IDA Annual Conference

IDA Annual Conference

IDA Annual Conference

IDA Annual Conference The Galmont Hotel | Galway | April 4-6, 2019 NAVIGATING OUR FUTURE

IDA Annual Conference
IDA Annual Conference

3 Fáilte go Gaillimh 2019! The Annual Conference 2019 returns to the City of the Tribes on Ireland’s beautiful Atlantic coast. This is a fantastic opportunity to bring along your dental team for a fun, sociable and educational team-building experience. Navigating the Future will be a conference with a difference! I am very grateful to this year’s Conference Committee, chaired by Dr Dermot Canavan (Dr Aoife Crotty, Dr Maurice Fitzgerald, Dr Alastair Woods, Dr Helen Walsh, Dr Danny Collins and Elaine Hughes) who have put together a world-class scientific programme for this year’s event.

We are extremely fortunate to have world-recognised experts such as Prof. Van Haywood, Dr Shane White, Dr Frank Lobbezoo and Prof. Avi Banerjee, as well as many more. The very best of local Irish talent will also present over the three days, including Mr Conor Barry, Dr Paul Quinlan, Dr Pat Cleary, Dr Seamus Sharkey and Dr Claire Healy.

We will of course have two programmes running simultaneously on Friday and Saturday so delegates can choose which programme to attend. A full dental nurses’ programme will take place on Saturday. This year I am particularly delighted to welcome Dr Niamh O’Sullivan, Professor Emerita of Visual Culture (National College of Art and Design, Ireland), and founding Curator of Ireland’s Great Hunger Museum, Quinnipiac University, Connecticut, who will give what I believe to be a fascinating lecture on The Great Famine. She has curated many exhibitions, including the Famine exhibition, Coming Home: Art and the Great Hunger, which attracted almost 100,000 visitors last year.

As every year, the dental trade show will showcase new and advanced products, equipment and technology from the dental industry. All members of the dental team will have the opportunity to discuss new products and various advancements in services with our dental trade colleagues.

2019 will see the continuation of the Annual GP Meeting at 1.00pm on Friday, April 5 – all IDA GDPs are welcome to attend. This year the GP Group will also have its AGM during this time slot. Our golfers can look forward to our annual President’s Prize at Galway Golf Club on Thursday, April 4, and we also have some tee times available on Wednesday for those who are doing a pre-Conference course on Thursday. Don’t forget our Annual Dinner on Friday night at the Galmont Hotel. All are welcome. Remember to include Navigating our Future in your calendar of events for 2019.

I look forward to seeing as many colleagues and team members as possible in April! Fáilte Romhaibh don nGaillimh, 2019 Filleann an Comhdháil bliantiúil i 2019 ar Chathair na dTreabh ar chósta álainn Atlantach na hÉireann.

Is deis iontach í seo, do fhoireann fiaclóireachta a bhreith leat don ócáid taitneamhnach cuideachtúil agus oideachasiúil. Beidh an comhdháil 'Ag Treorú an Todhchaí' mar comhdháil ar leith againn.

Táimse thar a bheith buíoch do Chomhairle na Comhdhála i mbliana, is an Chathaoirleach An Dr Diarmuid Ó Canabháin (An Dr Aoife Ní Chrotaigh, An Dr Muiris Mac Gearailt, An Dr Helen Breathnach, An Dr Domhnall Ó Coileáin agus Elaine Nic Aodha) atá tar éis clár eolaíochta den gcéad scoth a chur le chéile don gComhdháil i mbliana. Tá an t-ádh dearg linn go mbeidh saineolaithe domhanda le clú agus cáil orthu mar Van Haywood, Shane White, Frank Lobbezoo agus Avi Banerjee, is a thuilleadh nach iad inár dteannta. Beidh scoth na nGael i láthair thar trí lá, ina measc An Dr Pól Ó Cuinnleáin, An Dr Pádraig Ó Cléirigh, An Dr Séamus Ó Searcaigh agus An Dr Claire Ní Éalaithe, i dteannta mórán eile.

Beidh dhá chlár ag feidhimiú arís ag an am céanna ar an Aoine agus Satharn. Beidh na baill in ann a rogha clár a leanúint. Beidh an clár iomlán d'altraí déidliachta ar siúl ar an Satharn. I mbliana, táim ar bís chun cuireadh a thabhairt don nDr Niamh Ní Shúilleabháin, Ollamh Emerita de Chultúr Físe (Coláiste Náisiúnta Ealaíona agus Dearadh, Éire) agus léiritheoir de Mhúsaem Ghorta Mhór na hÉireann, Quinnipiac, Connecticut, a thabharfaidh léacht suimiúil ar an nGorta Mhór. Tá sí tar éis an-chuid taispeántaisí a eagrú, ceann an Ghorta Mhóir ina measc, 'Ag filleadh abhaile: Ealaín agus an Ghorta Mhór'.

Bhí nach mór 100,000 cuairteoirí ag an taispeántas seo anuraidh.

Mar a bhíonn gach aon bhliain, beidh an seó trádála ag taispeáint táirgí nua, uirlisí agus teicneolaíocht ón dtionscail fiaclóireachta. Beidh deis ag an bhfoireann ar fad cúrsaí a phlé leis na comhlachtaí seo. Beidh cruinniú bliantúil dos na fiaclóirí ginearálta ar an Aoine, 5 Aibreán ag 1.00 i.n. Beidh fáilte roimh gach fiaclóir ón gCumann. Beidh an cruinniú ginearálta bliantúil ag an ngrúpa seo ag an am céanna. Beidh lucht gailf ag súil le dúis bliantúil an Uachtaráin ag Club Gailf na Gaillimhe ar an nDéardaoin, 4 Aibreán agus tá cúpla spás ann ar an gCéadaoin dóibh siúd a bheidh gafa le cúrsaí réamh-chomhdhála ar an nDéardaoin.

Ná dein dearmad ar an nDinnéar Bliantúil oíche Dé hAoine ag Óstán Galmont. Fáilte roimh chách. Dein deimhin de 'Treorú an Todhchaí' a chur sa dialann i 2019.

Táim ag tnúth leis an méid is mó d'fhiaclóirí agus a bhfóirne a fheiscint ann i Mí Aibreán. Prof. Leo Stassen President Elect PRESIDENT’S WELCOME FÁILTE ÓN UACHTARÁN

IDA Annual Conference
IDA Annual Conference

5 Registration All delegates must register to attend any part of the Conference at the registration desk. No guests or unregistered delegates are permitted to access any part of the Conference area including the trade show area. The registration desk will be open at the following times: Thursday 8.30am – 3.00pm (for pre-Conference bookings only) Friday 8.00am – 4.00pm Saturday 9.00am – 3.00pm GP MEETING A GP meeting for all IDA members will take place from 12.00pm – 1.00pm on Friday, April 5.

All IDA members welcome.

CONFERENCE BADGES Please wear your name badge at all times in the Conference areas. Conference badges must be shown/worn in order to access any lecture hall or trade show area. ANNUAL DINNER The Annual Dinner will take place on Friday, April 5, in the Inis Mór Suite of the Galmont Hotel. A drinks reception will take place in the front foyer at 7.00pm. Dress code is black tie. A seating plan will be in use. Irish Dental Association is an ADA CERP Recognised Provider. ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providers of continuing dental education.

ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

Irish Dental Association designates this activity for 11.5 continuing education credits. (Friday and Saturday) INTRODUCTION PROGRAMME COLOUR CODE AND CONTENTS PRE-CONFERENCE PROGRAMME 6 CONFERENCE 9 DENTAL NURSES’ PROGRAMME 10 A dedicated nurses’ programme will take place on Saturday, April 6. Dental hygienists and practice managers are welcome to attend any of the sessions. CONFERENCE COMMITTEE Elaine Hughes Helen Walsh Alastair Woods Dermot Canavan, Chair Daniel Collins Aoife Crotty Maurice Fitzgerald

IDA Annual Conference

PRE-CONFERENCE PROGRAMME THURSDAY APRIL 4 Root to tip – endodontic and restorative treatment revisited Dr Pat Cleary Endodontic treatment is an area of dentistry that requires: a) an investigative mind, in order to determine an accurate diagnosis; b) a science-based mind to assist in a biological approach to treatment; c) an artist’s appreciation of preparation; and, d) an engineer’s approach to restoration.

This hands- on course will cover all these areas. Learning objectives: n make a definitive endodontic diagnosis; n understand the cause of the problem and what is required for a successful outcome; n embrace the art of endodontics; and, n decide the requirements for the restoration of an endodontically treated tooth. The art and science of posterior composites Dr Ian Cline Direct posterior composites have become commonplace in general dental practice. However, clinical experience and studies have shown that compared to dental amalgam they can create problems such as sensitivity, secondary caries and food packing due to poor contact areas.

Ian believes in the philosophy of ‘Better, Safer and Faster’ when it comes to composite placement. In his presentation and hands-on session, Ian will present practical solutions to everyday problems, and show how applying the theory can lead to clinical success. Learning objectives: n to discuss the latest concepts in posterior composites; n to appreciate strategies for dealing with the main problems that dentists have with posterior composites, including the use of rubber dam, sectional matrices and bulk-fill techniques; n “C-Factor” – why is it important and steps to minimise its influence; n how to assess the occlusal scheme and build the restoration to minimise adjustments; n to be able to select appropriate instrumentation for placement and manipulation of composite; n to simplify finishing and polishing of posterior composites; n to look at the management of posterior root-filled teeth and how SDR flow+ and ceramic onlays may be the best solution; n uses of the deep marginal elevation (DME) technique; and, n hands-on, Class I restoration, and Class II restoration with use of a sectional matrix system.

Achieving compliance – frequently asked questions Drs Eamon Croke and Nick Armstrong Chair: Dr Jane Renehan This interactive workshop aims to examine the topic of achieving compliance by answering the most frequently asked questions. Based on their wide range of compliance experience, the presenters will demonstrate that simple solutions are normally the best solutions! Participants will gain insight into: 1) the recently published HIQA infection control standards; 2) the Health and Safety Authority’s Guidance on Hazards in Dentistry; and, 3) Dental Council Codes of Practice.

As delegates will be invited to submit compliance queries in advance of the workshop additional topics may be included. The workshop is recommended for dentists, dental hygienists, practice managers and senior dental nurses. Learning objectives: n consider essential elements of compliance requirements and the role of statutory bodies; n review the extensive range of resources and support tools available on the Best Practice section of the IDA website; n examine the key areas of compliance under the headings dentist, dental team and clinical setting; and, n provide participants with easily done improvement tips to make compliance achievable.

Full-day hands-on course Half-day hands-on course 6 6 90 minutes

IDA Annual Conference

Friday, april 5 annuaL PreSident’S dinner 2019 7.00pm Drinks reception 8.15pm Dinner followed by dancing to Frankly Sinatra ticketS €85 All dental team members,trade members and friends welcome 6.00pm – IDU Annual General Meeting and IDA Annual General Meeting followed by trade show party. Facial aesthetics - botulinum toxin Dr Brian Franks With the population becoming more aesthetically aware, cosmetic dentistry and now facial aesthetics are rapidly developing disciplines within the dental profession. Dental professionals are the ideal healthcare practitioners to combine non-surgical facial aesthetics with dental aesthetic treatments to provide a total ‘facial aesthetic’ outcome.

Upper face injections with botulinum toxin are the most popular non-surgical cosmetic treatments worldwide. The use of botulinum toxin for treatments specific to dentistry, for example bruxism and gummy smiles, will also be discussed, followed by live demonstrations. Learning objectives Attendance at this session will provide an understanding of: n the importance of knowledge of the anatomy of the muscles when providing botulinum toxin injections; n the importance of the consultation process to ensure that patients are sufficiently informed about the treatment choices and are appropriate patients to receive treatment; n identifying contraindications for botulinum toxin treatment; n identifying the various injection techniques; n identifying the risks of providing botulinum toxin treatment; n the importance of continually updating your knowledge and skills; and, n the importance of receiving appropriate training.

Getting started in digital dentistry Drs Maurice Fitzgerald and Alastair Woods Without doubt the future of all dental practice lies with digital technologies. This half-day course aims to give a detailed overview to the participant of the current landscape and the future of dental digital technologies. Emphasis will be placed on: n practical integration into dental practice; n the benefits and limitations of the technologies; n economic pros and cons; n hands-on time with intra-oral scanners and 3D printers; and, n hands-on time with the associated software packages. The course is designed to leave the participant more confident in making the switch to digital dentistry, and more assured of making the correct investment in these exciting and disruptive technologies.

Full-day lecture + live demonstration Half-day hands-on lecture PRE-CONFERENCE PROGRAMME THURSDAY APRIL 4 7

IDA Annual Conference
IDA Annual Conference

CONFERENCE PROGRAMME CONFERENCE PROGRAMME FRIDAY APRIL 5 PROGRAMME 1 INIS MÓR 2 9.00am – 10.00am Aesthetic and functional direct restorations Ian Cline 10.00am – 11.00am How to predictably restore and replace teeth Paul Quinlan 11.00am – 11.30am COFFEE BREAK 11.30am – 12.00pm Advanced crown and bridge digital restorative solutions Ashley Byrne 12.00pm – 1.00pm GP MEETING 1.00pm – 2.00pm LUNCH 2.00pm – 2.45pm Take the tooth – not the bone: avoiding complications in oral surgery Seamus Rogers 2.45pm – 3.30pm Avoiding complications of another type Martin Foster 3.30pm – 4.00pm COFFEE BREAK 4.00pm – 4.45pm 4.45pm – 5.45pm PROGRAMME 2 INIS MÓR 3 9.00am – 10.00am Bleaching single dark teeth externally and internally Van Haywood 10.00am – 11.00am Psychosocial value of root canal treatment Shane White 11.00am – 11.30am COFFEE BREAK 11.30am – 12.00pm Oral mucosal disease and what to refer Claire Healy 12.00pm – 1.00pm Introduction to non-surgical facial aesthetics: why, who, where, how, when, when not and the JOY!

Brian Franks 1.00pm – 2.00pm LUNCH 2.00pm – 2.45pm Dental sleep medicine: an emerging dental discipline Frank Lobbezoo 2.45pm – 3.30pm Bruxism: friend or foe? Frank Lobbezoo 3.30pm – 4.00pm COFFEE BREAK Both programmes will merge for the last two presentations – two fascinating speakers/topics not to be missed by any dental team member. Approaches to challenging consultations Ciara Doherty Representing the unrepresentable – The Great Hunger Niamh O’Sullivan CONFERENCE PROGRAMME SATURDAY APRIL 6 9 PROGRAMME 1 INIS MÓR 2 10.00am – 11.00am Tooth enamel: of mice and men Shane White 11.00am – 11.30am COFFEE BREAK 11.30am – 12.00pm Advanced prosthetic and denture digital solutions Ashley Byrne 12.00pm – 1.00pm Preparation design – today’s relevance! Seamus Sharkey 1.00pm – 2.00pm LUNCH 2.00pm – 2.45pm Pre-bleaching examination for best tooth- whitening outcome Van Haywood 2.45pm – 3.30pm Preventing dentistry ‘MI’ way! Avi Banerjee 3.30pm – 4.00pm COFFEE BREAK 4.00pm – 4.45pm ‘MI’ caries management – take it, leave it or stick to it!

Avi Banerjee PROGRAMME 2 INIS MÓR 3 10.00am – 11.00am Endodontic microsurgery: the ultimate tooth- saving treatment - Part I Daniel Flynn 11.00am – 11.30am COFFEE BREAK 11.30am – 12.00pm Endodontic microsurgery, the ultimate tooth- saving treatment- Part II Daniel Flynn 12.00pm – 12.30pm Perio update for daily practice Rachel Doody 12.30pm – 1.00pm Prepare for success: five tips for stress-free dental care for adults with disabilities Caoimhin MacGhiolla Phadraig 1.00pm – 2.00pm LUNCH 2.00pm – 2.45pm The ideal appliance for the individual patient Kate Counihan 2.45pm – 3.30pm Functional considerations in orofacial reconstruction after cancer ablative surgery Conor Barry 3.30pm – 4.00pm COFFEE BREAK 4.00pm – 4.45pm Implant-based rehabilitation in the management of maxillary and mid-face malignancy: a classification-based approach Chris Butterworth 9.00am – 9.45am The oral microbiome in health and disease – an ecological perspective Prof.

Philip Marsh RISK CREDIT

IDA Annual Conference

10 NURSES’ PROGRAMME SATURDAY APRIL 6 PROGRAMME THE BURREN SUITE 9.30am – 1.00pm Enhancing your patient experience – a workshop for dental nurses/practice managers Horton Consulting Including: n marketing a dental practice; n social media; n managing stock control; n GDPR; and, n dealing with difficult patients. 1.00pm – 2.00pm LUNCH 2.00pm – 2.45pm Dental records Thomas McCaffrey 2.45pm – 3.30pm Infection prevention and control – four things you must do Jane Renehan Dental nurses/practice managers are welcome to attend any lecture on the Friday and Saturday programmes.

RISK CREDIT

11

12 DR JOE MOLONEY AWARD The Dr Joe Moloney Award is awarded to an outstanding Irish presenter/lecturer at our conference, and is chosen by the delegates. The winner of the Award, which is kindly sponsored by the Dental Health Foundation, will be chosen on the final day of the Conference, when all delegates will have the chance to nominate their presenter of choice. DR TONY COSTELLO MEDAL The Costello Medal is awarded to a student or students from one of the dental schools each year for a table demonstration on Friday of the Conference. The competition will be judged on a table demonstration or poster demonstration of not more than 10 minutes’ duration on a subject applicable to general dental practice.

The Irish Dental Association will provide a grant for each demonstration.

Dr Harry Barry (centre), pictured with Drs Paddy Crotty and Clodagh McAllister, was the recipient of the Joe Moloney Award for 2018. Mrs Jackie Costello (centre) is pictured with 2018 Costello Medal Award winners Rawan Kahatab and Jelena Djokic.

14 DR NICK ARMSTRONG Former Principal Dental Surgeon, HSE and member of the IDA's Quality and Patient Safety Committee Achieving compliance – frequently asked questions This interactive workshop aims to examine the topic of achieving compliance. Learning objectives: n consider essential elements of compliance requirements and the role of statutory bodies; n review the extensive range of resources and support tools available on the Best Practice section of the IDA website; n examine the key areas of compliance under the headings dentist, dental team and clinical setting; and, n provide participants with easily done improvement tips to make compliance achievable.

PROFESSOR AVIJIT BANERJEE Chair in Cariology & Operative Dentistry, Hon. Consultant/Clinical Lead, Restorative Dentistry Preventing dentistry ‘MI’ way! In his first lecture, Avi will outline and discuss what the term ‘MI’ dentistry (minimum intervention oral healthcare and minimally invasive operative management) means to the profession and other stakeholders.

‘MI’ caries management – take it, leave it or stick to it! In his second presentation, Avi will update the modern understanding of the caries process and management of the more extensive lesion, using selective carious tissue excavation approaches. MR CONOR BARRY Consultant Head & Neck Cancer Surgeon, National Maxillofacial Unit, St James’s Hospital Dublin/Dublin Dental University Hospital Functional considerations in orofacial reconstruction after cancer ablative surgery Optimisation of orofacial reconstruction requires careful consideration of the functional requirements of the patient. In particular, speech, swallow and the need for dental rehabilitation must be considered when planning the reconstruction.

A close working relationship with a restorative dentist with training in maxillofacial prosthodontics is essential. This lecture provides an overview of the decision pathways and algorithms involved. MICHAEL BENTLEY Horton Consultancy Dental Practice Management Consultant/Dental Nurse Practice management for the dental nurse and practice manager This workshop is designed for dental nurses/ practice managers to support them in running/ developing the practice. Delegates will: n understand the branding and marketing that is essential for your practice’s success; n understand how social media can work for your practice; n learn how to turn marketing enquiries into patients through front desk phone calls; n GDPR; and, n dealing with difficult patients.

DR CHRIS BUTTERWORTH Consultant in Oral Rehabilitation, University Hospital Aintree and Liverpool Dental Hospital, Hon. Senior Lecturer in Maxillofacial Prosthodontics, University of Liverpool Implant-based rehabilitation in the management of maxillary and mid-face malignancy: a classification-based approach. Treatment paradigms for the dental and prosthetic rehabilitation of patients with head and neck cancer are changing. This lecture will discuss the clinical approaches based on the degree of maxillary/mid-face resection, together with novel approaches developed by the team in Liverpool to provide maxillary implant-supported fixed dental rehabilitation, often in a matter of weeks following maxillectomy for selected cases.

MR ASHLEY BYRNE Clinical Dental Technician, Byrnes Dental Laboratory, UK Advanced digital solutions in modern restorative dentistry This presentation looks at how digital dentistry advancements are improving restorative dentistry treatment options. From case planning through to temporisation then on to definitive options, the lecture looks at the value of digital dentistry. Using intra-oral scans, CAD-CAM and 3D printing of both resins and metals, it’s never been a more exciting time to be in restorative dentistry, and this lecture shows the latest and greatest of those developments.

15 DR PAT CLEARY Practice Limited to Endodontics, Dublin Root to tip – endodontic and restorative treatment revisited Endodontic treatment is an area of dentistry that requires: a) an investigative mind, to determine an accurate diagnosis; b) a science-based mind to assist in a biological approach to treatment; c) an artist’s appreciation of preparation; and, d) an engineer’s approach to restoration.

This hands-on course will cover all these areas. At the end of this course participants should be in a position to: a) make a definitive endodontic diagnosis; b) understand the cause of the problem and what is required for a successful outcome; c) embrace the art of endodontics; and, d) decide the requirements for the restoration of an endodontically treated tooth.

DR IAN CLINE GDP and Lecturer, King’s College London Aesthetic and functional direct restorations Ian believes in the preservation of tooth structure while also exceeding the expectations of the patient in terms of aesthetics and longevity. He will illustrate his minimalist approach with numerous clinical cases from his practice. In this presentation, Ian will take a broad view of the use of direct composite and show, among other things: n tooth analysis to simplify shade selection; n how to choose an appropriate composite; n overview of the ‘Dahl concept’; n how to rapidly finish and polish composite for excellent results; and, n composite restoration of the root-filled posterior tooth.

DR KATE COUNIHAN Specialist Orthodontist, Tralee, Co. Kerry The ideal appliance for the individual patient Over the last 20 years there has been a large increase in the general public’s interest in orthodontics. Every orthodontic practice has experienced a significant increase in the proportion of adults seeking treatment. Patients are also more demanding in relation to quality of results and length of treatment. We have also seen an increase in the number and types of appliances we use. Our techniques have also changed dramatically. This lecture will discuss the appropriate timing, treatment techniques, and most suitable appliances for the individual patient.

It will show how newer appliances and techniques are used. It will also show how some older and newer appliances can be combined to be most effective. DR EAMON CROKE GDP, Dublin, and member of the IDA's Quality and Patient Safety Committee Achieving compliance – frequently asked questions This interactive workshop aims to examine the topic of achieving compliance.

Learning objectives: n consider essential elements of compliance requirements and the role of statutory bodies; n review the extensive range of resources and support tools available on the Best Practice section of the IDA website; n examine the key areas of compliance under the headings dentist, dental team and clinical setting; and, n provide participants with easily done improvement tips to make compliance achievable. DR CIARA DOHERTY General Medical Practitioner, Dublin Approaches to challenging consultations This presentation will cover the consultation models used in general practice training.

These help to establish a structure and effectiveness to the consultation, and can help to reduce difficult outcomes. A clear explanation of the various clinician/patient factors at play in the consultation will also be discussed, as well as the impact of work-related stress and how to manage this. DR RACHEL DOODY Practice Limited to Periodontics, Dublin Perio update for daily practice At the end of this lecture, delegates should be: familiar with the new classification of periodontal and peri-implant diseases; able to screen patients for periodontal diseases; able to group patients based on their classification and risk profile; familiar with current treatment modalities for patient groups; and, familiar with how to maintain different patient groups.

16 DR MAURICE FITZGERALD Practice Limited to Prosthodontics, Dublin Getting started in digital dentistry This half-day course will give a detailed overview of the current landscape and future of dental digital technologies. Emphasis will be placed on: n practical integration into dental practice; n the benefits and limitations of the technologies; n economic pros and cons; n hands-on time with intra-oral scanners; n hands-on time with 3D printers; and, n hands-on time with the associated software packages. The course is designed to leave the participant more confident in making the switch to digital dentistry and more assured of making the correct investment in these exciting technologies.

DR DANIEL FLYNN Specialist Endodontist, Private Practice, London Endodontic microsurgery: the ultimate tooth- saving treatment Endodontic microsurgery fits in with the narrative of minimally invasive dentistry and broad thinking in our treatment planning. It has become increasingly clear that it is preferable to retain a natural tooth rather than elect for its removal and replacement, so long as the tooth is restorable and periodontally viable. With already excellent success rates for our conventional root canal treatment, having endodontic microsurgery as a back-up option gives the general dentist huge confidence in the ability to achieve endodontic success.

DR MARTIN FOSTER Irish Lead, Dental Protection Avoiding complications of another type As every clinician understands, the key to achieving the best outcome is careful assessment to ensure an understanding of a situation and identify where the potential problems may come from so these risks can be managed effectively.The same principles apply with respect to managing dentolegal risk. This presentation will highlight some of the more common issues faced by the dental team and provide practical tips on how to prevent recognised dentolegal complications causing problems.

DR BRIAN FRANKS Programme Clinical Director and Senior Lecturer, City of London Dental School Introduction to non-surgical facial aesthetics: why, who, where, how, when, when not and the JOY! This presentation will provide an introduction to non-surgical facial aesthetics (NSFA). It will help you to understand the role of these treatments in facial enhancement, in particular botulinum toxin and dermal fillers. This will include the specific role of botulinum toxin in the dental setting where it can be used to enhance treatment outcomes of bruxism and gummy smiles. It will provide an insight into setting up a successful and profitable NSFA practice, and promote understanding of the importance of appropriate training.

PROFESSOR VAN HAYWOOD Professor of Restorative Sciences, Dental College of Georgia at Augusta University Bleaching single dark teeth, externally and internally Restorative indications for anterior endodontically treated teeth have changed. Aesthetic evaluations, bonding insights, and special tray fabrication designs will be explained.

Pre-bleaching examination for best tooth- whitening outcome The most critical factor in the tooth-whitening process is proper examination prior to initiating bleaching treatment. The diagnosis of the cause of discolouration then determines the treatment options. DR CLAIRE HEALY Consultant/Associate Professor in Oral Medicine, Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology, Dublin Dental University Hospital, Trinity College Dublin Oral mucosal disease and what to refer This lecture will cover oral mucosal disease, including oral manifestations of systemic disease.

At the end of the lecture, attendees should: know what oral mucosal diseases can be managed in the general dental practice setting; know what oral mucosal diseases should be referred for further investigation and management; understand the referral process; and, be familiar with the ongoing management of patients with oral mucosal disease who are discharged from an oral medicine unit.

17 MS LAURA HORTON, Horton Consultancy Dental Practice Management Consultant/Dental Nurse Practice management for the dental nurse and practice manager This workshop is designed for dental nurses/ practice managers to support them in running/developing the practice. Delegates will: n understand the branding and marketing that is essential for your practice’s success; n understand how social media can work for your practice; n learn how to turn marketing enquiries into patients through front desk phone calls; n GDPR; and, n dealing with difficult patients. DR FRANK LOBBEZOO Professor in Orofacial Pain and Related Disorders, Chair, Department of Oral Health Sciences, Vice-Dean, Academic Centre for Dentistry Amsterdam Dental sleep medicine: an emerging dental discipline While most sleep disorders should be diagnosed and treated by medical doctors, some belong to the dental domain.

In this lecture, an overview of these dental sleep disorders will be given, with a focus on obstructive sleep apnoea.

Bruxism: friend or foe? Bruxism is a phenomenon that is well known to dentists. Over the past years, however, new insights have emerged that represent a true paradigm shift. DR CAOIMHIN MacGIOLLA PHADRAIG Consultant, Special Care Dentistry, Dublin Dental University Hospital, Trinity College Dublin Prepare for success: five tips for stress-free dental care for adults with disabilities In this talk Kev shares his top tips to make managing patients with disabilities easier for the patient and the dental team. This talk will give attendees solid tips that will increase their confidence to treat seemingly complex patients.

Specific topics covered include tricks for better assessment, better decision making, and how to make oral hygiene advice actually fun. PROFESSOR PHILP MARSH The oral microbiome in health and disease – an ecological perspective THOMAS McCAFFREY Dento Legal Advisor, Dental Protection Dental records This presentation will provide an overview and update of record keeping and describe the importance of good records within risk management for the whole dental team.

DR NIAMH O’SULLIVAN Professor Emerita of Visual Culture (National College of Art and Design, Ireland) and founding Curator of Ireland’s Great Hunger Museum, Quinnipiac University, Connecticut Representing the unrepresentable Over a million died during the Great Hunger. Before and during, over 2.5 million emigrated. The pall of death and emigration, poverty and destitution, erosions of language and culture, and survivors’ guilt, meant that the burden of representation passed from generation to generation. The impossibility of giving voice to those who experienced the Famine, the paucity of material traces, and the scarcity of contemporary images, create challenges and opportunities that, arguably, artists are uniquely equipped to meet.

18 DR PAUL QUINLAN Practice Limited to Periodontics, Dublin How to predictably restore and replace teeth As dentists we are often faced with a dilemma as to what to do when a patient presents with single or multiple severely broken down teeth. Should these teeth be retained or replaced? Dental implants seem to provide an ideal alternative; however, they are not without their problems.The purpose of this presentation is to help the dentist to decide which approach to take and provide periodontal and prosthodontic strategies to increase the likelihood of long-term success.

DR JANE RENEHAN Quality & Patient Safety Committee, IDA Infection prevention and control – four things you must do During this lecture, Jane will focus on the four infection prevention and control risk factors in dentistry, as identified by HIQA.

She will give practical ‘how to’ guidance for dental nurses, practice managers and dental team members to assist them in supporting infection control compliance in the dental surgery. Lecture objectives: n awareness of HIQA's four dental risk management factors; n identifying essential dos and don'ts to meet infection control standards; and, n recognising the core compliance elements of a dental practice infection control strategy. DR SEAMUS ROGERS Oral Surgeon, Dublin Take the tooth, not the bone: avoiding complications in oral surgery A non-surgical extraction is often referred to as a ‘simple’ extraction but in many cases the non- surgical approach can lead to more problems postoperatively.

Seamus will discuss the pre- operative assessment of his patients and the reasons why a clinician would ‘skip’ the non- surgical approach to an extraction in favour of the flapless sectioning of the tooth or the conventional surgical removal of the tooth. Seamus will demonstrate how to predictably section and remove a multirooted tooth, and why this is so beneficial to both clinician and patient. DR SEAMUS SHARKEY Practice Limited to Prosthodontics, Cork Preparation design – today’s relevance! This presentation will cover the classic and current trends in preparation design for fixed prosthodontics.

From classic textbook preparations to more recent innovations, we will look at what factors are still as relevant today as they were 50 years ago. Also, what have modern materials allowed us to refine/change in the everyday crown preparation protocols and designs? These and other related questions will be answered with the emphasis on clinically relevant information for the practitioner. Learning objectives will include: understanding the principles of preparation design and their use in everyday practice; and, knowing how these designs affect the biological and technological limits of fixed prosthodontics.

DR ALASTAIR WOODS GDP, Dublin Getting started in digital dentistry This half-day course will give a detailed overview of the current landscape and future of dental digital technologies. Emphasis will be placed on: n practical integration into dental practice; n the benefits and limitations of the technologies; n economic pros and cons; n hands-on time with intra-oral scanners; n hands-on time with 3D printers; and, n hands-on time with the associated software packages.

The course is designed to leave the participant more confident in making the switch to digital dentistry and more assured of making the correct investment in these exciting technologies. DR SHANE WHITE Professor of Endodontics in the Constitutive & Regenerative Sciences, University of California, Los Angeles Psychosocial value of root canal treatment We must consider the whole patient.This lecture will help you to: listen to and counter patient perceptions of fear, pain and anxiety; discuss the financial benefits of retaining a tooth through root canal treatment; and, advocate for saving teeth.

Tooth enamel: of mice and men This lecture will look at how enamel is put together, how it comes apart, the importance of preservation, and how to best use it in restorative dentistry. Topics will include the linkage of genes to masticatory function, the miracle of biofabrication, nano to macro structure, the remarkable dentinoenamel junction, mouse models, and man’s grief and pain.

ACCOMMODATION AND TRANSPORT CONFERENCE HOTEL The Galmont Hotel, Lough Atalia Road, Galway 091-538 300 (formerly the Radisson Hotel) All nights of conference: ¤161 double/twin; ¤151 single HOTELS Hotel Meyrick, Eyre Square 091-564 041 Harbour Hotel, New Dock St 091-894 800 All nights of conference: ¤155 B&B double/twin ; ¤140 B&B single BED AND BREAKFAST/GUESTHOUSES Asgard, 21 College Road 091-566 855 Avalon, 11 College Road 091-568 600 College Crest, 5 College Road 091-564 744 St Jude’s Lodge, 24 College Road 091-569 100 RESTAURANTS Aniar Restaurant, 53 Lower Dominick Street 091-535 947 TAXI Procabs 091-535 353 Big O Taxis 091-585 858 Galway Taxis 091-561 111 TRAIN/BUS Please note that the train station and bus station are both beside the Galmont Hotel, Lough Atalia Road, Galway.

For a full timetable of trains to/from Galway check: www.irishrail.ie. For buses check: www.buseireann.ie.

20 SOCIAL PROGRAMME PRESIDENT’S GOLF COMPETITION Galway Bay Golf Resort The President’s Golf competition will take place at Galway Bay Golf Resort on Thursday, April 4, from 1.00pm. For anyone booked to do a pre- Conference course on Thursday, we have reserved some tee times on Wednesday, April 3, in the afternoon. Playing in three balls. As well as Conference delegates, accompanying persons and all trade exhibitors are also welcome to play. Only delegates registered for the Conference can be eligible for the President’s Prize.

TRADE SHOW OPENING PARTY The ‘Navigating the Future’ trade show party will be officially opened by newly elected President Prof. Leo Stassen at approximately 8.00pm on Thursday directly after the AGM in the trade show area. All delegates and trade sponsors are invited to attend. Fun, music and drinks will be provided for all.

Come along and enjoy the party! ANNUAL DINNER Inis Mór The Annual Dinner will take place on Friday April 5. A drinks reception will commence at 7.00pm followed by dinner and entertainment. Dress code is black tie. Tickets are ¤85 and available from IDA House. All dental team members, trade members and friends are welcome to attend. Dancing to Frankly Sinatra. PAST PRESIDENTS’ LUNCH The Past Presidents’ lunch will take place in the Lough Atalia Suite on the fifth floor of The Galmont Hotel on Saturday at 1.00pm.

Tee Time: 1.00pm Green fees: ¤50

22 TRADE SHOW LIST OF EXHIBITORS GOLD G1 Colgate G2 DMI G3 KBC Bank SILVER S1 Dentawealth S2 Coltene Ltd S3 Quintess Denta S4 Tekno Surgical S5 Dentsply Sirona S6 Wrigley S7 Johnson & Johnson BRONZE B1 & B9 B.F.

Mulholland Ltd B2 McDowell & Service Dental Laboratory Ltd B3 Southern Cross Dental B4 TePe B5 Zirkonzahn B6 ESM Digital Solutions B7 Pamex Ltd B8 DeCare Dental TRADE 1 Omega Financial Management 2 Handpiece Harry 3 Septodont 4 QSIP ltd 5 Curaprox 6 Dentech 7 Braemar Finance 8 Initial Medical Services 9 Dental Protection 10 Morris Dental Company Ltd 11 Dental Insights 12 MedAccount 13 NSK 14 HDMS 15 Karma Sales and Service Ltd 16 Happy Threads 17 Coincidental 18 Doyle Mahon Insurance 19 GC UK Ltd 20 Dental Health Foundation 21 Environmental Protection Agency 22 Moore Wealth Management 23 Optident 24 Southern Implants G1 G3 G2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B7 S1 S2 S3 S4 S6 S7 S5 1 2 3 4 5 12 11 10 9 8 7 6 17 16 15 14 13 B9 18 19 20 21 22 Conference Area 1 Conference Area 2 23 24 IDA AC Full 2019.qxp_Layout 1 13/02/2019 15:12 Page 22

All delegates at this year’s Annual Conference are invited to submit a piece of art for display in the Galmont Hotel on Friday afternoon, April 5. Pieces are invited from all disciplines of the arts, including painting, photography, sculpture, woodwork, textiles, etc. Art works will be displayed for exhibition purposes and adjudicated. An overall prize will be announced at the Annual Dinner. EXHIBITION ART To register please email aoife@irishdentalassoc.ie. Please register what you are exhibiting in advance to allow us to be able to display your piece. Galmont Hotel Friday, April 5 SinGLe Room €151 per night (incl.

breakfast) DoubLe Room €161 per night (incl. breakfast) To avail of the Irish Dental Association 2019 Conference accommodation rate, please follow the steps below: n log on to www.thegalmont.com; n enter the required dates (April 3, 4 and 5, 2019); and, n enter DENTAL into the PROMO code.

ACCOMMODATION IN GALWAY – THE GALMONT HOTEL (formerly the Radisson Hotel) THE CITY OF TRIBES The Galmont Hotel, Lough Atalia Road, Galway T: 091-538300

25 MEMBERS NON-MEMBERS Pre-Conference courses HALF-DAY/HANDS-ON COMPOSITES – DR IAN CLINE €300 €600 FULL-DAY/HANDS-ON ENDODONTICS – DR PAT CLEARY €450 €900 HALF-DAY/LECTURE DIGITAL DENTISTRY – DR MAURICE FITZGERALD €250 €500 90-MINUTE/LECTURE COMPLIANCE €95 €190 FULL-DAY DEMO/LECTURE FACIAL AESTHETICS – DR BRIAN FRANKS €350 €700 All delegates must register for the Conference. Please log on to www.dentist.ie to register.

If you are unsure of your log-in details, please contact IDA House at 01-295 0072. ANNUAL CONFERENCE, APRIL 4-6, GALMONT HOTEL, GALWAY PRE-CONFERENCE COMBINATIONS Please indicate your choice(s) by ticking the relevant box(es). Non-Member Student IDA Life Member Online bookings will close at midnight on Tuesday, April 3, 2019. All bookings after this date must be made on site. Please note that the early bird prices listed will increase by ¤50 on all options after Thursday, March 1, 2019. Main Conference only Member Full Conference €350 €700 €220 €170 One day of Conference €250 €500 €130 €120 Dental team Dental nurse/hygienist €100 Discounted packages Package 1 Composites AM/PM + one-day conference €550 €1,100 Package 2 Composites AM/PM + full conference €650 €1,300 Package 3 Endodontics + one-day conference €700 €1,400 Package 4 Endodontics + full conference €800 €1,600 Package 5 Digital dentistry AM/PM + one-day conference €500 €1,000 Package 6 Digital dentistry AM/PM + full conference €600 €1,200 Package 7: Compliance AM/PM + one-day conference €345 €690 Package 8: Compliance AM/PM + full conference €445 €890 Package 9 Facial aesthetics + one-day conference €600 €1,200 Package 10 Facial aesthetics + full conference €700 €1,400 Package 11 Composites AM/PM + Digital dentistry AM/PM €550 €1,100 Package 12 Composites AM/PM + Digital dentistry AM/PM €800 €1,600 + one-day conference Package 13 Composites AM/PM + Digital dentistry AM/PM €900 €1,800 + full conference Package 14 Compliance AM/PM + Digital dentistry AM/PM €345 €690 Package 15 Compliance AM/PM + Digital dentistry AM/PM €575 €1190 + 1-day conference Package 16 Compliance AM/PM + Digital dentistry AM/PM €695 €1390 + full conference Package 17 Compliance AM/PM + Composites AM/PM €395 €790 Package 18 Compliance AM/PM + Composites AM/PM €645 €1290 + 1-day conference Package 19 Compliance AM/PM + Composites AM/PM €745 €1490 + full conference Cancellation Policy All cancellations must be received in writing either by email, or by post to IDA House, Unit 2 Leopardstown Office Park, Sandyford, Dublin 18.

Cancellations received 29 days or more prior to the course/event will be entitled to a 100% refund. Cancellations received between 15 days and 28 days (inclusive) prior to the course/event will receive a 75% refund. For cancellations received between one day and 14 days (inclusive) prior to the course/event, no refund will be given. Failure to attend the course/event on the day will constitute late cancellation and no refund will be given. Substitutions are welcome at any time. Due to unforeseen circumstances, the programme may change and the IDA reserves the right to cancel the event or alter the venue and/or speakers.

26 GALWAY 2018 Clockwise from top left: Pat O’Brien, DMI; Kieran O’Connor, IDA President; Richard Kenny, DMI; and, Shane O’Neill, DMI. Dr Maria O'Grady trying out the tech at the trade show. Nick McKelvie (left) and Jesse Morrow (right) with the President. Bal Chand, Optident; Dr William Rymer; Dr Brian Dunne; and, Dr Josephine Griffin. Left: Dr Marcella Torres Leavy with Mark Allen of Coltene. Right: Dental hygienists were well represented with (from left): Susan Johnston; Isobel Minogue; Sandra Joyce; Donna Patton; and, Jeannine Byrne.

We’re not usually good at blowing our own trumpet but when you’re the number one journal for Irish dentists and produced by the internationally renowned Irish Dentists Association, you deserve a little trill.

*83% of Irish dentists voted JIDA number one choice according to Behaviour and Attitudes Survey

IRISH DENTAL ASSOCIATION Unit 2 Leopardstown Office Park, Sandyford, Dublin 18 T +353 1 295 0072 F +353 1 295 0092 www.dentist.ie ThinkMedia.ie Irish Dental Association is an ADA CERP Recognised Provider. ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry. Irish Dental Association designates this activity for 11.5 continuing education credits.

You can also read