ADUN) Padang Kota       diluluskan Kerajaan Persekutuan   Pusat untuk RTB Sungai Pinang    sehingga projek siap pada tahun
Sungai Kechil bernilai RM12 juta,   berkenaan menyatakan bahawa,      melalui Rancangan Malaysia Ke-9   pula berjumlah RM150 juta, namun   2020," ujarnya kepada ADUN
yang sebelum ini dipohon oleh     JPS   telah   mengemukakan    (RMK-9) hingga RMK-11 untuk     Pulau Pinang hanya menerima     Pembangkang.
Kerajaan Negeri tidak campur tangan                                   MAINPP lantik Sazali Hussein
urusan fatwa – Exco Agama                                        Pemangku CEO ZPP
GEORGE TOWN – Exco Hal Ehwal           pada persidangan Dewan Undangan Negeri         GEORGE TOWN - Pengarah         dalam satu mesyuarat khas antara
Agama, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal      di sini.                        Jabatan Hal Ehwal Agama Islam      Majlis Agama Islam Negeri Pulau
Ehwal Pengguna, Dato' Abdul Malik Abul        Menyentuh   mengenai   syor  Jahara     Pulau Pinang (JHEAIPP), Dato'      Pinang (MAINPP) sebagai badan
Kassim menegaskan bahawa Kerajaan Negeri     supaya Abdul Malik menarik balik surat         Sazali Hussein    diumumkan     induk ZPP pada 15 Mei lalu.
tidak mencampuri urusan fatwa di negeri ini.   kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri untuk         sebagai Pemangku Ketua Pegawai       "Lembaga Pengarah ZPP juga
  “Perkara itu juga sudah diperjelaskan     membentangkan fatwa kepada Kerajaan          Eksekutif (CEO) Lembaga Zakat      telah  mengadakan   mesyuarat
Mufti Pulau Pinang, Sahibus Samahah Dato'     Negeri sebelum diangkat kepada Yang Di-        Pulau Pinang (ZPP).           bagi memastikan pentadbiran
Dr. Wan Salim Wan Mohd. Noor, malah        Pertuan Agong, Malik menyatakan bahawa          Lantikan tersebut diumumkan     badan tersebut berjalan lancar,
beliau menafikan bahawa adanya campur       beliau tidak pernah mengeluarkan sebarang       Exco   Hal  Ehwal   Agama,    khususnya pada bulan Ramadan,
tangan Kerajaan Negeri dalam urusan fatwa.    surat sebagaimana dinyatakan Jahara.          Perdagangan Dalam Negeri dan      iaitu bulan paling sibuk dengan
  “Malah, kuasa untuk mengeluarkan         “Jadi tidak berbangkit untuk saya menarik      Hal Ehwal Pengguna, Dato' Abdul     aktiviti kutipan serta agihan
sesuatu fatwa dan seterusnya meluluskannya    balik sebarang surat seperti yang dibangkitkan     Malik Abul Kassim pada satu       kepada asnaf," katanya.
terletak dalam bidang kuasa Jawatankuasa     oleh (ADUN) Teluk Air Tawar.              sidang media di Dewan Undangan       Turut hadir, Yang di-Pertua
Fatwa Negeri yang dipengerusikan oleh        “Mungkin surat yang dimaksudkan adalah       Negeri (DUN) di sini baru-baru ini.   MAINPP, Dato' Mohd. Salleh
Mufti Pulau Pinang sendiri,'' katanya sebagai   surat Penasihat Undang-undang Negeri           "Perkara tersebut diputuskan     Man.
respons terhadap isu fatwa yang dibangkitkan   kepada semua agensi berkaitan termasuk
Ketua Pembangkang Pulau Pinang, Datuk       Jabatan Mufti seperti yang diputuskan dalam
Jahara Hamid yang juga Ahli Dewan         Mesyuarat Exco,” ujarnya yang ADUN Batu
Undangan Negeri (ADUN) Teluk Air Tawar      Maung.


Belanja pembangunan negeri seimbang
sejak 2008, 77% di Seberang Perai
GEORGE TOWN - Belanja Pembangunan         Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Pengairan
Kerajaan Negeri lebih seimbang sejak tahun    dan Saliran (JPS), Majlis Bandaraya Pulau
2008, berbanding era sebelumnya yang lebih    Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran
menumpu pada bahagian pulau sahaja.        Seberang Perai (MPSP) untuk bahagian
  Ketua Menteri, Y.A.B. Tuan Lim Guan      Seberang Perai berjumlah RM182,045,529.59
Eng memberitahu, belanja pembangunan di      menyamai 60 peratus; manakala baki 40
Pulau Pinang sejak 2008 hingga 2016 adalah    peratus lagi belanja pembangunan negeri di
berjumlah RM3,077,152,950.39.           bahagian pulau (RM123,624,580.41).
  "RM2,379,145,953.56        belanja     Jelas beliau, belanja pembangunan
pembangunan negeri di bahagian Seberang      Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang
Perai keseluruhannya menyamai 77 peratus,     (PBAPP) di bahagian Seberang Perai adalah
dan keseluruhannya RM698,006,996.83        64 peratus atau RM311,000,000; manakala
belanja pembangunan negeri di bahagian      baki 36 peratus atau RM173,000,000 di
pulau menyamai 23 peratus," jelasnya yang     bahagian pulau.
juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN)        Tambah Guan Eng, belanja pembangunan
Air Putih dalam sesi penggulungan di Dewan    Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang di       (PDC) di bahagian Seberang Perai adalah 82
sini.                       peratus atau RM1,886,100,423.97; manakala        ABDUL Malik Abul Kassim (kanan) bergambar bersama Sazali Hussein di
  Mengikut pecahan, menurut Guan Eng,      baki 18 peratus atau RM401,382,416.42 di        perkarangan DUN.
belanja pembangunan negeri melibatkan       bahagian pulau.
Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti
1 – 15 Jun , 2017                                                             3

               Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Ke-13.


Peningkatan peruntukan
84%, bukti KN dokong
Islam sebagai agama rasmi
GEORGE TOWN – Peruntukan bagi hal        Sekolah Agama Rakyat (SAR) di Guar Jering,
ehwal agama Islam di Pulau Pinang antara     Permatang Pauh bernilai RM1.3 juta telah siap
2008 hingga 2016 berjumlah RM457 juta,      dibina dan beroperasi sepenuhnya akhir tahun   BARISAN media bertugas merakam gambar kenangan bersama Tuan Yang
berbanding tempoh sama (antara tahun 2000-    lalu.                       Terutama Negeri, Tun Dr. Abdul Rahman Abbas selepas selesainya Majlis
2007) sewaktu pentadbiran Barisan Nasional     “Kos pembinaan SAR ini dibiayai        Perasmian Mesyuarat Pertama Penggal Kelima DUN Ke-13 baru-baru ini.
(BN) hanya RM257 juta.              sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri, manakala
  Exco Hal Ehwal Agama, Perdagangan       bagi SAR di Masjid Daerah Seberang Perai
Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato'    Selatan (SPS), SAR Tuan Guru (Tanjung
Abdul Malik Abul Kassim berkata, jumlah     Tokong) dan SAR di Masjid Abdullah Fahim
tersebut menunjukkan peningkatan sehingga    (Seberang Perai Utara, SPU) kini dalam proses
84 peratus berbanding semasa Pulau Pinang di   pembinaan.
bawah pentadbiran BN.                “Malah, Maahad Tahfiz yang beroperasi di
  “Hal ini menunjukkan bahawa Kerajaan     negeri ini juga didaftarkan bagi membolehkan
Negeri hari ini melaksanakan pembangunan     penyaluran   bantuan   dan   pemantauan
Islam di Pulau Pinang dengan mendokong      dijalankan supaya mutu pembelajaran serta
kedudukan Islam sebagai agama rasmi       kebajikan pelajar-pelajar ini tidak diabaikan.
Persekutuan,” ucapnya pada sesi penggulungan    “Juga, penyempurnaan Ibu Pejabat
sempena Mesyuarat Pertama Penggal Kelima     Kompleks Kehakiman dan Mahkamah Tinggi
Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang     Syariah Pulau Pinang yang terletak di Jalan
Ketiga Belas baru-baru ini.           Scotland, atas tanah Kerajaan Negeri bernilai
  Menurut Abdul Malik yang juga Ahli      RM80 juta, dengan kos RM33 juta dibiayai
Dewan Undangan Negeri (ADUN) Batu        oleh Kerajaan Persekutuan menjadi sebahagian   LAW Choo Kiang (duduk, tiga dari kiri) bergambar kenangan bersama-sama
Maung, Kerajaan Negeri dalam usaha        antara kejayaan dalam pembangunan Islam di    barisan ADUN selepas selesainya persidangan Mesyuarat Pertama Penggal
memartabatkan ilmu pendidikan Islam, sebuah   Pulau Pinang,” jelas beliau.           Kelima Dewan Undangan Negeri Ke-13 baru-baru ini.
  Penolakan pinjaman perumahan                               Shabudin dikritik keras, DUN
  pembeli  pertama,  KN terus                              Pulau Pinang terima usul henti
  perbincangan dengan BNM
                                              perkahwinan kanak-kanak dengan
  Oleh : NORSHAHIDA YUSOFF          pendapatan peminjam,” jelasnya ketika
                        membentangkan    perkara  tersebut
                        pada Sidang Dewan Undangan Negeri
                                              perogol
  GEORGE TOWN – Kerajaan Negeri
  Pakatan Harapan (PH) Pulau Pinang      (DUN) yang berlangsung baru-baru ini.
                         Jelas Jagdeep, masalah kadar       GEORGE TOWN - Dewan Undangan         "Ini, bermakna 17 peratus kes difail
  menggariskan empat langkah yang                             Negeri (DUN) Pulau Pinang baru-baru    dan hanya 1 peratus kes disabit kesalahan
  perlu ditangani Bank Negara Malaysia    penolakan pinjaman perumahan yang
                        tinggi khususnya dalam kalangan       ini sebulat suara menerima usul Hentikan  daripada jumlah kes yang dilaporkan.
  (BNM) bagi memastikan syarat-syarat                           Perkahwinan   Kanak-Kanak   Dengan   "Ini, jelas menunjukkan yang jenayah
  pinjaman perumahan daripada bank-      pembeli rumah pertama bukan sesuatu
                        perkara baharu.               Perogol, tanpa seorang pun Ahli Dewan   seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia
  bank komersial dapat dilonggarkan dan                          Undangan Negeri (ADUN) Pembangkang.    adalah sangat serius dan memang sukar
  memanfaatkan pembeli rumah pertama.      “Masalah (penolakan pinjaman) ini
                        bukanlah perkara baharu, ia juga adalah     Exco Belia & Sukan, Pembangunan     untuk dibawa ke muka pengadilan,"
   Exco Perancangan Bandar, & Desa dan                          Wanita, Keluarga dan Komuniti, Chong    tegasnya.
  Perumahan, Jagdeep Singh Deo berkata,    punca yang menafikan warga Pulau
                        Pinang daripada mengakses rumah       Eng ketika membentangkan usul tersebut,    ADUN Penanti, Dr. Norlela Ariffin pada
  Kerajaan Negeri telah mengambil                             mengkritik keras kenyataan Ahli Parlimen  sesi perbahasan usul tersebut mencadangkan
  langkah proaktif dengan mengadakan     mampu milik disediakan.
                         “Kita (Kerajaan Negeri) akan       Tasek Gelugor, Datuk Shabudin Yahaya    perogol dihukum rejam sampai mati,
  kerjasama dan perbincangan bersama                            dalam persidangan Dewan Rakyat baru-    sebagaimana wujud dalam doktrin undang-
  pihak BNM bagi mengatasi masalah      meneruskan   perbincangan  dengan
                        pihak BNM berhubung isu tersebut agar    baru ini yang menyebut seseorang kanak-  undang yang dikaitkan dengan Islam.
  tersebut.                                        kanak perempuan berumur 12 hingga       "Dalam Islam, anak mangsa rogol tidak
   “Apa yang kita (Kerajaan Negeri)     pinjaman perumahan daripada bank-
                        bank komersial dapat dilonggarkan dan    15 tahun sudahpun kelihatan seperti 18   diiktiraf pun sebagai anak kepada perogol.
  cadangkan bagi mengurangkan kadar                            tahun dan oleh itu, sudah bersedia untuk   "Inilah betapa tiada taraf perogol, tapi
  penolakan perumahan yang tinggi ialah    memanfaatkan pembeli (rumah pertama).
                         “Malah, bagi menangani perkara      berkahwin.                 bagaimana dibenarkan mereka ini berkahwin
  dengan menawarkan kadar pinjaman                              "Marilah kita menentang sekeras-    dengan mangsa rogol," katanya.
  lebih tinggi sehingga 100 peratus      tersebut pihak Pembangkang Pulau
                        Pinang yang diketuai Ahli Dewan       kerasnya pemikiran sebegini untuk       ADUN Sungai Pinang, Lim Siew Khim
  daripada harga jualan perumahan.                             melindungi kanak-kanak kita daripada    turut membantah dalih Shabudin yang
   “Selain itu, tempoh pembayaran      Undangan Negeri (ADUN) Teluk Ayer
                        Tawar telah bersetuju untuk bersama-     keganasan seksual," katanya yang juga   menyebut, "sekurang-kurangnya dia (kanak-
  pinjaman perumahan perlu dipanjangkan                          ADUN Padang Lalang.            kanak mangsa perogol) ada suami."
  serta memperkenalkan semula Skim      sama Kerajaan Negeri Pulau Pinang
                        mengutuskan usul bersama kepada         Memetik data Polis Diraja Malaysia     ADUN Bagan Dalam, A. Tanasekharan
  Pemaju Tanggung Faedah (Developer                            (PDRM) yang dikongsi Reuters, Chong    ketika berucap turut menganggap para
  Interest Bearing Scheme, DIBS).       Kerajaan Pusat dan BNM.
                         “Dalam hal ini, saya mengucapkan     Eng memberitahu Dewan bahawa terdapat   ADUN Pembangkang seakan lari daripada
   “Malah,   pihak  BNM   perlu                          12,987 kes penderaan seksual kanak-kanak  mengambil bahagian dalam membahaskan
  memperkenalkan kadar pembayaran       terima kasih kepada Datuk (ADUN
                        Teluk Air Tawar, Datuk Jahara Hamid)     dilaporkan kepada polis antara Januari   usul berwajib yang berkaitan Shabudin.
  semula yang lebih fleksibel, iaitu                            2012 hingga Julai 2016 di Malaysia.      Selepas itu, Yang di-Pertua Dewan
  bermula dengan kadar pembayaran       kerana   bersetuju  bersama-sama
                        Kerajaan Negeri menangani masalah        Tapi, katanya, hanya 2,189 kes rogol  Undangan Negeri Pulau Pinang, Dato' Law
  lebih rendah dan meningkat secara                            difailkan dan 140 kes sahaja disabit    Choo Kiang mengumumkan usul Chong
  berfasa seiring dengan peningkatan     ini,” katanya.
                                              kesalahan.                 Eng itu sebulat suara diterima dewan.
Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti
4                                                        1 – 15 Jun , 2017


                Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Ke-13.

Perbelanjaan wang MARRIS,                                Rashid sangkal dakwaan prinsip CAT
Exco jawab ADUN Permatang                                sudah mati
Berangan                                        GEORGE TOWN - Timbalan
                                            Ketua Menteri I, Dato' Mohd. Rashid
                                            Hasnon menyangkal dakwaan pihak
                                            pembangkang   daripada   Barisan
Oleh :  WATAWA        NATAF   turut memberi respons kepada Omar       Nasional (BN) kononnya prinsip
ZULKIFLI                 berkenaan   pecahan   peruntukan     CAT (Cekap, Akauntabel dan Telus)
                     MARRIS yang diterima sejak tahun        yang didokong Kerajaan Negeri
PADANG KOTA - Dana Sistem        2013 hingga 2016.               Pulau Pinang sejak 2008 sudah mati.
Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia     "Kerajaan   Negeri   menerima       Beliau berkata demikian ketika
(MARRIS) yang disalurkan Kerajaan    peruntukan   RM208,242,665   dari     berucap pada sesi penggulungan
Pusat tidak pernah digunakan untuk    Kerajan Pusat bagi dana Sistem         sempena Mesyuarat Pertama Penggal
membina jalan baharu di Pulau Pinang,  Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia       Kelima Dewan Undangan Negeri
mahupun menaik taraf mana-mana jalan   (MARRIS) dari tahun 2013 hingga        Pulau Pinang Ketiga Belas di sini
di negeri ini.              2016.                     baru-baru ini.
  Exco Kerja Raya, Utiliti dan       "Pada tahun 2013, kita (Kerajaan        Menurut Mohd. Rashid, Kerajaan
Pengangkutan,  Lim  Hock   Seng  Negeri) menerima RM50,471,489;         Negeri yang ada pada hari ini masih   MOHD. Rashid Hasnon.
berkata demikian ketika menjawab     RM44,518,563 (2014); RM53,135,917       lagi mendokong prinsip CAT sejak
soalan Ahli Dewan Undangan Negeri    (2015); RM60,116,622 (2016).          mengambil alih tampuk pentadbiran.   semua pencapaian tidak mungkin
(ADUN) Permatang Berangan, Omar       "Kebiasaannya,     peruntukan-       "Malah, Tuan Yang Terutama Tun    tercapai tanpa pentadbiran Cekap,
Abdul Hamid berkenaan peruntukan     peruntukan ini akan diagihkan kepada      (Dr. Abdul Rahman Abbas, Yang Di-    Akauntabel dan Telus (CAT) dan
berkaitan.                agensi-agensi seperti Jabatan Kerja      Pertua Negeri, TYT) turut berbangga   kepimpinan bersih yang diterapkan
  "Wang    MARRIS    diutamakan  Raya (JKR) Pulau Pinang, Jabatan        dengan pencapaian negeri Pulau     dalam tatakelola Kerajaan Negeri.
untuk penyelenggaraan jalan dan     Pengairan dan Saliran (JPS) Pulau       Pinang sejak sembilan tahun lalu.     "Urus tadbir CAT membuahkan
kemudahan awam berkaitan, selain itu   Pinang, Majlis Bandaraya Pulai Pinang       "Isu CAT telah mati tidak      kejayaan apabila lebihan bajet
ianya juga digunakan sebagai dana-    (MBPP) dan Majlis Perbandaran         benar  sebagaimana   dilaungkan  sebanyak RM573 juta dicatatkan
dana kecemasan jika terdapat mana-    Seberang Perai (MPSP)," jelasnya        pembangkang kerana Tun (TYT)      dalam tempoh lapan tahun dari tahun
mana kerosakan jalan, saliran dan    yang juga ADUN Bagan Jermal.          ketika ucapan perasmian sidang     2008-2015.
sebagainya," katanya pada Mesyuarat     Menurut Hock Seng, penggunaan        Dewan Undangan Negeri pada 19       "Maka, CAT telah mati adalah
Pertama Penggal Kelima DUN Pulau     peruntukan MARRIS akan dilaporkan       Mei lalu, dua kali menyebut bahawa   tidak benar," tegasnya.
Pinang Ke-13 baru-baru ini.       secara bulanan dan tahunan kepada
  Kesempatan sama, Hock Seng      Kerajaan Pusat.


ADUN UMNO berdalih nasihat                  PBT sentiasa pantau premis                            ADUN PAS
kenyataan cauvinis Pengerusi MCA
                               perniagaan – Ramasamy                              puji  rekod
negeri ketika diasak Guan Eng
                                            – Majlis    Ramasamy memberitahu, PBT
                                                                       pelaburan
                                                                       Pulau Pinang
                               GEORGE     TOWN
GEORGE TOWN -         Cina, dituduh anti-Melayu   Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)     tidak teragak-agak untuk menarik
Datuk Tan Teik Cheng      dan anti-Islam.        dan Majlis Perbandaran Seberang    semula lesen premis perniagaan
yang     mengeluarkan     "Kerajaan Negeri tidak   Perai (MPSP) selaku pihak berkuasa   tersebut sekiranya mendapati ianya
                               tempatan (PBT) sentiasa melakukan   diusahakan oleh warganegara asing.    GEORGE TOWN -
kenyataan     cauvinis  pernah kritik Kerajaan                                            Satu-satunya wakil rakyat
terhadap      Kerajaan  Pusat memberikan wang     pemantauan    terhadap   premis   “Kerajaan Negeri melalui kedua-
                               perniagaan di kawasan pentadbiran   dua PBT akan menarik balik lesen     Parti Islam Se-Malaysia
Negeri Pakatan Harapan,    kepada mana-mana kaum                                             (PAS) dalam persidangan
tetapi  beberapa   Ahli  sebagai anti kaum yang    masing-masing secara berkala.     premis   perniagaan   sekiranya
                                Perkara tersebut dimaklumkan    mendapati premis-premis perniagaan    Dewan Undangan Negeri
Dewan Undangan Negeri     satu lagi.                                                  (DUN) Pulau Pinang
pembangkang     masing-    "Nasihatlah pemimpin    Timbalan Ketua Menteri II, Prof.    tersebut diusahakan warga asing
                               Dr. P. Ramasamy sebagai penjelasan   dan yang disewakan oleh pemilik     memuji rekod pelaburan
masing dilihat seakan     Barisan Nasional (BN)                                             ke Pulau Pinang di
berdalih ketika diminta    Pulau Pinang berkenaan    kepada soalan dibangkitkan Ahli    rakyat tempatan,” ujarnya yang juga
                               Dewan Undangan Negeri (ADUN)      Exco Perancangan Ekonomi Negeri,     bawah pentadbiran Ketua
menasihat    pemimpin   supaya    tidak   lagi                                          Menteri, Y.A.B. Tuan
utama Barisan Nasional     mengeluarkan kenyataan    Bayan Lepas, Nordin Ahmad yang     Pendidikan & Sumber Manusia, Sains,
                               mencadangkan bahawa peraturan     Teknologi dan Inovasi pada ucapan    Lim Guan Eng.
(BN) terbabit.         cauvinis,"     katanya                                            Ahli Dewan Undangan
  Ketika    mengasak   yang juga Ahli Dewan     diperketatkan agar warga asing tidak  penggulungan di Dewan Undangan
                               dibenarkan menyewa premis untuk    Negeri (DUN) di sini baru-baru ini.   Negeri       (ADUN)
pembangkang,     Ketua   Undangan Negeri (ADUN)                                            Permatang Pasir, Dato'
Menteri,  Y.A.B.  Tuan   Air Putih ketika sesi     dijadikan kedai runcit dan pelbagai    Ramasamy   yang  juga  Ahli
                               perniagaan lain.            Dewan Undangan Negeri (ADUN)       Mohd.    Salleh  Man
Lim Guan Eng berkata,     penggulungan di Dewan                                             memuji pentadbiran Guan
pentadbirannya tidak wajar   Undangan Negeri Pulau                        Perai memberitahu, MPSP kini
                                                  turut memperkenalkan Dasar Tidak     Eng yang meletakkan
dituduh anti-Cina kerana    Pinang di sini baru-baru                                           jumlah pelaburan asing
menaikkan    peruntukan   ini.                                 Mengupah   Pekerja  Warganegara
                                                  Asing/Pemastautin   Tetap   (PR)  langsung (FDI) ke Pulau
hal ehwal agama Islam       Sebelum itu, ADUN                                             Pinang di kedudukan
hampir 84 peratus menjadi   Teluk   Bahang,  Datuk                      sebagai pembantu gerai di gerai-gerai
                                                  perniagaan, premis perniagaan dan    ketiga tertinggi negara.
RM457.05   juta  dalam   Shah   Headan   Ayoob                                            "Jumlah FDI 2008
tempoh 2008 hingga 2016,    Hussain Shah (BN) dan                        penjaja milik Majlis.
                                                    “Perkara ini telah dibentangkan    hingga 2016 bernilai
berbanding    RM249.09   Shariful Azhar Othman                                             RM41.55       bilion
juta dalam tempoh 1999     (ADUN Bertam - (BN))                         dalam   Mesyuarat   Jawatankuasa
                                                  Pelesenan dan Penguatkuasaan MPSP    mengatasi 11 negeri lain
hingga 2007.          antara   wakil  rakyat                                          dalam Malaysia.
  "Apabila    Kerajaan  pembangkang di DUN                          Mac lalu.
                                                    “Dasar ini menetapkan peniaga dan    "Saya ucapkan syabas
Negeri hari ini menaikkan   yang   berdalih  untuk                                          dan tahniah atas inisiatif
peruntukan   hal  ehwal   menasihat Pengerusi MCA                       penjaja tidak dibenarkan mengupah
                                                  pembantu warga asing atau PR di gerai  dan usaha keras dalam
agama Islam, kita dituduh   Pulau Pinang berkenaan.                                            menarik para pelabur,
anti-Cina,  adakah   ini   Shah Headan berdalih                       pasar dan kompleks makanan milik
                                                  MPSP termasuk pasangan kepada      khususnya FDI," jelasnya
betul?             dengan   mencadangkan                                           yang juga Yang di-Pertua
  "Kerana kita (Kerajaan   debat terbuka antara Guan                      warganegara tempatan yang berstatus
                               PROF. Dr. P. Ramasamy.         warga asing ataupun PR,” jelasnya.    Majlis  Agama   Islam
Negeri hari ini) beri     Eng dan Teik Cheng di                                             Negeri Pulau Pinang
peruntukan kepada sekolah   luar DUN Pulau Pinang.                                            (MAINPP) di sini.
Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti
1 – 15 Jun , 2017                                                                5

                  Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Ke-13.


Penubuhan koperasi buka peluang kerja, perniagaan
Oleh : AINUL WARDAH SOHILLI           Permatang Pasir, Dato' Mohd. Salleh Man    Malaysia Berhad) Cawangan Negeri Pulau      bahagian pulau dan Seberang Perai (397).
                         dalam ucapan penggulungannya pada       Pinang dalam membimbing koperasi baru,       “Juga 33 koperasi qariah masjid
GEORGE TOWN – Timbalan Ketua           persidangan Mesyuarat Pertama Penggal     termasuk menganjurkan kursus wajib dan      terdapat di Pulau Pinang, menjadikan
Menteri I, Dato' Mohd. Rashid Hasnon       Kelima Dewan Undangan Negeri Pulau      bengkel pengurusan koperasi.           keseluruhan anggota koperasi 224,142
berkata, Kempen 'Satu Koperasi, Satu       Pinang Ke-13 baru-baru ini.           “Di samping itu, Suruhanjaya Koperasi     orang dengan jumlah syer (yuran)
Komuniti' yang dilancarkan pada           Menurut Mohd. Rashid, melalui       Malaysia (SKM) turut menyediakan         sebanyak RM617,436,326.22.
16 Disember 2016 adalah bertujuan        penubuhan koperasi, pelbagai peluang     pembiayaan Tabung Modal Pusingan          “Manakala  jumlah   aset  adalah
menyemarakkan   minat  masyarakat      termasuk   peluang   pekerjaan  dan   (TMP) sehingga RM10 juta dengan kadar      mencecah   RM3.1   bilion   dengan
setempat bagi menubuhkan koperasi di       perniagaan terbuka luas.           faedah 1 hingga 6 peratus dan tempoh       jumlah    perolehan     sebanyak
kawasan masing-masing.               “Penglibatan rakyat secara berkumpulan   pembiayaan maksimum selama 20 tahun       RM1,383,210,321.41.
  Beliau yang juga Exco Pembangunan       akan meningkatkan sumbangan koperasi     untuk koperasi yang berdaya maju,”         “Semua koperasi berdaftar di Pulau
Industri, Perdagangan Antarabangsa,       terhadap pembangunan sosio-ekonomi      ujarnya.                     Pinang adalah terdiri daripada pelbagai
Pembangunan Keusahawanan, Koperasi        negeri.                     Sebagai  rekod,  Mohd.  Rashid     fungsi termasuk kredit pembinaan,
dan Perhubungan Masyarakat berkata         “Malah,  Kerajaan   Negeri  juga   memberitahu, sehingga 31 Disember        pengangkutan, pengguna, perbankan,
demikian ketika menjawab soalan oleh       sentiasa bekerjasama dengan ANGKASA      2016, sejumlah 726 koperasi didaftarkan     perindustrian, perkhidmatan, pertanian
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN)        (Angkatan    Koperasi    Kebangsaan   di Pulau Pinang, meliputi 329 koperasi di    dan perumahan,'' jelas beliau.
 Semua berperanan cungkil                     Halal Penang, pacu kecemerlangan industri Halal negeri, dunia
 bakat anak-anak dalam                       GEORGE TOWN – Penang
                                  International Halal Hub (PIHH)
                                                      perancangan Majlis Halal Malaysia,”
                                                      ujarnya ketika menyampaikan Ucapan
                                                                            jelasnya.
                                                                              Begitu juga permohonan bagi
 sukan                               Sdn. Bhd. atau lebih dikenali sebagai
                                  Halal Penang berjaya mempromosi,
                                                      Penggulungan    pada
                                                      Pertama Penggal Kelima Dewan
                                                                    Mesyuarat   pensijilan halal negeri ini, Ahli
                                                                            Dewan Undangan Negeri (ADUN)
                                  sekaligus memacu kecemerlangan     Undangan Negeri Pulau Pinang Ke-13     Batu Maung itu memberitahu, pada
 GEORGE        TOWN                     industri halal negeri di mata dunia.  baru-baru ini.               tahun 2008, hanya 55 syarikat yang
 – Dasar Satu Murid                          Exco   Hal  Ehwal   Agama,   Jelas Abdul Malik, secara lokal,    membuat permohonan pensijilan
 Satu   Sukan    (SMSS)                   Perdagangan Dalam Negeri dan      Taman Perindustrian Halal Pulau      halal, namun, sehingga suku pertama
 yang      diperkenalkan                   Hal Ehwal Pengguna, Dato' Abdul     Pinang (TPHPP) Fasa 1 di Bukit       tahun 2017, lebih 921 syarikat
 Kementerian Pendidikan                      Malik Abul Kassim berkata, sejak    Minyak telah mencatatkan nilai       mengemukakan permohonan.
 merupakan satu langkah                      penubuhan Halal Penang pada       pelaburan halal sejumlah RM484         “Permohonan ini merangkumi
 dalam      menyumbang                    2008, industri Halal di Pulau Pinang  juta melalui pelaburan 10 syarikat     restoran, outlet makanan, industri
 kepada      pemerkasaan                   semakin berkembang pesat.        pemprosesan makanan.            pembuatan    produk   makanan,
 pembangunan       sukan                    “Apatah lagi, perkembangan pesat    “Zon TPHPP seluas 100 ekar       kosmetik serta farmaseutikal, logistik
 dan atlet dalam negara,                      ini bukan sahaja dalam penyediaan,   ini mendapat pengiktiran status      dan hotel.
 termasuk Pulau Pinang.                      malah perkhidmatan halal telah     HALMAS     iaitu  pengiktirafan     “Malah, Halal Penang turut
   Exco Belia & Sukan,                      mewujudkan fenomena 'Blue Ocean     akreditasi daripada Halal Industry     bekerjasama dengan MATRADE dan
 Pembangunan      Wanita,                  Strategy' yang mengubah arus      Development Corporation (HDC)       JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam
 Keluarga dan Komuniti,       CHONG Eng.           ekonomi dunia.             bagi membolehkan pengusaha industri    Malaysia) bagi menawarkan khidmat
 Chong Eng berkata, pelantar                     “Berdasarkan statistik MATRADE    menikmati pengecualian cukai dan      nasihat dalam pensijilan dan latihan
 kepada     pembangunan    mewujudkan     kejayaan  (Perbadanan       Pembangunan  duti import bahan mentah bagi       halal kepada Jepun sebagai persiapan
 sukan pada dasarnya adalah     dalam melahirkan atlet-    Perdagangan Luar Malaysia), nilai    pengeluaran produk mereka.         menjelang Olimpik 2020.
 sistem sekolah negara iaitu    atlet berwibawa, jaringan   eksport bagi produk Halal Malaysia     “Malah, Halal Penang dengan         “Usaha ini adalah bertujuan
 hampir setiap murid akan      kerjasama dari pelbagai    adalah RM42.2 bilion pada tahun     kerjasama    PDC    (Perbadanan   menjadikan sukan berprestij tersebut
 melalui sistem pendidikan     pihak seperti Majlis Olimpik  2016 dengan China dan Singapura     Pembangunan Pulau Pinang) dan       sebagai acara 'Muslim Friendly' yang
 kebangsaan        yang   Malaysia, Majlis Sukan     sebagai destinasi eksport utama     investPenang (iP) membangunkan       pertama dalam sejarah Olimpik,”
 merupakan     'catchment   Negara, Institut Sukan     negara.                 Zon Makanan yang terletak di        katanya yang juga Pengerusi Halal
 area' bagi mengenal pasti     Negara, Persatuan Sukan      “Peningkatan nilai eksport ini    bahagian utara Taman Perindustrian     Penang.
 bakat atlet dalam kalangan     Kebangsaan dan Negeri     adalah selaras dengan nilai pasaran   Sains Pulau Pinang, Bukit Minyak        Terkini, pada Mei lalu, Halal
 pelajar.              serta badan-badan kerajaan   halal global sebanyak USD3.2 trilion  dengan nilai pelaburan RM228.75 juta    Penang telah mengadakan pertemuan
   “Atlet-atlet     yang   dan bukan kerajaan lain    dan Pulau Pinang, sealiran dengan    melalui 18 buah syarikat industri halal.  dengan syarikat penternakan dari
 menyerlah dalam program      turut memainkan peranan    visi Cekap, Akauntabiliti dan Telus    “Kini, Halal Penang sedang dalam    Hokkaido, Jepun yang berminat untuk
 sukan di sekolah akan       penting.            (CAT), menggalas tanggungjawab     proses mendapatkan pengiktirafan      membangunkan industri penternakan
 diserap di bawah Pusat        “ S e c a r a        membangunkan industri Halal di     HALMAS bagi operasi industri        lembu tenusu wagyu seperti diguna
 Latihan Daerah (PLD)        keseluruhannya,     bagi  Pulau Pinang selaras dengan dasar dan  makanan halal di zon berkaitan,”      pakai di Australia.
 atau Sekolah Sukan Negeri     membina    atlet  negeri
                                  Pembesaran PIA, keputusan permohonan dijangka suku keempat
 (SSN).               yang berdaya saing, ia
   “Darinya, Majlis Sukan     memerlukan     komitmen
 Negeri
 melaksanakan
        (MSN)    akan
            program
                   serta kerjasama luas dan
                   berterusan antara semua
                                  2017 – Hock Seng
 uji bakat bagi menyerap      pihak bermula di bangku    GEORGE TOWN – Keputusan         baru-baru ini.
 atlet-atlet     berpotensi   sekolah   sehingga   ke  bagi   permohonan  pembesaran      Beliau berkata, Kerajaan Negeri
 untuk menjalani latihan      peringkat seseorang atlet   Lapangan Terbang Antarabangsa      telah membuat permohonan melalui
 pembangunan sukan negeri,     mencapai kejayaan di      Pulau Pinang (PIA) dijangka akan    Rolling Plan 3, Rancangan Malaysia
 dan seterusnya diberikan      arena antarabangsa.      diperoleh pada suku keempat tahun    Ke-11 (RMK11) tahun ini.
 pendedahan     berterusan    “Semua pihak termasuk    ini.                    “Perkara ini sudahpun disuarakan
 untuk mengikuti kejohanan-     keluarga berperanan dalam     Kenyataan tersebut dinyatakan    kepada Kementerian Pengangkutan
 kejohanan sukan peringkat     mencungkil bakat anak-     Exco Kerja Raya, Utiliti dan      (MOT), dan diharap ia dapat
 negeri atau antarabangsa,”     anak sejak kecil.       Pengangkutan, Lim Hock Seng       pertimbangan segera memandangkan
 ucapnya     pada    sesi    “Justeru, setiap murid   bagi menjawab soalan dibangkitkan    PIA   telah  mencecah   kapasiti  LIM Hock Seng.
 penggulungan      Dewan    digalakkan     menyertai  Ahli Dewan Undangan Negeri       maksimum 6.5 juta penumpang tahun
 Undangan Negeri (DUN)       sukan dan ini sudah tentu                                              Kali terakhir lapangan terbang itu
                                  (ADUN) Permatang Pasir, Dato'      lalu.
 yang bersidang baru-baru      akan membantu meluaskan                                              dinaik taraf adalah pada 2012 dengan
                                  Mohd. Salleh Man dan ADUN Paya       “Perancangan   untuk  menaik
 ini.                bakat-bakat sukan yang                                              kos RM250 juta bagi menambah
                                  Terubong, Yeoh Soon Hin pada sesi    taraf PIA ini adalah supaya dapat
   Tuntas itu, menurut      ada di peringkat akar                                               kemampuannya mengendalikan 5.0
                                  penggulungan Mesyuarat Pertama     menampung kapasiti sehingga 10
 Chong     Eng,    bagi  umbi,” ujarnya.                                                  juta penumpang daripada 3.5 juta
                                  Penggal Kelima Dewan Undangan      juta penumpang setahun berbanding
                                  Negeri Pulau Pinang Ke-13 di sini    kapasiti sedia ada,” jelasnya.       penumpang sahaja sebelumnya.
Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti
6                                                                 1 – 15 Jun , 2017


                 Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Ke-13.


Purata hasil padi per hektar semusim Pulau
Pinang kedua tertinggi selepas Selangor - Afif
Oleh : WATAWA NATAF ZULKIFLI                                                   (RM100,000); Industri Nilai Tinggi seperti industri burung
                                                                 walit (RM230,000) dan Penternakan Industri Unggas
GEORGE TOWN - Purata 5.8 metrik tan hasil padi per                                        (RM180,000).
hektar semusim Pulau Pinang berada pada kedudukan kedua                                       "Kerajaan Negeri juga memperuntukkan sejumlah
di belakang negeri Selangor.                                                   RM300,000 bagi melahirkan modal insan, iaitu di bawah
  Exco Pertanian & Industri Asas Tani, Pembangunan Desa                                     Pembangunan Khidmat Pengembangan," jelasnya.
dan Kesihatan, Dr. Afif Bahardin bagaimanapun berkata,                                        Bagi pembangunan desa, maklum Afif, Kerajaan Negeri
angka pencapaian negeri yang direkodkan ketika ini masih                                     pada tahun 2017 telah membelanjakan hampir RM800,000
berkurangan berbanding sasaran 7 metrik tan sehektar                                       bagi Projek Khas Ekonomi termasuk RM91,229.21 bagi
semusim di peringkat nasional.                                                  Program Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi (Bantuan
  "Jumlah padi yang dihasilkan juga adalah mencukupi untuk                                    Peralatan), Program Bina Baru Rumah Rakyat Miskin
menampung keperluan 87 peratus penduduk Pulau Pinang,"                                      (RM501,100.00) dan Program Baik Pulih Rumah Rakyat
ujarnya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN)       DR. Afif Bahardin cuba mendapatkan rakaman gambar-        Miskin (RM195,209.60).
Seberang Jaya dalam sesi penggulungan Mesyuarat Pertama     gambar menarik pada Majlis Perasmian Mesyuarat            “Kerajaan Negeri akan terus membela keluarga kurang
Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri (DUN) Ke-13        Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri           berkemampuan terutamanya yang berpendapatan isi rumah
baru-baru ini.                         Ke-13 baru-baru ini.                       di bawah RM500 sebulan.
  Selain itu, menurut Afif, sejumlah RM3.29 juta                                          Berkenaan wabak denggi yang dibangkitkan ADUN Batu
diperuntukan di bawah program-program pembangunan bagi      Pembangunan lain-lain, Afif menyatakan bahawa,         Uban, Dr. T. Jayabalan, Afif memaklumkan, sehingga April
tahun 2017.                           Tanaman Ekonomi seperti tanaman herba (RM200,000);        2017, Pulau Pinang mencatat penurunan sebanyak 1,000 kes
  Beliau memberitahu, angka itu merangkumi program       Pembangunan Kawasan Kelapa termasuk kelulut            atau 61.4 peratus berbanding tempoh sama pada 2016.
Pembangunan Tanaman Padi (RM500,000); Pembangunan        (RM200,000); Program Perkhidmatan Kejuruteraan            “Sehingga April, kita (Pulau Pinang) cuma mencatatkan
Tanaman Buah-Buahan (RM400,000); Pembangunan Sayur-       (RM250,000); Pembangunan Industri Pemprosesan Makanan       628 kes berbanding 1,628 kes untuk tempoh sama tahun lalu,
sayuran (RM400,000); Pembangunan Petani Pelapis         (RM180,000); Industri Ruminan (RM600,000); Rancangan       dan kita (Pulau Pinang) harap angka ini akan terus menurun,”
(RM50,000).                           Pembangunan Perkhidmatan Sokongan Penternakan           jelasnya.


Pasca AES, jurang kemiskinan Pulau Pinang No.1, hasil pelancongan perubatan
menurun 13 peratus – Boon Poh 2015 naik 5.55%
               GEORGE TOWN - Hasil sebagai 'Bandaraya Perubatan'. Lancang.
PADANG KOTA                                     sektor pelancongan perubatan      "Cadangan mendirikan        Ta m b a h H e n g K i a n g ,
– Kerajaan Negeri                                  di Pulau Pinang pada tahun      hospital swasta yang paling    pelancong Indonesia ke Pulau
sejak 2009 hingga                                  2015 meningkat 5.55 peratus     besar di Malaysia sebanyak     Pinang bagi tahun 2016
April tahun ini                                   berbanding tahun sebelumnya.     1,000 buah katil dengan      merupakan bilangan teramai
menyalurkan                                       Mengulas lanjut, Ketua      pelaburan RM2 bilion sangat    iaitu sejumlah 264,546 orang,
sejumlah RM23.6                                   Menteri, Y.A.B. Tuan Lim Guan    sesuai dan sejajar dengan usaha  diikuti Singapura (154,063),
juta kepada 1,461                                  Eng berkata, pencapaian itu     dan cita-cita melayakkan Pulau   China (59,661), Jepun (24,065),
orang miskin tegar, di                                meletakkan Pulau Pinang di      Pinang sebagai 'Bandaraya     Australia (20,232), Amerika
bawah program                                    kedudukan tangga nombor satu     Perubatan'," ujarnya.       Syarikat (17,099), United
A genda Eko nomi                                   di Malaysia.              Sementara itu, Exco       Kingdom (16,956), Thailand
Saksama (AES).                                      "Ia (peningkatan hasil sektor  Pembangunan Pelancongan,      (15,471), Taiwan (14,225) dan
  Exco Kebajikan,                                 pelancongan perubatan di Pulau    Danny Law Heng Kiang        India (7,401).
M a s y a r a k a t                                 Pinang) berbeza daripada       mendedahkan bahawa seramai       Tambah beliau, faktor-faktor
Penyayang dan Alam                                  kedudukan dua pertiga (2/3)     6,684,034 pelancong dicatatkan   peningkatan jumlah pelancong
Sekitar, Phee Boon                                  daripada keseluruhan (hasil)     masuk melalui Lapangan       ke negeri ini antara lain adalah
              PHEE Boon Poh (kiri) dan Setiausaha Kerajaan
Poh memberitahu,                                   pelancongan perubatan (negeri)    Terbang Antarabangsa Pulau     disebabkan kemasukan
              Negeri, Dato' Seri Farizan Darus ketika di dewan
K e r a j a a n N e g e r i makan DUN.                        15 tahun dahulu," katanya yang    Pinang (PIA) pada tahun 2016,   pelaburan-pelaburan pihak
berharap AES mampu                                  juga Ahli Dewan Undangan       berbanding 6,258,756 orang     swasta serta pengiktirafan-
mengurangkan jurang             penempatan yang lengkap keperluan    Negeri (ADUN) Air Putih       pada tahun sebelumnya.       pengiktirafan daripada agensi-
sosial membabitkan golongan miskin asas serta selesa sebagai permulaan.       dalam sesi penggulungan         Beliau dalam sesi        agensi antarabangsa mengenai
berdaftar.                   "Selepas tamat tempoh penempatan,   Mesyuarat Pertama Penggal      penggulungan memberitahu,     Pulau Pinang.
  “Pada tahun 2014, penurunan jurang gelandangan ini diharapkan dapat       Kelima Dewan Undangan        angka itu menunjukkan         Justeru, Heng Kiang
kemiskinan mencatat 13 peratus dalam berdikari dan berintegrasi dengan        Negeri (DUN) Ke-13 baru-baru     bilangan pelancong meningkat    menyatakan bahawa Pulau
masa enam tahun,” jelasnya pada sesi masyarakat.                   ini.                 sebanyak 425,278 orang atau    Pinang yang dalam mencari
penggulungan Mesyuarat Pertama         "Pengurusan penempatan          Guan Eng memberitahu,      6.79 peratus.           mod pelancongan baharu ketika
Penggal Kelima Dewan Undangan gelandangan ini dicadang dikendalikan         Pulau Pinang memainkan         “Bagi tiga bulan pertama    ini turut memberi tumpuan
Negeri (DUN) Ke-13 di sini baru-baru pihak NGO yang dikenal pasti oleh        peranan utama dengan         tahun 2017 pula, kedatangan    kepada sektor pelancongan
ini.                    Kerajaan Negeri.             menguasai 42.75 peratus       pelancong dicatatkan adalah    perubatan (medical tourism).
  Dalam perkembangan lain, Boon       "Malah, kita (Kerajaan Negeri) juga  daripada hasil pulangan       seramai 855,062 orang         “Pada tahun lalu sahaja,
Poh menyatakan bahawa, Jabatan mencadangkan konsep 'Community            sebanyak RM390,694,625        berbanding tempoh sama 2016,    transaksi pelancongan
Kebajikan Masyarakat (JKM) pada Care' yang mana golongan gelandangan         daripada keseluruhan         789,916 orang.           perubatan mencatat
tahun lepas melaksanakan 374 operasi mampu bekerja dan produktif diberikan      RM914,000,000 pada 2015,        “Peningkatan dicatatkan     RM458,262,629 juta bersamaan
dan berjaya menyelamatkan 523 kutu bantuan kebajikan serta rumah Projek       berbanding RM368,973,381       dalam tiga bulan pertama ini    347,100 orang, manakala pada
rayau serta pengemis di negeri ini.     Perumahan Rakyat (PPR) atau rumah    daripada keseluruhan         adalah seramai 65,147       2015, transaksi dicatat
  "Kerajaan Negeri mencadangkan sewa dan diberi galakan, peluang          RM777,000,000 pada 2014       pelancong bersamaan 8.2      RM 390,694,625 juta bersamaan
satu program untuk menggabungkan pekerjaan untuk hidup berdikari,”          (47.49 peratus).           peratus, dan kita berharap ianya  302,430 orang.
sektor kerajaan, swasta dan badan ulasnya menjawab soalan dibangkitkan          Selain itu, beliau sekali lagi  akan semakin bertambah         "Peningkatan dicatatkan
bukan kerajaan (NGO) dengan ADUN Permatang Berangan, Omar              menyatakan hasrat untuk       sehingga hujung tahun,”      adalah     sebanyak
menempatkan golongan tersebut di Abdul Hamid.                    menjadikan Pulau Pinang       katanya yang juga ADUN Batu    RM 67,568,004,” ujarnya.
Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti
1 – 15 Jun , 2017                                                               7


Pulau Pinang negeri keusahawanan, Guan
Eng puji peniaga Islam sertai Souq Ramadan
Gambar : DARWINA MOHD. DAUD                                                        keusahawan, antaranya dengan
                                                                     menyediakan pelbagai program kebajikan
GEORGE TOWN – Ketua Menteri,                                                       untuk membantu golongan penjaja, seperti
Y.A.B. Tuan Lim Guan Eng baru-baru ini                                                  skim pinjaman mikro kredit Projek Titian
merasmikan penganjuran kali ke-7 Penang                                                  Saksama Rakyat (PTSR) dan Tabung
Souq Ramadan 2017, program variasi                                                    Usahawan Tani Muda (TUTM).
sepanjang bulan Ramadan di negeri ini.                                                    “Kerajaan Negeri adalah adil untuk
  Ketika berucap, beliau memuji umat                                                   semua tidak kira bangsa dan agama...
Islam yang terdiri oleh pelbagai bangsa                                                  sebagai contoh, peruntukan pembangunan
melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan                                                 hal ehwal agama Islam telah meningkat
demi meraih untung sepanjang bulan                                                    sebanyak 84 peratus sejak Kerajaan
Ramadan ini.                                                               Negeri Pakatan Harapan mengambil alih
  “Penang Souq Ramadan mencatatkan                                                    tampuk pemerintahan negeri ini.
jumlah peningkatan penyertaan                                                        “Sejak tahun 2008 hingga 2016,
                       KETUA Menteri, Abdul Malik Abul Kassim dan Rosli Jaafar bergambar kenangan
memberangsangkan setiap tahun, dan ini                                                  Kerajaan Negeri Pakatan Harapan (PH)
                       bersama-sama para usahawan yang mengambil bahagian dalam penganjuran
membuktikan bahawa Kerajaan Negeri      Penang Suoq Ramadan 2017 di sini.                              telah memperuntukkan sebanyak
sentiasa menggalakkan penglibatan semua                                                  RM457.05 juta berbanding RM249.09 juta
bangsa dalam bidang ekonomi dan        yang terdapat di Pulau Pinang,” ucapnya   (MBPP), Dato' Patahiyah Ismail; Setiausaha   pada tahun 1999 hingga 2007,” katanya.
perdagangan yang terdapat di Pulau Pinang.  pada Majlis Perasmian dan Pelancaran     Perbandaran Majlis Perbandaran Seberang      Souq Ramadan merupakan suatu
  “Peningkatan jumlah ini membuktikan    Penang Suoq Ramadan 2017 di sini.      Perai (MPSP), Sr. Rozali Mohamud dan      penjenamaan dalam mengimarahkan bulan
bahawa Kerajaan Negeri sentiasa         Turut hadir, Exco Hal Ehwal Agama,    Pegurus Besar Perbadanan Pembangunan      suci tersebut bagi aktiviti perniagaan
menggalakkan penglibatan semua bangsa     Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal    Pulau Pinang (PDC), Datuk Rosli Jaafar.    makanan, pakaian, buffet berbuka puasa,
dalam bidang ekonomi dan perdagangan     Pengguna, Dato' Abdul Malik Abul Kassim;    Menurut Guan Eng, pentadbirannya mahu    penambahan ibadah dan program-program
                       Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang  menjadikan Pulau Pinang sebagai negeri     lain yang bermanfaat. ZPP diaudit dengan ketat – YDP                     Rangka 'Penang Woman' sah dari Zaman Neolitik,
 MAINPP                                 berusia 5,710 tahun, umum KM
 PANTAI JEREJAK – Orang ramai khususnya masyarakat Islam di       Oleh : ZAINULFAQAR YAACOB
 negeri ini tidak perlu bimbang terhadap pungutan zakat dibuat Lembaga
 Zakat Pulau Pinang (ZPP) berikutan isu yang terpalit melibatkan badan  G E O R G E T O W N - Bahagian tengkorak
 tersebut baru-baru ini.                         dimahsyurkan sebagai 'Penang Women' yang dijumpai
   Saranan tersebut disuarakan Yang di-Pertua (YDP) Majlis Agama    di Guar Kepah pada pertengahan bulan lepas
 Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), Dato' Mohd. Salleh Man ketika    menunjukkan rangka tersebut berusia 5,710 +/- 30
 berucap dalam Program Sumbangan Nur Ramadan 2017/ 1438 Hijrah      SM.
 (kawasan pulau) di sini baru-baru ini.                   Ketua Menteri Y.A.B. Tuan Lim Guan Eng
   Hadir sama, Timbalan Yang di-Pertua MAINPP, Dato' Abdul Halim    memberitahu, Radiokarbon Beta Analutical Lab
 Hussain; Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif ZPP, Dato' Sazali       berpengkalan di Florida, Amerika Syarikat (AS) yang
 Hussein, Ahli-ahli Majlis bagi MAINPP dan Ahli-ahli Lembaga       mengesahkan perkara tersebut dalam laporan
 Pengarah ZPP.                              makmalnya pada 17 Mei lalu.               KAJIAN yang sedang dijalankan di tapak
   Menurut Mohd. Salleh, beliau yakin isu pada awal Mei lalu hanya     Guan Eng membuat pengumuman itu dalam sidang     arkeologi Guar Kepah di sini. (Gambar ihsan:
 melibatkan individu tanda menjejaskan wang zakat.            media bersama-sama Pengarah Pusat Pengajian       PPAG,USM).
   “Ingin saya yakinkan orang ramai bahawa ZPP diaudit dengan ketat   Arkeologi Global (PPAG), Universiti Sains Malaysia
 dalam mengetahui pengaliran wang, pembayaran kepada bantuan asnaf    (USM), Professor Datuk Dr. Mohd. Mokhtar Said yang   dipenuhi oleh artifak tembikar dan alat batu.
 dan hal-hal berkaitan sebagaimana disyaratkan,” jelasnya yang juga   mengetuai kerja-kerja penyelidikan di Guar Kepah.      "Bukit kerang, dikatakan berketinggian 10 kaki,
 Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Permatang Pasir.             "Mulai hari ini, kita akan anggap beliau sebagai   rekod daripada British yang membuat kajian awal,
   Mohd. Salleh dalam pada itu memberitahu, kutipan ZPP pada tahun   ketua penyelidik di tapak arkeologi Guar Kepah.     tiba-tiba kita jumpa 1 meter yang lebih bawah di
 lalu adalah berjumlah RM93 juta dan bagi 2017 (sehingga April), RM30    "Laporan terkini yang diterima pada 17 Mei 2017   bahagian dasar.
 juta.                                  adalah isotop bagi Carbon dan Nitrogen (C:N)        "Di luar jangkaan saya, saya ingat (bukit kerang)
                                     memberi nilai yang baik dan tidak tercemar, iaitu 3.2  ini dah habis semua pupus.
                                     (spesifikasi standard di antara 2.9 hingga 3.6),"      "Guar Kepah merupakan tapak ekskavasi arkeologi
                                     jelasnya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri      pertama di Malaysia yang telah dijalankan oleh Sir G.
                                     (ADUN) Air Putih, selepas majlis istiadat pembukaan   W. Earl pada tahun 1860.
                                     persidangan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang       "(Tengkorak 'Penang Women' ini) maknanya
                                     di sini tbaru-baru ini.                 mewakili masyarakat Zaman Neolitik, hampir ke-6000
                                       Hadir sama, Timbalan Ketua Menteri II, Prof. Dr.   tahun dahulu.
                                     P. Ramasamy yang juga ADUN Perai dan Timbalan        "Hasil penemuan ini, kita dapat membayangkan
                                     Pengurus Besar Perbadanan Ketua Menteri (CMI), S.    bagaimana lengkapnya galeri arkeologi Guar Kepah
                                     Barathi.                        nanti, suka saya mencadangkan bukit kerang ini berada
                                       Guan Eng yang juga Exco Hal Ehwal Tanah &      di situ (tempat asalnya) di dalam galeri ini nanti
                                     Pembangunan Tanah, Penerangan, Kebudayaan &       (bersama-sama) rangka ('Penang Women') ini nanti
                                     Kesenian, Warisan dan Hal Ehwal Bukan Islam turut    dan bahan-bahan tembikar di situ," jelasnya.
                                     mengumumkan pemberian RM50,000 peruntukan          Kedudukan tapak arkeologi Guar Kepah dekat
                                     khusus untuk kerja-kerja penyelidikan lanjut di tapak  Penaga yang tidak jauh dari sungai dan laut, Mohd.
                                     penemuan arkeologi tersebut.              Mokhtar menjelaskan, masih terlalu awal
 MOHD. Salleh Man (dua dari kanan) dan Abdul Halim Hussain         Mohd. Mokhtar kemudian menyatakan bahawa       mengaitkannya dengan kewujudan 'Tamadun Gangsa'
 (kanan sekali) menyampaikan sumbangan kepada salah           buat pertama kali selepas era 1951-1961, penemuan    yang ditemui Lembah Bujang, jika berdasarkan
 seorang penerima pada Program Sumbangan Nur Ramadan           terbesar iaitu kejayaan menjumpai semula struktur    penemuan-penemuan terbaru oleh pasukan
 2017/ 1438 Hijrah (kawasan pulau) di sini baru-baru ini.                                    penyelidikan beliau.
                                     bukit kerang (shell midden) di bahagian dasar yang
Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti
8                                                               1 – 15 Jun , 2017Logo 'Saya Pulau Pinang' di perumahan awam
semarak semangat kecintaan terhadap Pulau Pinang
Oleh : AINUL WARDAH SOHILLI                            lima daerah di Pulau Pinang.
                          turut memuji inisiatif semua pihak dalam
Gambar : DARWINA MOHD. DAUD            menganjurkan pelbagai aktiviti bagi"(Dan) dijangka akan siap sepenuhnya
                                          menjelang Oktober ini," jelasnya yang turut
                          menunjukkan rasa cinta terhadap negeri.
DATUK KERAMAT - Ketua Menteri,                           menyempurnakan gimik 'sentuhan akhir'
                           Selaras dengan #UntukNegeriKita, Guan
Y.A.B. Tuan Lim Guan Eng mahu mesej 'Saya                     mengecat logo 'I Penang' di Blok KC dekat
                          Eng menyatakan bahawa inisiatif mengecat
Pulau Pinang' yang dilaungkan kepimpinan                      sini.
                          logo 'Saya Pulau Pinang' di skim-skim
negeri sejak Menteri Wilayah Persekutuan      perumahan awam negeri harus dipuji.Turut serta, Exco Kerajaan Tempatan,
berhasrat menjadikan negeri ini sebagai                      Pengurusan Lalulintas dan Tebatan Banjir,
                           "Inisiatif dicadangkan oleh Exco
Wilayah Persekutuan sampai ke akar umbi.                      Chow Kon Yeow; Exco Perancangan Bandar
                          Perumahan, Jagdeep Singh Deo akan
  Beliau berkata demikian ketika berucap                     & Desa dan Perumahan, Jagdeep Singh Deo;
                          menyemarakkan lagi semangat kecintaan
pada Majlis Perasmian Pengecatan Logo                       Ahli Parlimen Jelutong, Jeff Ooi Chuan Aun
                          rakyat terhadap negeri Pulau Pinang.
'Saya Pulau Pinang' di Skim Perumahan                       dan Pengarah Bahagian Perancangan
                           "Oleh itu, sejumlah RM220,590.20
Awam Negeri Taman Free School di sini                       Ekonomi Negeri (BPEN), Dr. Mohamad
                          diperuntukan bagi menjayakan inisiatif ini di
baru-baru ini.                                   Farazi Johari serta JKKK setempat.
                          45 blok skim perumahan awam di kelima-
  Menurut Guan Eng, mesej 'Saya                                   Dalam pada itu, Jagdeep
   Pulau Pinang' yang dilaungkan                                yang juga Ahli Dewan
oleh rakyat Pulau Pinang sejak                                  Undangan Negeri (ADUN)
Februari lalu akan tetap diteruskan                               Datuk Keramat menzahirkan
oleh pimpinan negeri sama ada di                                 ucapan terima kasih kepada
peringkat kawasan Dewan Undangan                                 Ketua Menteri kerana memberi          RUPA bentuk logo yang siap dicat.
Negeri (KADUN), mahupun (di                                   sokongan terhadap cadangan
peringkat) Jawatankuasa Kemajuan                                 beliau berkaitan.               saya turut berasa, ia wajar diperluaskan
dan Keselamatan Komuniti (JKKK).                                   Malah, beliau turut            kepada skim perumahan lain di bawah PDC,"
  "Mesej ini (Saya Pulau Pinang)                                mencadangkan supaya              ujarnya.
memberikan gambaran bahawa                                    program pengecatan logo              Projek pengecatan logo 'Saya Pulau
rakyat Pulau Pinang menyokong dan                                berkaitan diperluaskan ke           Pinang' akan diteruskan di skim perumahan
mempertahankan kedaulatan negeri.                                skim-skim perumahan di             awam negeri di Padang Tembak, Kampung
  "Malah, ia juga memberikan                                  bawah Perbadanan                Melayu, Paya Terubong dan Taman Tun
pesanan jelas buat Tengku Adnan                                 Pembangunan Pulau Pinang            Sardon.
(Menteri Wilayah Persekutuan, KETUA Menteri dan barisan kepimpinan Kerajaan Negeri (PDC).                             Di bahagian Seberang Perai pula, projek
Datuk Seri Tengku Adnan Tengku bergambar kenangan dengan barisan penganjur serta ahli        "Sungguhpun Taman Free           akan dilaksanakan di skim perumahan awam
Mansor) bahawa hasrat beliau itu jawatankuasa setempat pada Majlis Perasmian Pengecatan School menjadi perintis projek             negeri di Mak Mandin, Jalan Mohamad Saad
langsung tidak diterima oleh 1.6 juta Logo 'Saya Pulau Pinang' dekat Skim Perumahan Awam membabitkan skim perumahan               Othman, Simpang Ampat, Jawi, Nibong Tebal
rakyat Pulau Pinang," katanya yang Negeri Taman Free School di sini baru-baru ini.        di bawah Bahagian Perumahan,          dan Taman Tun Dr. Awang, Bagan Ajam.PBAHB sasar kurang 10% penggunaan                                 (Rujuk juga muka 1).

                                                  Exco lawat kanak-kanak mangsa kemalangan
air domestik                                            ZIARAH... Exco Pertanian & Industri     HPP yang saya sifatkan sebagai memberi
GEORGE TOWN – Perbadanan Bekalan          2015 dan 93.2 peratus lebih tinggi daripada   Asas Tani, Pembangunan Desa dan       rawatan terbaik kepada kedua-dua kanak-
Air Holding Berhad (PBAHB) menyasar        yang direkodkan di Singapura (148 l/k/h).    Kesihatan, Dr. Afif Bahardin baru-baru ini  kanak ini,” ujarnya yang juga Ahli Dewan
mengurangkan penggunaan air domestik         “Justeru, sebagai sebahagian daripada    meluangkan masa hampir satu jam       Undangan Negeri (ADUN) Seberang Jaya.
sebanyak 10 peratus perkapita, iaitu daripada   strategi pengurusan permintaan air, PBAHB    melawat dua beradik yang menjadi mangsa     Dalam nahas 28 April 2017, kira-kira
286 liter/kapita/hari (l/k/h) kepada 257 (l/k/h)  akan melaksanakan beberapa inisiatif ke arah  kemalangan di Hospital Pulau Pinang     jam 5:30 petang, lori yang dinaiki oleh
tahun ini.                     tujuan tersebut,'' jelasnya.          (HPP) di sini.                bapa mangsa, Allahyarham Mohd. Khosim
  Ketua Pegawai Eksekutif PBAHB, Dato'       Jaseni memberitahu, pihaknya telah       Pada lawatan tersebut, Afif turut     Ismail, 32 bersama-sama ibu mereka,
Ir. Jaseni Maidinsa berkata, Pulau Pinang     menggariskan tiga inisiatif pengurusan     menyampaikan sumbangan peribadi kepada    Allahyarhamah Khairunnisa Ahmad
sedang mempergiatkan strategi pengurusan      permintaan air untuk Pulau Pinang.       kedua-dua adik-beradik, Khairiyah Alisha   Kamaluddin, 31, bertembung dengan
permintaan air (WDM) untuk memastikan         “Bagi meningkatkan Surcaj Pemuliharaan    Mohd. Khosim, 10, dan Khaira Amni      sebuah lori lain di lorong kecemasan di
bekalan air yang mencukupi sehingga tahun     Air (WCS), pihak PBAPP (Perbadanan       Mohd. Khosim, satu tahun enam bulan.     Kilometer 150, Lebuhraya Utara Selatan
2020.                       Bekalan Air Pulau Pinang) telah memohon      “Saya mewakili Kerajaan Negeri      (PLUS) arah Utara.
  “WDM ini merujuk kepada amalan bagi      kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Air       melahirkan rasa takziah dan menzahirkan     Khairiyah Alisha dan Khaira Amni
menggalakkan pengguna air domestik         Negara (SPAN) agar menyemak semula WCS     rasa sedih atas apa yang menimpa kedua-   yang turut berada dalam lori tersebut patah
menggunakan air dengan bijak.           Pulau Pinang kepada RM1.00 bagi setiap     dua adik-beradik ini.            kaki dan kini dilaporkan stabil.
  “Pendekatan ini akan menyokong         1,000 liter, hanya kepada pengunaan domestik    “Saya juga ingin memuji sikap dedikasi    Difahamkan, keluarga mangsa berasal
pengurusan air yang mampan, pemuliharaan      melebihi 35,000 liter.             kakitangan Hospital Seberang Jaya dan    dari Felda Utara 3, Jerantut, Pahang.
air dan pengurusan kos yang cekap,” ujarnya      “WCS ini tidak akan menjejaskan kira-kira
pada sidang media selepas Mesyuarat Agung     75 peratus daripada pengguna domestik, yang
Tahunan Ke-17 PBAHB di sini 23 Mei lalu.      mana rata-ratanya kegunaan kurang daripada
  Hadir sama, Ketua Menteri, Y.A.B. Tuan     35,000 liter sebulan.
Lim Guan Eng merangkap Pengerusi           “Kedua, mempromosikan alat penjimatan
PBAHB; Timbalan Ketua Menteri I, Dato'       air (WSD). WSD ini telah dipromosikan di
Mohd. Rashid Hasnon (Timbalan Pengerusi      negara seperti Australia, Hong Kong, New
PBAHB) dan Timbalan Ketua Menteri II,       Zealand, United Kingdom dan Amerika
Prof. Dr. P. Ramasamy (Ahli Lembaga        Syarikat bahawa selepas pemasangannya,
Pengarah PBAHB).                  WSD mampu mengurangkan penggunaan air
  Mengulas lanjut, Jaseni memberitahu,      sehingga 70 peratus.                                             DR. Afif Bahardin
pada tahun 2016, kapita penggunaan air        “Dan, yang terakhir ialah melalui                                     (kanan sekali) ketika
domestik Pulau Pinang merupakan yang        pendidikan awam untuk meningkatkan                                      mengadakan lawatan
tertinggi di Malaysia dengan catatan 286      kesedaran pengguna. Sokongan orang ramai                                   terhadap dua kanak-
l/k/h. Ia adalah 36.8 peratus lebih tinggi     dan kerjasama mereka dalah penting bagi                                    kanak di HPP di sini
daripada purata negara iaitu 209 l/k/h pada    kejayaan inisiatif WDM ini,” seru beliau.                                   baru-baru ini.
Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti Buka puasa babit bukan Islam serlahkan rahmat beragama - Mufti
You can also read
Next part ... Cancel