Maynooth University Student Guide 2016

Page created by Hazel Norton
 
CONTINUE READING
Maynooth University Student Guide 2016
Maynooth
University
Student Guide
2016

        1
Maynooth University Student Guide 2016
Fáilte chuig
  Ollscoil Mhá Nuad

  A Mhic léinn, a chara,

  Ba mhaith liom fáilte a chur romhat chuig Ollscoil Mhá Nuad. Tá beartaithe
  agat staidéar a dhéanamh anseo linn agus tá ríméad orainn go mbeidh tú i
  do bhall de phobal Mhá Nuad, pobal a bhfuil ceangal aige le háiteanna ar
  fud na cruinne.                                    Welcome to
  Sílimid go bhfuil cinneadh maith déanta agat. Le breis is 10 mbliana anuas, is    Maynooth University
  í Ollscoil Mhá Nuad an ollscoil is gasta fás in Éirinn agus tá cúis mhaith leis
  sin. Tá an cháil atá orainn bunaithe ar theagasc agus ar thaighde den scoth,
  agus ar phobal de bhaill foirne sochaideartha agus tacaíochta a bhfuil sé mar
                                             Dear Student,
  aidhm acu sár-eispéireas i Má Nuad a chur ar fáil do mhic léinn.
                                             I would like to welcome you to Maynooth University. You have chosen
  Leagaimid caighdeáin arda síos, agus cabhraímid leat na caighdeáin sin a
                                             to study with us, and we are delighted to have you join the Maynooth
  bhaint amach. Is áit chairdiúil í an ollscoil do mhic léinn agus cuireann sí
                                             community, whose tentacles reach across the globe.
  réimse leathan deiseanna sóisialta, cultúrtha agus spóirt ar fáil. Treoirleabhar
  atá sa cháipéis seo a chabhróidh leat tosú amach anseo. Cuireann sé eolas       We think you made a good choice. Maynooth University has been Ireland’s
  praiticiúil ar fáil faoin méid atá le déanamh agat sula dtosaíonn tú, faoin      fastest growing university for the last decade, and with good reason.
  tseachtain ionduchtaithe, agus sonraí eile a chabhróidh leat socrú isteach i     Our reputation is built on top quality teaching and research, but also
  saol na hollscoile.                                  on a community of approachable and supportive staff who aim to make
                                             the student experience at Maynooth truly outstanding.
  Cé go bhfuil go leor le foghlaim, tá go leor le haimsiú freisin, agus tá súil
  againn gur túsphointe maith a bheidh sa treoirleabhar seo do na hiarrachtaí      We set high standards, and we help you to achieve them. It is also a friendly
  sin. Guím gach rath ort agus tú ag aistriú chuig Ollscoil Mhá Nuad. Tá súil      place to be a student and offers a wide range of social, cultural and sporting
  agam go mbeidh an tréimhse a chaitheann tú linn chomh luachmhar agus         opportunities. This is a guide to help you get started. It provides practical
  chomh tairbhiúil agus a thuigimidne gur féidir leis a bheith.             information about what to do before you start, about our orientation week,
                                             and other details to help you settle into university life.

                                             While there is a lot to learn, there is also much to be discovered, and we
                                             hope this guide will be a good starting place for that endeavour. I wish you
An tOllamh Aodán Ó Maolchaoin                              all the best in your transition to Maynooth University, and I hope you find
Leasuachtarán um Chúrsaí Acadúla,                            your time with us as rewarding and beneficial as we know it can be.
Cláraitheoir agus Uachtarán Ionaid

                                           Professor Aidan Mulkeen
                                           Vice-President Academic,
                                           Registrar and Deputy President
                                                                                     3
Maynooth University Student Guide 2016
Table of Contents

Fáilte / Welcome               2  A Guide to Your Fees	           28  Maynooth Students’ Union (MSU)        44  Examinations & Timetabling Office     66
Keeping an eye on the Target         6  Higher Education Grants          29  Students’ Union                44  International Office            66
Critical Skills               7                         The Student Centre              44  Maynooth Green Campus           68
                         Planning Your College Budget       30
                                                Sabbatical Officers 2016/2017         44  Oifig na Gaeilge / Irish Language Office  68
                         Your College Budget            30
                                                                          Security                  70
Getting Started                 Budgeting Advice Service         30  Student Engagement
                                                Office & Societies	              45  Student Cards               70
Checklist                  10  Cost of Living              31
                                                Recent Societies Highlights          45  Student Health Centre           71

Getting Started – Before You Arrive     13  Other Funding	              32  Getting Involved               45  Student Records & Registration Office   71

Accommodation                13  Back to Education Allowance        32  Clubs & Societies Fairs Day          46  Students’ Union (MSU)           72

Campus Accommodation            13  ESF Student Assistance Fund        32  Extra-Curricular Activities (ECA) Awards   46
Home Finder Service             14  Student Emergency Fund          32  Societies on Campus              47  Campus Facilities
Kilkenny Campus               15  Scholarships & Awards           33
                                                                          Bank                    75
Short Stay / Occasional Accommodation    15  Educationally Disadvantaged
                         Students and Students with Disabilities  33  Learning Supports                 Bookshop                  75
Payment of College Fees           16
                                                Academic Advisory               49  Common Room                76
Registration                16
                                                Access Office                 50  Computer Facilities            76
Orientation Week              16  Maynooth & Getting Here                                      Computer Rooms               77
                                                Career Development Service          52
Documents Required for Registration     17  Maynooth                 35
                                                Library                    52  Food Options – North Campus        78
                         Maynooth Town Map	            36                           Food Options – South Campus        79
                                                LIST (Library Information Skills Tutorials)  53
                         Getting Here               37
Planning for Your Academic Year                                 Mathematics Support Centre          54  Lockers                  79
                         Smart Travel               37                           Lost Property               80
Academic Year 2016/2017           19                         Mature Student Office             55
                         Bus                    37                           Parking (Maynooth University
First Semester               19                         Maynooth Placement Office           56
                         Train                   37                           spaces and permits)            80
Second Semester               20                         Moodle                    57
                         Car		                   37                           Photocopying                81
The Academic Year              21                         Students with Disabilities          57
                                                                          Postage                  82
Registration of Subject Choices       21  Bus & Train Routes to Maynooth      38  Student Plus (Student +)           59
                                                                          Printing                  82
Lectures, Tutorials, Lab Work,                                 Writing Centre                60
Assignments and Modules           21
Changing Modules              22  Student Life
                                                                          Rules & Regulations
Personal Details, Transfers & Withdrawals  22  Sports & Sports Facilities	        41  Support Services
                                                                          Rules & Regulations	            85
Academic Timetable             24  Recent Sporting Highlights        41  Student Services Hub             62

                         Sports Facilities             42  Alumni Office                 62
                         Sports Scholarships            42  Budgeting Advice Service           63  Classroom Locations & Map
Money Matters
                         Clubs on Campus              42  Pastoral Care Service             63  Classroom Locations	            89
Fees & Grants Office            27
                         Sports Contacts              43  Counselling                  64  Map Index                 92
University Fees – EU Nationals       27
                                                Creche                    65  Map	94
University Fees – Non EU Nationals     27
                                                e-Pub                     65
4                                                                                               5
Maynooth University Student Guide 2016
Keeping an                                            Critical Skills
Eye on the Target

A Maynooth University degree           A broader view                  There are some skills that we            The First-Year Critical Skills courses will
is an incredible opportunity           A university education is also a unique     regard as critical for a university         be on offer as a 15-credit option and you
and a life-changing experience.         time to explore new ideas. You will have     education and that every               can choose to take a Critical Skills course
                         the opportunity to learn about the thinking                              as one of your credit-bearing courses
                                                 university graduate should have.
                         in different disciplines and around issues                              in first year. It will involve small-group
                         of societal and global importance. You will                              sessions every week, which will give you
The expertise and skills that you get, the
                         meet people from diverse backgrounds                                 an opportunity to develop and practice
values you develop, and the friends you
                         and cultures, and with wide ranging points    These are also skills that are highly valued by   these essential skills right from the outset.
make, are likely to change the course of your
                         of view. This is an opportunity to develop    today’s employers. You will have to be able
life. We want you to get the most from the                                                       For 2016 the course is offered in seven
                         your own views, recognise the spectrum      to deal with complex arguments, evaluate
experience, and like most things, the more                                                       distinct versions, and you can choose the
                         of views and your own responsibilities,     evidence and make balanced judgements,
effort you put in the more you will get from                                                      one that most appeals to you. You can
                         and to emerge ready to make your own       and communicate ideas clearly both verbally
the experience. Right from the start, we want                                                     find out more during orientation week, and
                         positive contribution, locally or globally.   and in writing. Because these skills are so
you to put effort into making sure you get the                                                     decide if you want to register for these.*
                                                 important, both in university and beyond, we
most from your degree, so it is worth taking a
                         As you go through your degree, make sure to   are offering a specially designed foundation
moment to think about what you can achieve:                                                      *	Availability is subject to timetable
                         keep your focus on these aims. If you achieve  course for first-year students in critical skills.
                                                                             considerations and degree choice.
                         these three goals, you will emerge with

Expert knowledge                 (i)		 excellent specialist knowledge
                            in your discipline,
By the time you complete your degree,
you will have had a thorough education in    (ii) the ability to analyse and
your chosen disciplines. You will have a       communicate well, and
deep appreciation of the key ideas in those   (iii) a broad world view and a clear sense
disciplines, and the insights and ways of       of your own responsibilities and values.
thinking that make each discipline unique.
                         This is a combination of attributes that
                         will make you attractive to prospective
Graduate-level skills              employers, and help you to succeed in
As well as the specialist expertise in      whatever role you choose. Achieving these
your discipline, you will have developed     goals is your responsibility. The university
the skills and qualities we expect of      provides the opportunities, but it is up to
university graduates. These include the     you to take them. So, please make the
ability to analyse complex concepts, bring    most of your time here. Have a regular
together ideas from different sources and    review and ask yourself whether you are
perspectives, and communicate your ideas     doing enough to reach your full potential
clearly. These are important skills that are   in each of these areas, and always make a
essential in your studies and in whatever    conscious effort to avail of the opportunities
you choose to do after your degree.       to learn more and develop your capacity.

6                                                                                                   7
Maynooth University Student Guide 2016
Critical Skills
                                              Getting Started

The seven options (six thematic       5. Social Analysis of Everyday Life.
and one universal) are:             This course develops critical skills
                        through engagement, analysis, and
1. Great Ideas that changed           reflection upon current political,
  the Western World.              economic, and social issues – such
  This course develops critical        as sustainability and social justice.
  skills through a study of wide-
  ranging philosophical ideas.       6. Culture and Representation.
                        This course develops critical skills
2. Globalization:                through engaging with different media
  Integrating Worlds.             formats in order to explore culture
  This course develops critical skills     and cultural difference, with a special
  through a study of diverse aspects      emphasis on anthropological research.
  of our global society. This will be
                       7. Universal Critical Skills
  multidisciplinary in approach with
                        (University Learning and Beyond).
  topics which span the social sciences,
                        This course develops critical skills
  humanities, and natural sciences.
                        through work on material you are studying
3. Critical Skills for Social Science.     in your other subjects. This option is
  This course develops critical skills     suitable for students of all disciplines.
  through promoting and developing a
  sense of inquiry and discovery. This   You can get more details on
  course focuses on the basic skills to   First Year Critical Skills courses at
  engage in social science discourse.    www.maynoothuniversity.ie/criticalskills    Checklist       10  Short Stay / Occasional
                                                            Accommodation             15
4. Exploring the Power of Language,                             Getting Started –      Payment of College Fees        16
                                              Before You Arrive   13
  Literature and Culture.                                               Registration             16
  This course introduces students to the                          Accommodation     13
                                                            Orientation Week           16
  skills necessary for exploring language                         Campus Accommodation  13
                                                            Documents Required for Registration  17
  as a system and its use in examples                           Home Finder Service  14
  of film, literature, and culture.                            Kilkenny Campus    15

8                                                                                 9
Maynooth University Student Guide 2016
Checklist

                        12-16th Sept 2016               	Attend talk on Getting Started With     	Once you have received your Student
 Before you arrive…              Orientation Week                Your Learning. Part of this talk will     I.D. you can go to the Student Centre to
                                                introduce you to Moodle (page 57),      apply for a Student LEAP card (page
   Apply to SUSI (page 29) for grant.     	Attend Orientation & Registration       an online learning environment. You      70) and enjoy travel and retail discounts.
   Application deadline 8th July, 2016     Verification as per your first week      will use Moodle to access lecture
                         schedule. Attendance at orientation is    notes, reading materials, forums,      19-23 Sept 2016
   	Learn what fees (page 28) I must pay
                         compulsory and your attendance will      chat and supports for your studies.      Week 1: Term & Lectures
   online prior to attending registration.
                         be required for 2 days of this week.
                                                                       Commence
   Carefully read all the information                            By the end of this week you should know:
                         The first building on campus that you will
   sent to you by the University                               -- where your lectures/tutorials are held  	Arrive early to University so
                         need to locate is the John Hume
   including what you need to do to                             -- where to get a meal and cup of       you have ample time to locate
                         Building on the North Campus. See
   register for your course (page 17).                             coffee/tea.                your first lecture location.
                         map (page 94) to find location.
                                                -- how and where to print documents on
   Find suitable on-campus or off-                                                    	Attend lectures as per your
                        	During orientation you will:           campus.
   campus accommodation (page 13).                                                     timetable. If you are unsure of your
                           Bring your Student Guide &
                                               	Once you have attended registration      subject choice attend other subject
   Find out information about           Orientation Week schedule and
                                                verification, your department’s talk     options. The deadline for first
   STUDENT LIFE (page 41) or at www.        use these as reference tools.
                                                and Subject Information Talks,        year students to change subject
   maynoothuniversity.ie/campus-life        Take the campus tour and note       you should go online and print your      selection is 14th October 2016.
   Complete the on-line ePub            the location of your department.     academic timetable (page 24).
   self assessment (page 65).          	Attend Registration Verification                             Get a locker (page 79) from the staff
                          (page 16 & 17) even if you don’t have   	If you intend Parking (page 80) on-      located in the Iontas Foyer each
   Work out your living costs                                 campus, apply online for a Parking      day 10am-3pm this week.
                          all your documentation or fees paid.
   (page 30) and how you will manage                             Permit (you can only do this once
                           Bring your birth certificate
   your money. Plan your budget.                               you have attended registration
                           or passport.
                                                verification and received your       26 - 30 Sept 2016
   Apply for a place in the University      	Attend the Services Expo          Student I.D. (pages 17 & 70).       Week 2
   Creche (page 65) or other           in the Library Building.
   childcare facility, if required.                                                    Pick up your Parking Permit
                        	Introduce yourself to other students,
                                                                       (page 80) as per the instructions
   If you are on a Social Welfare        attend the Meet your Students’       Maynooth Freshers 2016             provided to you by email.
   payment or intend to apply for        Union and the Get to know your
                                                  MaynoothFreshers16            Enforcement of parking regulations
   BTEA (page 32) contact your         Campus & Community talks
                                                  @MU_Freshers16              commences on the North Campus
   local Social Welfare Office         and find out more about your
                                                  @MU_Freshers16
                                                                       on 26th September, 2016 (page 81).
   before starting in University.        Students’ Union (page 44) Student
                         Engagement (page 45), Sports,          MU_Freshers16
   Find out what funding (page 32) and                                                   Save the numbers of campus
                         Clubs & Societies (pages 42 & 47)        Maynooth Freshers ‘16           security (page 70), student health
   scholarships (page 33) are available
                                                  MyMaynooth.Wordpress.com         centre (page 71), your academic
   in college and how to apply?
                                                  www.maynoothuniversity.ie/ freshers16   department, first year co-ordinator,
                                                                       your landlord/residence, local
                                                                       taxis/cabs to your mobile.
10                                                                                          11
Maynooth University Student Guide 2016
Checklist                                         Getting Started –
                                             Before You Arrive

 	If you require information or have     	Need someone to talk to: we have the    – Arranging your              Campus Accommodation
  questions, go to the Student        following confidential free supports;     accommodation               We cater for over 900 students which is
  Services Hub (page 62) in the Student   Student Counselling (page 64),                             expected to expand to 1200 this academic
  Services Centre or the Front Desk     Pastoral Care Service (page 63) and     – Paying your fees
                                                                   year. Students live in residence halls (River,
  in the Student Centre (page 44).      Student Health Centre (page 71).                            Village and Rye). These purpose built student
                                             – Registration &
                       	If you have not already done so, check                         accommodations are located on the North
   Check out study areas on campus                            Orientation Week
                       out the Library Information Skills,                           Campus. The Accommodation website
   and visit a Public Access Computer
                       Tutorials (LIST), (page 53) which                            contains descriptions and pricing for each
   Room (PACR) (page 77).
                       provide a number of information                             type of room. Campus Accommodation for
 	Need a form signed by the          sessions from essay writing, to
                                             Accommodation                the academic year 2016-2017 is now fully
 University? – go to the Student       ebooks to managing stress.            Accommodation Office, Student     booked and will open again when the newly
 Records & Registration Office.                                Services Centre, North Campus.  47  built rooms come available. This is likely
                       1st year deadline for change                              to be Semester 2 (January 2017). Please
                                                (01) 708 3322 (Campus Admin)
 	If you need advice on managing your     of subject choice (page 21) is                             keep an eye on the website for updates.
                                                (01) 708 4729 (Home Finder)
 monies, support with grant applications   Friday, 14th October 2016.
                                              @  accommodation.office@nuim.ie
 and Social Welfare payments, visit the   	Elect your class representative.         or homefinder.service@nuim.ie     Campus Accommodation
 Student Budgeting Advisor (page
                       Student Assistance Fund (SAF)        WWW  www.maynoothuniversity.ie/      for 2017-2018
 30) to put together a budget plan.
                       (page 32) information will be sent        accommodation             Rooms are booked on a first come first
 	Attend Clubs & Societies Fairs Day     to all students at their Maynooth      t  @MU_apartments            served basis in February annually (Continuing
 on Wednesday 28th September         University email address. Check out     f  Maynooth University Accommodation   Students) and May annually (First Year CAO
 2016 in the Sports Hall (page 46).     the information provided as you may be                         2017). Campus rooms are provided for 7 days
                       eligible to apply for financial support.                        per week and for 38 weeks per academic
                                             Opening Hours
                                                                   year. International Students should refer to
Weeks 3, 4 & 5                                                            the International Office for their procedures.
                      31st Oct - 4th Nov (Week 7)          Day     Morning    Afternoon
 	If you have any queries about your
                      Study Week                  Monday –  9.30am – 1pm  2.00 – 5.30pm
  degree programme, contact your
                                             Friday
  academic department without delay.    	If you are considering withdrawing from
                                                                     International Students *
                        your course there are some important
   Consider other academic supports;                          What we offer:                 Please refer to the Accommodation
                        dates to be mindful of (see page 23).
   Academic Advisory Office                                                      Office website for your application
                                             ̍̍ Campus Accommodation
   (page 49), Writing Centre (page 60),                                                procedures. Before applying you
                                             ̍̍ Home Finder Service
   Mathematics Support Centre                                                     will need to have made contact with
                                     Note
   (page 54).                        You can pa                                the International Office, http://www.
                                      rk in any
                                Maynooth
                                     University                           maynoothuniversity.ie/international.
                               staff, stud
                                     ent or mul
                               permit area      ti-                         Please use International Student as
                                      until 26th
                              Septembe                                   the category on your application.
                                    r 2016 with
                                having a pa     out
                                      rking
                                   permit.

12                                                                                         13
Maynooth University Student Guide 2016
Getting Started –
Before You Arrive

Demand for campus rooms in February        Type of Accommodation              Commute or Stay                  Short Stay / Occasional
and May is always greater than supply.                               or Blend the two?                 Accommodation
                         Type of      Typical Costs  Notes
So if you intend to apply to live on campus    Accommodation                  It is a good question to ask yourself. Not all
                                                                           Guest Accommodation
watch the Accommodation website from                                students need accommodation and those that
                         Shared Student   €100 - €120   Limited
early December annually for details of      House       pppw             do, may only need it for 4 days or 5 days per      	Maynooth Campus Conference
Campus booking dates and process.                                 week. Some may only need accommodation          & Accommodation
                         Self-Catering in  €90 – €120,   Depends
                         Owner Occupied   pppw      on size &   for the exam weeks or to stay over for an     	Long Corridor, South Campus     25
Campus Vacancies                                   5 / 7 days  event from time to time. So why pay for 7 days     (01) 708 6400
From time to time and particularly in mid     Accommodation   €120 – €140   Includes   accommodation if you need less? Consider     FAX  (01) 708 3534
                         in a Family Home  per week    meals     your budget when making these decisions.
September to early October annually we
                                                                           @  info@maynoothcampus.com
have a small number of room cancellations     Room Only in a   €80 – €100   No cooking
                         family home    per week    facilities  About 62% of Maynooth students commute      WWW  www.maynoothcampus.com
as students finalise their university
                                                  daily to University. Staying at home and
arrangements. All vacancies arising
                                                  commuting to university is a real option for   Opening Hours
late in the season will be advertised.      Local landlords advertise their student     many students. Our online transport guide on
                         accommodation offerings from August to      the University website will give you an idea of  Day     Daily     Evening
Rooms advertised may be available for a
                         early September for CAO students and in July   how long it will take to commute to MU from
single semester only and may also specify                                                      Monday-   8.30am    8.00pm-
                         / August for International Students. Landlords  various places, how much it will cost and     Friday    -7.30pm    11.00pm
which category of student may apply, for
                         offering accommodation for continuing      how available is transport from your home.
example first years only or post grads only etc
                         students will advertise from February to                              Weekends   8.30am-    8.00pm-
                         June. Properties offered via our web search   Living locally to the university during term   & Bank    12.30pm    11.00pm
                                                                           Holidays   1.30pm-7.30pm
Home Finder Service                facility are not vetted by the university.    time can be attractive and by blending a
                                                  commute with occasional accommodation
We offer an accommodation information       We advise students to always visit a property                           During the academic year Maynooth Campus
                                                  you may be able to get the best of both.
service (www.maynoothuniversity.ie/        and speak with the landlord before you                               offers overnight stays for students, guests,
                                                  Check out the options to book in advance
accommodation) consisting of OPTIONS       confirm any arrangement. The demand                                conference delegates and holidaymakers.
                                                  all your short stays for semester 1 and 2 on
you may wish to consider, RESOURCES        for accommodation in Maynooth town is                               Prices are from €24 per person per night
                                                  http://maynoothcampus.com/ (page 15).
that you are welcome to use and a LISTING     very high but do bear in mind that there                              (sharing) and €29 for a single room.
SERVICE on www.maynoothstudentpad.ie       are very good accommodation offerings
                         based in Celbridge and other towns near                              24 individually appointed en-suite rooms
This web search facility will help you identify                          Kilkenny Campus                  and 40 standard rooms (available in a
                         Maynooth. Do keep an open mind!
places to live in the local area to Maynooth,                                                    mixture of singles, twins and doubles)
                                                  Students seeking accommodation in
Celbridge, Leixlip and Kilcock and environs.                                                     are located on the South Campus.
                                                  Kilkenny are welcome to check out the
                                                  accommodation website for details
Access is reserved for MU students only.                                                       During the summer 1000 bedrooms,
                                                  of the listing service for Kilkenny.
Please check the advert to see how and when                                                     60 meeting-rooms and two restaurants
you can gain access based on your student                                                      are available for conferences,
category. See also our website for details.                                                     meetings, summer schools, sports
                                                                           programmes and other events.

14                                                                                               15
Maynooth University Student Guide 2016
Getting Started –
Before You Arrive

Payment of College Fees             Orientation Week
You will receive an email to the email address  Each student must attend the campus for    Documents required
you supplied to the CAO with detailed      two consecutive days during Orientation    for your registration verification slot:
instructions on how to register and pay your   week which takes place from:
                                                1.		 Birth Certificate (please note that your
fees. This email will be issued by the Student                            Baptismal Certificate will not serve as
Records & Registration Office.          Monday to Friday,
                                                   a substitute for your Birth Certificate)
Full information can be found in the       12th -16th September 2016.
                                                		Or
Money Matters chapter (pages 27-33).
                         Full details of Orientation Week are in    		Valid Passport
                         the “Your First Week Schedule” booklet
                                                		Note: Driving Licence is not acceptable.
Note                       you will have received with your welcome
Payment of fees alone does not          pack. This schedule is also available on    		NOTE: Students wishing to register in
constitute registration.             www.maynoothuniversity.ie/freshers16       their married name must either produce
                                                 a state marriage certificate or have their
                                                 married name on their passport.

Registration                                          2.		PPS (Personal Public Service) Number.
All students are required to register at the
                                                3.		 Confirmation of registration and fee status (as
beginning of each Academic Year for every
                                                   per registration instructions received via email).
year of their programme. You will be required
to register and pay your fees on-line in the                          5.		 Study Abroad & Erasmus students are
Maynooth University Student Web. You will                              also required to bring your signed “Module
                                                   Registration” form (provided during orientation
receive an email to the email address you
                                                   welcome talk by the International Office).
supplied to the CAO with detailed instructions
on how to register and pay your fees. This                           		Note:
e-mail will be issued by the Student Records                           If you do not produce your documents or have
& Registration Office.                                      your fees paid on the date for Registration
                                                 Verification your registration will be deemed to
                                                 be provisional and incomplete and you will not
You will also be required to come on campus
                                                 receive your Student card until all is in order.
to attend a series of orientation events and    Maynooth Freshers 2016
a Registration Verification where Student        MaynoothFreshers16
Records & Registration staff will check to       @MU_Freshers16
ensure you have registered correctly and will      @MU_Freshers16
issue your student card. Refer to the First
                            MU_Freshers16
Week schedule booklet and your email for the
                            Maynooth Freshers ‘16
dates you are required to come on campus.
                            MyMaynooth.Wordpress.com
Note: A late registration penalty of €100 will
                            www.maynoothuniversity.ie/ freshers16
apply to students who fail to attend their
designated Registration Verification slot.

16                                                                            17
Maynooth University Student Guide 2016
Academic Year
   Planning for
                                        2016 / 2017
   your Academic Year
                                        First Semester

                                        Week  Dates        Event

                                        0   12 – 16 Sept, 2016  Orientation Week (including Registration Verification)

                                        1   19 – 23 Sep     Start of Lectures

                                        2   26 Sept – 30 Sept  Clubs & Societies Fairs Day – Wednesday,
                                                      28th September, 2016

                                        3   3 – 7 Oct

                                        4   10 – 14 Oct     1st year deadline for change of subject choice –
                                                      Friday 14th October, 2016

                                                      Maynooth Social Justice Week

                                        5   17 – 21 Oct

                                        6   24 – 28 Oct

                                        7   31st Oct – 4 Nov   Study Week

                                        8   7 – 11 Nov

                                        9   14 – 18 Nov

                                        10  21 – 25 Nov

                                        11  28 Nov – 2 Dec
   Academic Year 2016/2017      19  Changing Modules       22
                                        12  5 – 9 Dec
   First Semester          19  Personal Details, Transfers
                      & Withdrawals         22  13  12 – 16 Dec     Last week of Lectures
   Second Semester          20
                      Academic Timetable      24     19 – 23 Dec     Christmas Vacation
   The Academic Year         21
   Registration of Subject Choices  21                       26 - 30 Dec     Christmas Vacation
   Lectures, Tutorials, Lab Work,                       14  2 – 6 Jan, 2017   Study Week.
   Assignments and Modules      21
                                                      Exams Commence Friday 6th January 2017

                                        15  9 – 14 Jan      Exam Week (Including Saturday)

                                        16  16 – 21 Jan     Exam Week (Including Saturday)

                                           23 – 27 Jan     Inter Semester Break

18                                                                                 19
Academic Year                          Academic Year
2016 / 2017

Second Semester                         Registration of Subject Choices         Lectures, Tutorials, Lab Work,
                                Students with optional subject choices     Assignments and Modules
Week  Dates       Event                 are required to attend the Subject
                                Information Talks on the first day of      Lectures
 1   30 Jan – 3 Feb,  Start of Lectures
                                their two day orientation / registration    You will be expected to attend a series of
    2017
                                slot and are required to register their     lectures as part of your course. Lectures
 2   6 – 10 Feb                        subject choices on-line in the Student     form the core of theoretical knowledge of
 3   13– 17 Feb                        Web ahead of attendance at their        your subjects, introducing the main ideas
                                Registration Verification slot on day 2.    of your discipline and providing a guide
 4   20 – 24 Feb
                                                        to further research and reading. Lectures
 5   27 Feb – 3 Mar                      You may attend lectures in any subject
                                                        are delivered to groups of students,
                                over the first four weeks in Semester One
                                                        varying in size from 40 to 450 people.
 6   6 – 10 Mar                        to facilitate your final selection. It is not
 7   13 – 17 Mar    Study Week               advisable to leave selection to the fourth
                                week. Remember, 1/3 of the semester will    Tutorials
 8   20 – 24 Mar
                                have passed at this stage! Contact the     Tutorials involve smaller groups of students,
 9   27– 31 Mar                        Student Records & Registration Office      who meet regularly with an academic
                                if you encounter any issue amending       staff member to work through ideas and
 10  3– 7 Apr
                                your subject selections on-line.        topics relevant to their course. Tutorials
 11  10 – 13 Apr    (Good Friday 14th April)                                provide an opportunity for you to engage
                                The deadline for 1st Year Change of
    17 – 21 Apr    Easter Vacation                                    in debate and exchange ideas with
                                Subject is Friday 14th October 2016.
                                                        your fellow students. Marks are allotted
 12  24 - 28 Apr                       Absolutely no changes for 1st Year
                                                        for attendance at tutorials, as part of
 13  1– 5 May     Last week of Lectures         students are permitted after this date.
                                                        continuous assessment. A high attendance
 14  8 – 12 May    Study Week                                       record is required to pass each year.
             Exams Commence Friday 12th May, 2017
                                The Academic Year
 15  15 – 20 May    Exam Week (Including Saturday)                             Labwork
                                The academic year is divided up into
 16  22 – 27 May    Exam Week (Including Saturday)     two semesters, each lasting 16 weeks.      Certain courses, especially subjects
                                A semester consists of 12 teaching       within Science and Engineering, involve
    30 May – 4 June  Exam Week (Including Saturday)
                                weeks and two study weeks, followed by     a substantial amount of laboratory work.
    27 June      Consultation Day            a period of examinations. The teaching     This consists of a series of hands-on,
                                weeks normally involve a series of       practical sessions where you will have an
                                lectures and tutorials, along with written   opportunity to explore the reality behind the
                                assignments and/or laboratory work,       theory of your chosen subjects, under the
                                depending on your chosen discipline.      supervision of experienced staff members.

20                                                                              21
Academic Year

Assignments                   Changing Modules                  Transfers                    If you fail to follow this procedure, the
Assignments take the form of essays or      1st Year Students have the first four       Please note that if you accept a CAO place   University may not be able to certify your
project work, which require reading and     weeks in Semester 1 to change first        in a particular Faculty, any later request   withdrawal from the course. This could affect
independent research. A certain amount      semester modules and the first two weeks      on your part to transfer to another degree   your transactions with the Department of
of marks will be given for assignments and    of Semester 2 to change second semester      within the University will only be considered  Education under the Government’s Free
these will contribute to your overall grade   modules. In this time, it is advisable that    if you possess the points appropriate for    Fees Initiative if you seek admission to
for continuous assessment each year. In     students attend many different lectures to     admission to that other degree as well as    another third level college in the future.
First Year you will be given guidelines on    decide if they have made the right choice.     any specific subjects and grades required.
how to prepare and present assignments.
                                                  Please contact the Admissions
                         This time allows students to sit in on a variety
                                                  Office in the first instance for further
                         of lectures and not miss out on important
Modules                                               information on transfer procedures.        Important Dates:
                         notes. Students wishing to change modules
Degree programmes are made up of
                         can do so online. Details on how to do this
                                                                            Last day to de-register
modules in a range of subjects. A module is                                                      without losing Free Fees
                         can be found on the Student Records &       Withdrawal from Course
a self-contained fraction of the workload for
                         registration Office web pages. It is the      Should you withdraw from University        status is 31st October;
the year and carries a unique examination
                         responsibility of each student to ensure that   at any stage after you have registered,
or assessment mark. Different modules
                         his/her modules are recorded correctly.      you must notify the Student Records &       Last day to de-register
are given different credit weightings. For
example, a module on the study of modern                              Registration Office 24 in writing and return    and retain half Free Fees
                                                  your Student Identity Card to the Student
drama, as part of English literature (MH101),                                                     status is 31st January;
                         Personal Details, Transfers            Records & Registration Office. You must
is worth 2.5 credits. An entire year of an
undergraduate degree programme is typically   & Withdrawals                   also advise the Academic Advisory Office,
                                                  Education House 49 (tel: 01 708 3368).       De-registering after 1st
worth 60 credits. The credit system is based   Personal Details
                                                  You are also advised to contact the Fees      February will incur full fees
on the European Credit Transfer System      Your personal details (permanent home
(ECTS), which provides common procedures                              and Grants Office 24 (01) 708 4747 with      the following academic year.
                         address, study address and phone numbers
to guarantee academic recognition of                                regard to fee implications should you intend
                         including emergency contact name and
studies at institutions offering ECTS-based                             to return to University at a later date.
                         number) must be up to date on the Student
programmes. Within your chosen degree      Records System at all times. Please log into    By doing this, there will be a record of
programme, there is a range of modules      the Student Web and update all changes       your cessation of studies from the time
– some compulsory, some required and       in the Update Address/ Phone Details        of receipt of your I.D. Card, which can
some optional. Compulsory and optional      menu. This will ensure that communications     subsequently be certified by the University
modules are just that. Required modules are   from the University regarding courses and     to the Department of Social Protection
compulsory and must be passed in order to    examinations etc. will reach you safely.      or any educational establishment which
progress to the next year of your degree. For
                                                  may request such a statement.
more information on modules, and to see the
structure of the various degree programmes
in terms of modules and credits, visit http://
www.maynoothuniversity.ie/courses.

22                                                                                               23
Academic Year

Academic Timetable
During Orientation Week you will be
shown how to access your academic
timetable. There will also be a stand at
the Services Expo where all your queries
about the timetable can be dealt with.

You will be able to access your timetable
via the following website link:

https://www.maynoothuniversity.ie/exams/
academic-examination-timetable

24                     25
Money Matters
   Money Matters

                                              All matters relating to Fees         University fees –
                                              (Tuition, Student Contribution,        EU Nationals
                                              Student Levy) and Higher           There are three elements to fees:
                                              Education Grants (SUSI) are
                                                                     1. Tuition Fee
                                              dealt with by the University
                                                                     		 First year undergraduate students
                                              Fees & Grants Office. 24
                                                                       attending publicly funded third-level
                                                                       courses who are eligible for the Free
                                                                       Fees Initiative (See note 1 on page
                                              Fees & Grants Office               29) do not have to pay tuition fees. All
                                                 	Humanity House, South Campus   24   other students are liable for tuition fees.

                                                 01 708 4747
                                                                     2. Student Contribution Charge
                                              @   fees.office@nuim.ie.
                                                                     		 This charge (€3,000 for 2016/17) must
                                              WWW  www.maynoothuniversity.
                                                                       be paid by all students unless they are in
                                                 ie/student-fees-grants
                                                                       receipt of a Higher Education Grant that
                                                                       covers all or part of this charge. If you have
                                              Opening Hours                  applied or qualifed for a Higher Education
                                              Day     Morning     Afternoon      Grant please (see note 3 on page 29).

                                              Monday –   9.30am –    2.00 – 5.00pm  3. Student Levy
                                              Friday    1.00pm
                                                                     		 €125 payable by ALL STUDENTS for
   Fees & Grants Office         27  Other Funding	             32                           2016/17. This is the minimum payment
   University Fees – EU Nationals    27  Back to Education Allowance      32                           required to become a registered student.

   University Fees – Non EU Nationals  27  ESF Student Assistance Fund      32
                        Student Emergency Fund         32
   A Guide to Your Fees	        28                                               University Fees –
                        Scholarships & Awards         33
   Higher Education Grants       29                                               Non EU Nationals
                        Educationally Disadvantaged
                        Students and Students with Disabilities 33                         Non EU Nationals can check the
   Planning Your College Budget 30
                                                                     Fees & Grants Office website (www.
   Your College Budget         30                                               maynoothuniversity.ie/student-fees-
   Budgeting Advice Service       30                                               grants) for information on their fees and
   Cost of Living            31                                               or contact the Fees Office on (01) 708 4747.

26                                                                                             27
A Guide to Your Fees

Is this your first year in          You are repeating your          You are liable for
a 3rd level institution           year in Maynooth             Tuition Fees.
and do you qualify
                       You have previous 3rd          Check out the Fees &
for the Free Fees
                       level attendance             Grants Office website   Note 1:                    Higher Education Grants
Initiative? See note 1.
                                           to calculate the fee    Under the terms of the Free Fees        www.studentfinance.ie is a very
                       You have a degree already        payable or contact the
                                                         Initiative, the Irish Exchequer will pay    comprehensive and clear website explaining
                                           Fees & Grants Office.
                       You have changed course                       tuition fees to the University on behalf    grant information and funding options that
                       You do not qualify for                       of students registered for the first time   may be available to you. All new applications
                       the Free Fees Initiative
                                                         on qualifying, full-time, undergraduate    for higher education grants are made online
   YES     NO
                                                         degree programmes. For further details     through SUSI (See Note 2). There are two
                                                         on the Free Fees Initiative, please refer   classes of grant available from the Irish
                                                         to the Fees & Grants Office website.      State under the Student Grant Scheme for
                                                                                eligible undergraduates in full-time courses:
                                                         Note 2:
Have you applied to             You are liable for            You are ready to                             (1) Maintenance Grant, (2) Grant for Fees.
                                                         SUSI (Student Universal Support Ireland)
SUSI for a Grant?              €3,125 (Student             attend Registration
See note 2.                 Contribution               Verification to become   is the single Awarding Authority for all new  1. 	Maintenance Grant
                       Charge of €3,000             a fully registered     student grant applications. Please visit
                       & Student Levy of            student.
                                                                                A Maintenance Grant is a contribution
                                                         www.susi.ie for all details, access to the
                       €125). See Note 4.                                                 towards a student’s living costs and is
                                                         online application and contact details for
   YES     NO                                                                      means tested. Students who are awarded a
                                                         any enquries. Closing date for receipt of
                                                                                Maintenance Grant are paid monthly directly
                                                         2016/17 applications is 8th July 2016.
                                                                                into their bank account, provided that they
                                                         Note 3:                    are fully registered students of the University.

               Your               Pay Student        If you require a    If you have applied or qualified for a
                                         OR                                       2. Grant For Fees
               application           Levy €125         student I.D. card    Higher Education Grant (SUSI), you
               is being             during on-line       you must pay €1,625
                                                         need to bring a copy of correspondence     a) 	If you are eligible for the Maintenance
               processed            registration.       (half of the Student                            Grant, all or part of the Student
               at time of                         Contribution €1,500   indicating this information with you
               registration.                        & the Student Levy   to your registration verification.         Contribution Charge will be paid
 You have been
 awarded a Higher      See note 3.                         of €125) during                              on your behalf to the University.
 Education Grant.                                    on-line registration.  Note 4:
                                             See Note 5.
                                                                                b) Some students may also be eligible
 See note 3.
                                                         Payment can be made in two instalments:      for a grant in respect of eligible field
                                                         First instalment €1,625 (€1,500 & the       trip expenditure. (A field trip is defined
                                                         Student Levy of €125) to be paid during      as a compulsory and integral part of
                                                         on-line registration. Second instalment      a courses, which is for fact-finding or
                                                         €1,500: to be paid by 31st January 2017.     research purposes, and without which
 Pay the Student       You are ready          You are ready        You are ready                              the student cannot graduate or progress
 Levy of €125        to attend            to attend          to attend
                                                         Note 5:
                                                                                  to the next year of their course.)
 during on-line       Registration           Registration         Registration     Monies will be reimbursed when the
 registration. This     Verification to         Verification,        Verification     University receives payment from        c) 	If your tuition fees are not being met
 is the minimum       become a fully          where you will        to become a                               under the Free Fees Scheme, you
 payment required.      registered student        be provisionally       fully registered
                                                         your funding body. See the Fees
                                                         Office Website for refund process.         may be eligible for the tuition fee
                               registered.         student.
                                                                                  element of the fee grant. Full details
                                                                                  are on www.studentfinance.ie.

28                                                                                                      29
Planning your College Budget

Your College Budget                                         Cost of Living (estimated) for Academic Year
Decide on whether amounts entered will be weekly,                          (9 months or 38 weeks)
monthly or yearly. The academic year is normally is 38 weeks.
                                                                         On Campus                   Off Campus

Income                   €    Expenses              €                         Monthly (€)    Academic year (€)      Monthly (€)   Academic year (€)

 HEA Grant(SUSI) (page 29)             Rent/Mortgage                   Rent                   456-633        4,104-5,700       340-420       3,060-3,780
 Social Welfare/BTEA Payments           Food                       Utilities                    55            495       40-60         360-540
 Rent Allowance                  Lunches                      Food                   120-180        1,080-1620       120-180       1,080-1,620
 Mortgage Interest Supplement           Cleaning/Toiletries                Travel                    20-50          180-450        20-50         180-450
 Family Support                  Gas/ESB                      Books & Materials                30            270         30            270
 Part-Time Work                  Bins/Water                    Clothes & Medical                43            387         43            387
 Summer Work                    Broadband                     Mobile                    20-40          180-360        20-40         180-360
 Spouse/Partner Income               TV Licence                    Social Life/Misc                128           1,152         128          1,152
 Savings                      Tel./Mobile                    Total                 872-1,159       7,848-10,434       741-951       6,669-8,559
 Bank Loan Repayment                Tuition Fees (page 27)

 Other Borrowings                 Contribution Charge (page 27)      3000
                                                  Student Once Off Expenses
 Scholarship (page 33)               Student Levy (page 27)           125
                                                   Security Deposit for Accommodation                300-500*
 Other Grants/Awards (page 33)           Books/Stationery/Printing
                                                   Textbooks                            100-500**
 ESF Fund (page 32)                Childcare/Creche
                                                   Bed Linen + Sundry Items For Accommodation             100-500
                          Transport
                                                   Total                              500-1,500
                          Petrol/Diesel

                          Car Tax

                          NCT
                                                  International Students Once off Expenses
                          Campus Parking Permit           40
                                                   GNIB card                                300
                          Once Off Expenses
                                                   Taxi from Airport                           50-60
                          Other repayments
 Total                       Total                       Re-Entry Visa For Students Requiring Visas            60-100***

                                                   Medical Insurance                            122

                                                   Mobile Phone                             40-200
Budgeting Advice Service             Opening Hours                   Total                               572-782
   Student Budgeting Advisor, Student      Day       Morning      Afternoon
   Services Centre, North Campus. 47      Mon-Thurs    9.00am – 1.00pm  2.00 –
                                                  *		 refundable (for Off-Campus Accommodation)
                                                                                           This is intended as a guide, expenses
 @  Student.Budget@nuim.ie            (Term time)   Drop in session  5.30pm     **		 some secondhand textbooks are available in the SU Shop, textbooks      will vary from student to student
                                                     are available to borrow in the University Library or at your local library
                                  every Wednesday
WWW  www.maynoothuniversity.                   (11.30 am -
                                                  ***		 Single entry visa €60, Multiple entry visa €100

   ie/money-matters                       12.30 pm)

30                                                                                                               31
Other Funding

Back To Education Allowance           Student Emergency Fund            Educationally Disadvantaged
The Back To Education Allowance         The Student Emergency Fund is an       Students and Students
(BTEA) is a scheme administered by the      emergency fund which is available to     with Disabilities
Department of Social Protection. It allows    assist students who encounter unforeseen   Some scholarships and bursaries are
people in receipt of certain social welfare   and unexpected circumstances during     available for students with an educational
payments to retain those payments        their time at Maynooth University. There   disadvantage or a disability. Information
whilst participating in approved full-time    are two types of assistance available    is available from the Maynooth University
courses in further and higher education.     from the fund: the short term emergency   Access Programme www.maynoothuniversity.
                         loan and the student aid loan.        ie/access-office and from the Student
Further details on www.welfare.ie and
                                               Budgeting Advice Service at www.
www.citizensinformation.ie. Students       Guidelines can be found at:
                                               maynoothuniversity.ie/money-matters.
are advised to contact their local office    http://www.maynoothuniversity.ie/money-
for further details and instructions as     matters. An application form must be
criteria may change from year to year.      accompanied by one written academic
                         reference from academic staff.

ESF Student Assistance              For more information call to the
Fund (SAF)                    Student Services Hub, Student
                         Services Centre (01) 708 4729
The SAF provides financial assistance for
full-time higher education students (including
grant holders) who may need additional      Scholarships & Awards
support in order to remain in college.
                         The University has a range of scholarships
Applications are means tested and funding    available to undergraduates.
is targeted at those students who are in     –	Entrance Scholarships
most financial need. Guidance on the       –	Michael Osborne Equine
process and eligibility criteria for the SAF    Business Scholarships
is available at www.maynoothuniversity.ie/
                         –	Music Scholarships
access-office/student-assistance-fund.
                         – Sports Scholarships
Further financial advice and information
is available from the Student          See http://www.maynoothuniversity.ie/
Budgeting Advice Service at www.         study-maynooth/undergraduate-studies/
maynoothuniversity.ie/money-matters.       scholarships for further details.

(The Student Assistance Fund is funded
by the Irish Government and part funded
by the European Social Fund).

32                                                                     33
Maynooth
   Maynooth
   & Getting Here
                The beautiful and historic
                town of Maynooth is the fifth
                largest town in Co. Kildare
                and the only University town in
                Ireland. It has a population of
                over 12,000 people, though this
                swells to over 20,000 during the
                academic year with the arrival
                of the University students.
                                  For many students, Maynooth will provide
                                  a home from home, as well as a place
                This creates a vibrant and
                                  of study. You are urged to treat your
                buzzing environment for social,
                                  neighbours with the respect that you and
                sporting and cultural activities.  your family expect in your own home area.
                Maynooth is YOUR town too
                                  The University and the Maynooth community
                and you are a big part of this
                                  work in close partnership to integrate
                community!
                                  the activities of the student body and the
                                  town, through initiatives such as the joint
                                  community relations project. During your
                                  time in the University you will have many
                                  opportunities to engage in co-operative
   Maynooth       35
                                  ventures with representatives of the
   Maynooth Town Map	  36
                                  business, social or sporting life of Maynooth.
   Getting Here     37
                                  Further details are available on www.
   Smart Travel     37                    maynoothuniversity.ie/student-engagement.
   Bus         37
   Train        37                    You may wish to read about the town’s
   Car		        37
                                  history, including the Castle at the
                                  entrance to the South Campus, at
   Bus & Train Routes                      http://www.maynoothuniversity.ie/
   to Maynooth     38                    campus-life/explore-maynooth-dublin

34                                                       35
Maynooth Town Map  Getting Here

          Travelling to Maynooth              Bus Éireann:
          is easy. Check our Transport           www.buseireann.ie
          Guide booklet for more detail          Services to / from Maynooth from:
          on the options for commuting           Athlone / Mullingar / Ballina / Sligo /
                                   Galway / Tuam / Longford / Westport.
          to the University.

                                   Train
          To complement public transport services
          to Maynooth (Dublin Bus, Bus Éireann       Irish Rail
          and Irish Rail), a number of private bus     www.irishrail.ie
          operators organise daily and weekly links    Maynooth lies on the Western Suburban
    North    to the University (See map on page 38). All   railway line which serves the four Dublin
    Campus    information on timetables can be found on    city centre stations (Pearse Station, Tara St,
          our website                   Connolly Station and Docklands) as well as
          www.maynoothuniversity.ie/location or by     twelve other suburban stations (Drumcondra,
          contacting the individual transport providers.  Broombridge, Ashtown, Navan Rd. Parkway,
                                   Castleknock, Coolmine, Clonsilla, Hansfield,
                                   Dunboyne, M3 Parkway, Leixlip Confey and
    South    Smart Travel                   Leixlip Louisa Bridge) which makes it a quick
    Campus    In this era of high fuel costs, cycling,     and convenient way to get to Maynooth.
          walking and car pooling may prove more
          cost-effective ways of commuting to
          Maynooth. More and more bicycle paths      Car
          are being developed and bicycle racks      Maynooth is situated 25km from Dublin
          are provided in key locations around the     city centre. Take junction 7 (signposted
          campus. Students are advised that cycling    Maynooth/Straffan/Naas) off the M4 and
          is not permitted in Saint Joseph’s Square,    follow the signs to Maynooth. Turn left in
          in the vicinity of the John Paul II library   the centre of the town and the gates to the
          and in some other pedestrian areas.       South Campus are directly ahead of you. To
                                   reach the North Campus, take the left in the
                                   centre of the town, then turn right, take the
          Bus                       next left and the entrance is on your right.
          Dublin Bus:
                                   Designated Permit Parking is in force on
          www.dublinbus.ie
                                   our campus. See parking information
          The University is served by two Dublin
                                   on page 80 for further details.
          Bus routes – the 66 and the 67 (66X is an
          express service) to and from Maynooth.

36                                                        37
Bus & Train Routes                                   Cavan

to Maynooth                                        Lavey

                                                Virginia

                                                  Kells                     Monaghan
List of Bus Providers                                                               (weekend service)
                        Sligo
                                                   Silver Tankard                  Castleblaney
Route  Provider                                                                        Carrickmacross
                           Collooney                       Navan
    66 Dublin Bus                                                                           Ardee

                              Longford
                                                        Garlow Cross
    67 Dublin Bus                                                                         Collon
                                 Boyle     Athboy               Ross Cross
    Kearns Transport                                                                     Slane                 Dundalk
                    Birr              Carrick-on-Shannon
    J.J. Kavanagh (056) 883 1106                              Trim          Dunshaughlin
                                                                                              Drogheda
                     Kilcormac
                                      Dromod                                             Duleek
    J.J. Kavanagh (056) 883 1106      Tullamore
                                              Summerhill
                                                             Dunboyne
                                                                               Kilmoon Cross
                                          Longford
    J.J. Kavanagh (056) 883 1106        Kilbeggan                                              Ashbourne          M3 Parkway
                                             Edgeworthstown
    J.J. Kavanagh (056) 883 1106          Tyrrellspass
                                                                                          Dunboyne
                                                                           Ratoath
                              Rochfortbridge            Mullingar
    J.J. Kavanagh (056) 883 1106                                                                       Hansfield
                                 Milltownpass                 Kilcock
                                                                           Leixlip
    J.J. Kavanagh (056) 883 1106                   Clonard    Enfield
                                                                     Maynooth
                                                                                Clonsilla
                                                                                         Coolmine
                                                                                               Castleknock
    Streamline Coaches                   Kinnegad        Lullymore                                                     Phoenix Park
                                     Rathangan                                                                   Ashtown
    (049)433 0281                                                         Kilcock
                                                                                Celbridge
                                                                                                                  Broombridge
                              Bracknagh            Johnstownbridge                                   Lucan
                                                                                             Liffey Valley                   Drumcondra
    Streamline Coaches                                                Rathcoffey                                                         Docklands
                                                Carbury                                                Chapelizod
    (049)433 0281                                                                 Clane
                                                                                                                                  Dublin
                        Clonbullogue                                                           Fonthill     Nangor Road                            Connolly
                                         Edenderry           Prosperous                            Road
    Kildare Dublin Local Link                                                                                                                Dublin
                                                                               Sallins
                                                   Coill Dubh
    (045) 980 383                           Rhode
                                                                                               Newlands       Belgard
                                                                                               Cross
                                                                                      Tullow                     Tallaght
    Kildare Dublin Local Link              Croghan           Robertstown                              Naas                               Firhouse Road
    (045) 980 383                                                      Newbridge
                                                                                          Bunclody
                                                                                                                     Templeogue
                                                                         Kilcullen
                                                                                                                         Rathfarnham
    Kildare Dublin Local Link                     Allenwood                                                    Enniscorthy
                                                                          Ballytore                                              Nutgrove
    (045) 980 383                  Daingean
                                                                  Kildare      Kilmead                                                   Dundrum
                                                     Monasterevin                                                 Wexford
    Finlay Coaches (041) 685 6505                                                             Athy                           (weekend service)

                                                Portarlington
    Finlay Coaches (041) 685 6505                                               Kilkenny                   Carlow

                                         Mountmellick
    Slevins (044) 937 2777

                                             Portlaoise

                                                                                              Waterford

38                                                                                                                                       39
Sports & Sports Facilities
   Student Life

                                       The formative years spent            The remarkable strength and depth of
                                       at University should encompass         the programme was tested that same
                                       a lot more than study and            weekend as MU also emerged victorious
                                                               in the final of GUI’s most important
                                       course-work. Research and
                                                               club competition, the Senior Cup. The
                                       practical experience shows           Irish team for the World University
                                       that sport enables all of us          Championships in France will comprise 5
                                       to work and play better.            Maynooth University students including
                                                               one graduate out of the six-person team.

                                          Sports & Gym  38
                                                               Kelly-Anne Hutchinson (Equestrian) was also
                                          (01) 708 6406               selected for World University Championship
                                       @  fitness.centre@nuim.ie          honours in Sweden (June 2016). We had
                                       WWW  www.maynoothuniversity.ie/sport      a remarkable year at all levels in both the
                                                               men’s and women’s soccer; in that we
                                                               lost every semi-final, with each team that
                                       Recent Sporting Highlights           beat them emerging eventual winners!
                                       The Maynooth University Sports Clubs
                                                               Our Ladies Gaelic Football Club won their
                                       enjoyed high rates of participation and solid
                                                               first ever O’Connor Cup. Camogie were
                                       performances through 2015/16. The University
                                                               finalist in the Purcell Cup. On the men’s
                                       was host to many inter-varsity events,
                                                               side, the hurlers were finalists the Kehoe
                                       starting with the Irish University Athletic
                                                               Cup, and in fresher’s football it was our
                                       Association’s Road Relays in November,
   Sports & Sports Facilities	   41  Student Engagement                                 seconds that won their championship.
                                       followed by the Fresher’s Basketball
                     Office & Societies	      45
   Recent Sporting Highlights   41
                                       Championship in December, multiple archery,
                     Recent Societies Highlights  45                          Archery brought a good haul of medals
   Sports Facilities        42                   fencing, basketball, volleyball, rugby, GAA
                     Getting Involved       45                          from the Nationals with team golds and
   Sports Scholarships       42                   and soccer matches throughout, and in
                     Clubs & Societies Fairs Day  46
                                                               individual medals in the various disciplines
   Clubs on Campus         42                   March welcomed over three hundred male
                                                               of barebow, recurve and compound.
                     Extra-Curricular Activities    and female rugby players for the Student
   Sports Contacts         43
                     (ECA) Awards         46
                                       Sport Ireland League Finals at MU Barnhall   Maynooth University was honoured to have
   Maynooth Students’          Societies on Campus      47
                                       RFC. On top of the regular club training    Lee Mitchell selected to represent the Irish
   Union (MSU)           44
                                       sessions and practices both on and off     Universities Rugby Union against England’s
   Students’ Union         44
                                       campus, it made for a very busy year.      representative side; a memorable occasion
   The Student Centre       44
                                                               on the grounds of College Park, TCD. Who
   Sabbatical Officers 2016/2017  44                   Just before the start of the academic
                                                               knows what 2016/17 will bring? Whatever the
                                       year, our golfers set the bar very high by
                                                               outcome, we hope that our clubs will continue
                                       winning team silver and Robin Dawson
                                                               to be driven from member engagement in
                                       individual gold at the European University
                                                               the tradition of fun, fitness and friendship.
                                       Championships in Switzerland.

40                                                                                     41
Sports & Sports Facilities

Sports Facilities                Sports Scholarships              Sports Contacts                   Rugby Development Officer

Indoor:                     The University is committed to the      Sports Officer     38                (01) 7086065
                        development of sporting excellence                                   tom.mckeon@nuim.ie
– Three Sports Halls    38                                   (01) 7083824                  @
                        and awards a number of sports
– Fitness Centre    38                                   @  paul.davis@nuim.ie
                        scholarships annually to promote and
                                                                          FAI Development Officer
– Weights Room     38            foster sporting talent in the University.
– Snooker Hall  43              – Gaa                     Sports Reception       38             (01) 7086054

– Racquet Ball Court                                                                @  barry.prenderville@nuim.ie
                        – Golf                       (01) 7086406
                        –	Rugby                    @  pamela.lucas@nuim.ie
                                                                          Paddy Harrington
Outdoor:                    – Soccer                                              Golf Scholarship manager
– All Weather Pitch               – Snooker                   GAA Development Officer                 (086) 1675056
–	Handball Court
                        Further details on all of the above        (01) 7083321                  @  barry.fennelly@nuim.ie
– 5 Pitches (South Campus)
                        scholarships is available on the Admissions  @  jenny.duffy@nuim.ie
– 3 Pitches (North Campus)           Office website: www.maynoothuniversity.
– 2 Tennis Courts                ie/study-maynooth/undergraduate-studies/
                        scholarships/sport-scholarships
To book any sports facilities please
email fitness.centre@nuim.ie or
go to the sports reception.

   Clubs on Campus                Martial Arts       indoor        outdoor            Rugby       Aquatic        adventure
                                                                                     & outdoor
   Student-run clubs form the back-bone     Aikido          Badminton       Athletics           Soccer – Ladies  Aquatics Club
   of the sports and recreation programme    Archery         Basketball      American Flag         & Mens       (including       Equestrian
   at the University. The Sports Office                             Football           GAA Handball    Lifesaving,      Golf (Scholars
                          Boxing          Olympic
   organises a range of fitness classes                                            And Netball    Swimming And      & Social)
                          Fencing         Handball       Australian Rules
   for those who are unable to commit                                                      Waterpolo)
                                      Table Tennis     Camogie            Cricket                  Rovers-Scouting
   themselves fully to a club. With over 35   Judo                                              Muck-Canoe       & Outdoor
   active university clubs, an exceptional    Kickboxing        Trampoline      Gaelic Football –                and Kayak
                                                                games                   Pursuits
   and time-honoured structure is in place                Volleyball      Ladies & Mens
                          Self-Defence                                          Surf          Snowsports
   for student sport.                                      Hurling            Chess
                                                                                     Ultimate Frisbee
                                                 Hockey            Darts
   Check out what groups you want
                                                                Snooker and Pool
   to join at Clubs & Socs Fairs Day
   on Wednesday, 28th September
42                                                                                              43
You can also read