Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí

 
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí

Expect to Connect
5th-13th October 2019
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Contents
Fáilte / Welcome...................................................................................................................... 1
Wainfest Launch .....................................................................................................................3
Family Events................................................................................................................................5
Day by Day Guide.............................................................................................................. 24
School Events.......................................................................................................................... 36

www.wainfest.ie                                           #Wainfest
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Ag Súil le Nascadh le Wainfest 2019
Glac coiscéim isteach i ndomhan atá lán de shamhlaíocht, scéalta,    a thiocfaidh chuig an fhéile nascadh leis an ardteicneolaíocht is
draíocht, stair, oidhreacht, amharclannaíocht agus teicneolaíocht    déanaí le linn na hócáide seo. Mar sin, tar isteach go bhféicfidh tú
agus déan ceangal le gach rud atá spraíúil le linn Wainfest, ár     ár bprintéirí 3D nó ár dtáblaí draíochta iontacha.
bhféile ealaíon agus leabhar do pháistí. Bí Ag Súil le Nasc an téama
atá againn i mbliana, agus beidh an clár ar siúl ón 5ú go dtí an 13ú   Ná caill amach ar an deis seo le ceangal a dhéanamh linn agus lig
Deireadh Fómhair, mar sin tugaimid cuireadh duit na leathanaigh     do do thuras trí Wainfest a bheith ar cheann nach ndéanfaidh tú
seo a leanas a thóraíocht le haghaidh réimse iomlán imeachtaí do     dearmad air!
gach aoisghrúpa ó pháistí beaga go dtí déagóirí.
                                     Ba mhaith linn aitheantas a thabhairt don Roinn Forbartha, Tuaithe
Is áit í Wainfest ina dtig leat do scíth a ligean agus sult a bhaint   agus Pobail as maoiniú a thabhairt dúinn trí Chiste na gCuntas
as gach rud a chuireann an cultúr, an léitheoireacht agus na       Díomhaoin. Chuidigh seo linn ár gclár a fhorbairt do pháistí
healaíona ar fáil. Tá gníomhaíochtaí ceardaíochta, scéalaíocht      a bhfuil Neamhord ar Speictream an Uathachais orthu, agus
chéadfach agus léirithe amharclainne agus níos mó ar an chlár.      buíochas mór le comhpháirtithe na féile a reáchtálann imeachtaí
Thig leat bualadh le do laoch leabhar agus ceisteanna a chur ar an    ina n-ionaid féin, rud a ligeann dúinn ár gclár a fhás agus a
údar is fearr leat, nó iad do leabhar a shíniú. Glac coiscéim isteach  mhéadú gach bliain.
sa réaltacht fhíorúil agus téigh siar sa stair. Léim ar an traein agus
ceangail le Harry Potter nó glac scíste agus coimhéad scannán ón     Ná déan dearmad, tugann Wainfest deis iontach chun ballraíocht
rogha leathan scannán a bheas ar siúl.                  leabharlainne a fháil agus leabhar a thaitníonn leat a thabhairt
                                     abhaile. Ná bíodh imní ort má bhíonn tú mall mar ní ghearraimid
De réir mar a ghlacann leabharlanna ar fud na hÉireann lena       fíneálacha níos mó.
ról nua mar ionaid foghlama dhigiteacha, tá bród ar Sheirbhís
Leabharlainne Dhún na nGall deiseanna a thabhairt dóibh siúd       Coiste Wainfest

Tá Wainfest eagraithe ag Rannán Cultúir Chomhairle Chontae Dhún na nGall.
Tá seirbhísí Leabharlainne, Ealaíne, Músaem, Cartlainne agus Oidhreachta mar pháirt den Rannán Cultúir.

                                                                        1
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Expect to Connect with Wainfest 2019
  Step into a world filled with imagination, stories, magic, history,   technology during the week-long event. Make sure to come visit
  heritage, theatre and technology, and connect with all that is fun    us to see our 3D printers or our wonderful magic tables.
  during Wainfest - our children’s arts and book festival. ‘Expect to
  Connect’ is our theme for this year, and the programme takes place    We would like to acknowledge funding from the Department
  from the 5th to the 13th of October. We invite you to dig into the    of Rural and Community Development through the Dormant
  following pages for a full range of events for all ages from tiny tots  Account Funds which has helped us develop our Autistic
  to tweens.                                Spectrum Disorder (ASD) programme, and a big Thank You to our
                                       festival partners who hold events in their own venues, allowing us
  Wainfest is your place to explore, relax, create and enjoy        to expand our programme even further.
  everything that culture, reading and the arts have to offer. There
  are craft activities, sensory storytelling and theatre performances.   Let’s not forget, Wainfest also offers the perfect opportunity to
  You can meet your favourite authors, ask them your burning        join the library and take home a book you’ve fallen in love with.
  questions and get your most-loved book signed. Take a step into     Don’t worry if you are late returning them as we don’t charge fines
  virtual reality for a look back on history. Hop on the train and     anymore!
  connect with Harry Potter or relax and watch a film during one of
  our many film screenings.                        So please take the opportunity to connect with us and let your
                                       journey through Wainfest be one you will not forget!
  As libraries across Ireland embrace their evolving role as digital
  learning centres, the Donegal Library service is proud to offer     The Wainfest Committee
  festival goers opportunities to connect with the latest advanced

  Wainfest is organised by Donegal County Council’s Culture Division.
  Culture Division comprises Library, Arts, Museum, Archive and Heritage Services.

2
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Wainfest Launch 2019
17th Meán Fómhair / 17th September

Venue: Oakfield Park, Raphoe         Time: 11:00am         Opening by: The Cathaoirleach of Donegal County Council, Cllr Nicholas Crossan

Oakfield Park is one of Donegal’s best loved attractions, so what better
place to launch our festival. Guests will have the opportunity to enjoy
a stroll through a lush landscape of parklands and mature woodlands
entwined with over 4 km of narrow gauge railway track or take a tour
around the beautiful grounds of the lower park. Take the opportunity
to connect with heritage, stories and nature, meet the Wainfest
team and learn more about what we have in store for you during the
festival. Children can make a wish at Oakfield Park’s Faerie tree, while
navigating their way through adventures on extensive walks and
trails. They will also get the opportunity to meet The Dragonologist
Professor Peartree, and listen to a few tales from Perrin the Elf.

                                                                              3
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Learn
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Family Events

 Mr. Hullabaloo’s                                Can Do Academy
 Storytime Treats                                – Lego® Animation Workshop
                               F   Family Event                                F   Family Event

 Join Mr Hullabaloo the                              These animation workshops by Can Do Academy are a great
 magical storyteller and his                           introduction for children to the colourful world of Lego® animation.
 colourful puppet friends for
 an enchanted tea party full                           The workshop will allow participants to make a complete animated
 of well-loved classic stories                          Lego film on an iPad, using sound effects, visual effects, titles and lots of
 and songs. From teddy bear                            imagination!
 picnics to royal balls at the
 storybook castle, this show is                          Your child will learn to use special iPad apps and they will receive a copy
 lots of fun for all the family.                         of their film at the end of the session.

 Áit/Venue            Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact    Áit/Venue           Am/Time Dáta/Date      Teagmháil/Contact
 Carndonagh Library        10:00  Saturday 5th  074 9373701       Central Library        10:00    Saturday 5th  074 9124950
 Buncrana Library         12:30  Saturday 5th  074 9361941       Central Library        12:00    Saturday 5th  074 9124950

 Líon Daoine/Capacity: 60                   Aois/Age: 3-9    Líon Daoine/Capacity: 20               Aois/Age: 7 Upwards

                                                                                  5
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Coochie Coo Music & Movement Sessions
                                                        A  ASD Friendly  F  Family Event

  Precious quality time for babies, toddlers & their big people!
  Focusing on fine and gross motor skills as well as vocal expression.
  Incorporating colours, numeracy, movement, drama and music for a
  complete sensory experience.

  Each session is tailored to specific age ranges and
  needs of children attending.

   Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact
   Milford Library
                 10:00   Saturday 5th  074 9153927
   – ASD Friendly
   Milford Library       12:00   Saturday 5th  074 9153927     Event includes the launch
                                        of Babbling Babies version 2
   Twin Towns Library      11:00   Friday 11th   074 9175384
                                        Multilingual Nursery Rhyme
   Central Library                              and Action Song Booklet
                 10:00   Saturday 12th  074 9124950
   – ASD Friendly
   Central Library       12:00   Saturday 12th  074 9124950

  Líon Daoine/Capacity: 15                                                   Aois/Age: 0-4

6
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Big Top Circus Workshop                           Will Collins
– Orson Sterritt                               Screenwriting Workshop
                            F   Family Event                              F   Family Event

Big Top Workshop aims to bring circus to the masses! An interactive     A must for all budding
workshop where you are treated to arts and crafts and a range of circus   filmmakers! Will Collins is a
skills. Improve your dexterity and fine motor skills through games      screenwriter whose credits
and team work. In this workshop you will also learn new skills, such as   include the Oscar-nominated
juggling, diablo, balance and acro.                     ‘Song of the Sea’, the acclaimed
                                       follow-up feature to Tomm
                                       Moore’s, ‘The Secret of Kells’.
                                       In this storytelling workshop
                                       you will pick up valuable skills
                                       from one of Donegal’s finest
                                       screenwriters.

 Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact
 Leabharlann Phobail                             Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact
               10:00   Saturday 5th  074 9522500
 Na Rosann                                  Bundoran Library       10:00  Saturday 5th  071 9829665

Líon Daoine/Capacity: 20             Aois/Age: 6 Upwards    Líon Daoine/Capacity: 20             Aois/Age: 8 Upwards

                                                                             7
Expect to Connect 5th-13th October 2019 - Féile Ealaíon agus Leabhar do Pháistí
Bricks4Kidz                                   The Giant’s Gold:
  – Lego Workshop                                 Making a Sun Disc
                   A  ASD Friendly     F   Family Event                              F   Family Event

                                           Donegal County Museum invites
                                           you to join metal designer, Lisa
                                           Fahy in a workshop celebrating
                                           creativity and local history. Create
                                           your own version of a Bronze Age
                                           sun disc and learn more about
                                           these beautiful archaeological
                                           objects. Sun discs are one of the
                                           earliest forms of sheet gold-
                                           work found in Ireland, dating
  At the Bricks4Kidz Lego® workshop, children will enjoy using LEGO©        to around 2500-2150 BC. Sun discs
  Bricks to build specially-designed models, play games and explore the      were discovered in Ballyshannon during the 1600’s, and they are
  world of engineering and architecture. This session stimulates children’s    believed to have come from a giants’ grave.
  observation and exploration skills and awakens their curiosity.
                                           Booking required.

                                           Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact
                                           Donegal County Museum    13:30   Saturday 5th  074 9124613

   Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date      Teagmháil/Contact    Donegal County Museum    14:00   Saturday 5th  074 9124613

   iCare Centre, Buncrana                              Donegal County Museum    14:30   Saturday 5th  074 9124613
                 16:00   Friday 11th    074 9362226
   – ASD Friendly                                  Donegal County Museum    15:00   Saturday 5th  074 9124613

  Líon Daoine/Capacity: 30               Aois/Age: 7 Upwards    Líon Daoine/Capacity: 10             Aois/Age: 6 Upwards

8
Smart Phone Heritage                               Rún Cheanannais Mhóir
Hunt Game                                     - Scannán Beochana
                               F   Family Event                               F  Family Event

                                         Is buachaill óg ábhailleach
                                         é Breandán atá ag obair go
                                         dian lena uncail chun ballaí
                                         an tsráidbhaile a neartú
                                         chun cosaint a thabhairt
                                         in aghaidh léigiún de
                                         chreachadóirí Lochlannacha.
Join a multiplayer smart phone game that takes you on an interactive       Lena mhuintir a shábháil, is
scavenger hunt through Letterkenny’s historic centre to discover the town’s    gá do Bhreandán tabhairt
history from a different perspective.                       faoi thóraíocht rúnda a
                                         thabharfaigh lasmuigh dá
Using the latest location-based gaming technology you will join a team of     dhomhan féin é go foraois
explorers tasked with discovering historic locations to complete interactive   dhraíochta, ina bhfuil
challenges. Who will discover the most treasure along the trail? Children     ainmhithe miotasacha
should be accompanied by adults at all times. Smart phone with mobile       ag fanacht. Is ansin a
data required. Players must take extra care around roads when using a       nochtóidh Breandán an
smart phone. The Heritage Hunt is part of CINE Project EU using Locatify
                                         rún, a bhraithfidh sé an draíocht agus a bhlaisfidh sé
platform. App is free to download.
                                         an eachtra gurb é Rún Cheanannais Mhóir.
 Áit/Venue      Am/Time    Dáta/Date   Teagmháil/Contact
 Donegal County          Saturday 5th
                         074 9124613
 Museum       13.00-16.00  Monday 7th                   Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date      Teagmháil/Contact
                         museum@donegalcoco.ie
                  Tuesday 8th                   Amharclann Ghaoth Dobhair  14:00   Dé Domhnaigh 13ú 074 9560862
Closed for lunch 12.30 – 1pm

Líon Daoine/Capacity: Open to all            Aois/Age: All ages    Líon Daoine/Capacity: 200             Aois/Age: 4 Upwards
                            Accompanied by an adult

                                                                                 9
Song of the Sea                                  Vampirina
   – Animated Film                                  – Fang-Tastic Party
                                  F   Family Event                   A    ASD Friendly   F   Family Event

   Song of the Sea tells the story of Ben and his little sister Saoirse , the     Vampirina, aka Vee, is a 6-year-old
   last remaining ‘Seal-child’. Watch as they go on an amazing journey        girl with a secret – she and her
   into the magical world of ancient legend in an attempt to return to        family are vampires!
   their seaside town.
                                            This October, Disney Junior invites you
   The film takes inspiration from the mythological Selkies of Irish folklore,    to a Fang-Tastic Party with Vampirina
   who lived as seals in the sea but become humans on land.              and all her friends as they celebrate
                                            their cinematic debut. Treat your little
   Price: €3                                     one to 5 brand new episodes full
                                            of spook-tacular fun! Rock out at a
                                            festival with the Ghoul Girls, spend
                                            a night at the Museum and meet
                                            some terror-ific new friends at the
                                            Scare B&B - it’s going to be bat-tastic!

                                            A sensory friendly screening with a difference, little ones can play, sing
                                            and dance along with Vee and friends on the big screen!

                                            Price: €5.50
   Áit/Venue           Am/Time Dáta/Date      Teagmháil/Contact
   Inishowen Maritime                                 Áit/Venue           Am/Time Dáta/Date      Teagmháil/Contact
                  16:00   Friday 11th    074 9381363
   Museum and Planetarium                               Century Cinemas, Letterkenny 12:00     Saturday 5th  074 9121976

   Líon Daoine/Capacity: 30                Aois/Age: 4 Upwards                                   Aois/Age: 2-7

10
Holly Webb
                                    F  Family Event

After writing more than 100
books for children, this best
-selling children’s author and
self-proclaimed reading addict
is a firm favourite with young
readers across Donegal. A
wonderful opportunity to meet
the world famous author in
person. Easons bookshop in
attendance.

 Áit/Venue         Am/Time Dáta/Date   Teagmháil/Contact
 Central Library      18:00  Monday 7th  074 9124950
 Buncrana Library      16:00  Tuesday 8th  074 9361941

Líon Daoine/Capacity: 80                        Aois/Age: 4-12

                                            11
Toddler Sense                                 YouTube
                                          Video Workshop
                               F   Family Event                              F  Family Event

   Toddler Sense classes are full of
   fun, excitement and adventure.
   The sessions promote a positive
   attitude to exercise, develop
   imagination and creativity, and                        Explore the art of
   promote social and emotional                         storytelling and video
   development, all in a fun and                         making with actor and
   energetic way. Expect plenty                         YouTuber John D Ruddy.
   of props for the children to                         Creator of the Manny
   explore, games, music, dance                         Man YouTube and book
   and so much more!                               series, John will bring the
                                          kids through the creative
                                          process of making a
                                          video, from the initial idea
                                          to filming and editing.
                                          A fun and interactive
                                          workshop.

   Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact
   Buncrana Library       11:00  Saturday 12th  074 9361941       Áit/Venue      Am/Time     Dáta/Date    Teagmháil/Contact
   Carndonagh Library      13:00  Saturday 12th  074 9373701       Bundoran Library   10.00 - 11.30  Saturday 12th  071 9829665

   Líon Daoine/Capacity: 20                 Aois/Age: 1-4    Líon Daoine/Capacity: 15                Aois/Age: 7-12

12
Connect With Nature                             Donegal & Bluestacks
at Glenveagh National Park                          Festival Carnival Parade
                                       - Coming Home Carnival Parade
                            F   Family Event                                F  Family Event

Enjoy seasonal hands-on learning and fun in our spectacular location at   The annual Donegal Bay and Blue Stacks Festival Carnival Parade,
this special time of year.                          now in its 19th.year, is one of the highlights of the cultural calendar in
                                       Ballyshannon and South Donegal. Upwards of 400 performers of all
Spaces Limited. Bookings and full information at               ages will take to the streets in a riot of colour, sound and movement
www.glenveaghnationalpark.ie from 1st October.                to celebrate this year’s Donegal Connects diaspora-flavoured theme,
                                       Coming Home.
Price: Children Free / Adults €3
                                       To make the occasion, the organisers are issuing a special invitation to
 Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact   Diaspora visitors to join in the Parade - by participating in an afternoon
 Glenveagh National Park   12:00   Sunday 13th  076 1002537      carnival workshop, donning a carnival costume and joining in the fun.

 Glenveagh National Park   14:00   Sunday 13th  076 1002537      To register your interest and book your carnival workshop place, please
                                       contact Dark Daughter Productions now at mauraflogue@gmail.com.

                                       Áit/Venue        Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact
                                       Market Street,
                                       Castle Street, The Port, 19:30   Saturday 5th  mauraflogue@gmail.com
                                       Ballyshannon

Líon Daoine/Capacity: Limited              Aois/Age: 5-11    Líon Daoine/Capacity: Open to all            Aois/Age: All ages

                                                                             13
Harry Potter Experience at Oakfield Park
                                                        F  Family Event

   Don’t be a muggle –
   come and join us for a wizardly day out!
   Come along to Oakfield Park for a special Harry Potter weekend at
   Hogwarts. Take a trip on the Hogwarts Express Steam Train around the
   magnificent parkland before buying a chocolate frog from Bertie Bott’s
   sweet stall. Play Quidditch on Ireland’s only Quidditch pitch with the
   Quaffle, the two Bludgers, and the Golden Snitch . Pop into the Three
   Broomsticks to sample some butterbeer and listen to a chapter of Harry
   Potter. Meet lots of other Hogwarts characters around the park whilst
   enjoying crafts and other activities. (Do not fear, the Dementors will be     Dress up as
   kept in Azkaban by Dumbledore’s magic).
                                           your favourite
                                            character to
                                           take part in all
   Áit/Venue          Am/Time    Dáta/Date    Teagmháil/Contact  the fun. Prizes
                         Saturday 5th             for the best
                         Sunday 6th               dressed
   Oakfield Park, Raphoe    12.00 -18:00          074 9173068
                         Saturday 12th
                         Sunday 13th

   Entry:          Train:          Family Pass:
   Adults:  €9       Adults:  €5       2 Adults & 2 Children:  €35
   Children: €6       Children €3       2 Adults & 3 Children:  €40
   Under 3s: Free      Under 3s: Free      1 Adult & 2 Children:  €25
                            2 Adults & 1 Child    €30           Aois/Age: 7 Upwards

14
The Dig - Paul Curley                              Pink and Blue
                                         by Amadán Productions
                              F   Family Event                    A  ASD Friendly    F   Family Event

All his life Mac has wanted to be an archaeologist,               Amadan’s brand new show
to be an expert at finding things and working out                Pink & Blue asks the question
what they mean. If only he could stick to the facts               of whether girls & boys are
and not get carried away with his grandmother’s                 really that different.
highfalutin stories. But in a world where facts and
figures mean so much more than fairy tale and                  Two clowns explore & play
fantasy, Mac has to dig deeper to prove what he                 with what it means to be a
finds is what he thinks it is. Will people believe                boy or a girl. With silliness
him, or is this just another of his tall tales?                 & fun this non-verbal show
                                         aims to find out if we can all be who we want
From the team that brought you BAKE! writer and performer Paul Curley      to be & accept others as they are too!
with designer Ger Clancy, in collaboration with award-winning theatre
artist Robert Alan Evans, bring this brand new adventure to life.        Join us as this madcap duo discover difference and diversity through
The Dig spins a classic yarn into a brand new light that will delight      slapstick comedy, mime and dance. Pink & Blue will have you in stitches,
and charm audiences young and old. Supported by The Arts Council,        and it is fun for all the family. Pink & Blue premiered at Belfast Children’s
Roscommon Arts Centre and Irish Theatre Institute.                Festival in March 2018 & marks the collaboration between Amadán,
                                         dancer & performer Jennifer Jordan and a musical score by composer
Price: €3                                    Neil Foster.

 Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date      Teagmháil/Contact
 An Grianán Theatre      10:00   Tuesday 8th   074 9120777       Áit/Venue           Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact
 An Grianán Theatre      12:00   Tuesday 8th   074 9120777       An Grianán Theatre       16:00   Thursday 10th 074 9120777

Líon Daoine/Capacity: 200               Aois/Age: 6 Upwards    Líon Daoine/Capacity: 200              Aois/Age: 4 Upwards

                                                                                 15
Paul Cookson                                 Magician
                                          – Jessica Harkin
                                F  Family Event                               F   Family Event

   Paul Cookson poet, performer,                         Join award winning
   average ukulele player                            Magician, Jessica Harkin,
   and master of audience                            for a fun evening
   participation.                                of magic, balloon
                                          modelling and face-
   You will laugh, you will                           painting. Jessica wows
   move your arms, you will                           her audiences with
   shout out the next line in                          comedy, magic and
   an unforgettable show                             amazing card tricks
   where participation is non-                          that will entertain
   negotiable. Poems about                            all ages. Watch as
   teachers, parents, football,                         she creates fantastic
   aliens and much, much more...                         balloon animals so
                                          real, you might be
   Paul has sold over a million books and is Poet in Residence for the      tempted to call those magic too!
   National Football Museum and will feature material from his latest
   collections.                                 Face painting will follow the show

                                          Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact
   Just like pantomime- but with better rhymes!
                                          Twin Towns Library     18:00  Tuesday 8th    074 9175384

   Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact    Bundoran Library      16:00  Thursday 10th 071 9829665
   Central Library       18:00   Thursday 10th 074 9124950       Central Library       16:00  Friday 11th    074 9124950

   Líon Daoine/Capacity: 60             Aois/Age: 7 Upwards     Líon Daoine/Capacity: 30              Aois/Age: 4 Upwards

16
Matilda (1996)                                 Harry Potter And The
                                        Philosopher’s Stone (2001)
                             F   Family Event                                 F   Family Event

A young girl with an                              Harry Potter, the bespectacled boy wizard, has
unquenchable thirst for                            his first feature film outing in this blockbuster
knowledge overcomes her                            box office hit. Newly enrolled at Hogwarts
parents’ disapproval and forms                         School, Harry (Daniel Radcliffe) and his chums
a lasting bond with a sensitive                        Hermione (Emma Watson) and Ron (Rupert
teacher, ultimately discovering                        Grint), will Harry be able to keep up with his
her own special abilities.                           studies, lead his team to victory in the school
Adapted from the novel by                           sport Quidditch, and still triumph over the
Roald Dahl, and directed by                          dreaded Voldemort?
Danny DeVito who also stars
as Matilda’s insensitive father.                        LIFFORD STRABANE ONLY
                                        • Free Arts & Crafts all Weekend.
Price: €5.60                                  • On Sun 13th Harry Potter Mascot &
                                         Hedwig will be in the foyer from 2.30pm
                                         to 3.30pm

                                        Price: €5.60

                                        Áit/Venue           Am/Time Dáta/Date      Teagmháil/Contact
                                                              Saturday 12th
                                        Eclipse Cinemas Bundoran    12.00pm           071 9829999
 Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact                         Sunday 13th
 Eclipse Cinemas            Saturday 12th              Eclipse Cinemas              Saturday 12th
               12.15pm          074 9141973                      12.00pm           074 9141973
 Lifford Strabane            Sunday 13th               Lifford Strabane              Sunday 13th

                                                                                17
Smartphone
   Drive-in Movie Workshop                              Filmmaking for Kids
                                            with Póca Productions
                                  F   Family Event                                 F   Family Event

   Drive-in Movie workshop                              Calling Future Filmmakers! Learn the basic skills of filming and editing
   followed by screening                               using the technology in your pocket. Come along to this workshop and
                                            learn how to take the first steps on your filmmaking career. Presented in
   Build your very own drive-in car,                         association with Rathmullan Film Festival.
   then jump into your creation to
   watch Ratatouille (Pixar Animation,
   2007, 111min, G). Remy dreams of
   becoming a great chef, despite being
   a rat in a definitely rodent-phobic
   profession. To follow his dream, and
   with the help of hapless garbage
   boy Linguini he puts his culinary
   skills to the test in the kitchen but
   he has to stay in hiding at the
   same time, with hilarious consequences.
   Presented in association with Rathmullan
   Film Festival.

   Price: €10

   Áit/Venue         Am/Time     Dáta/Date    Teagmháil/Contact    Áit/Venue         Am/Time     Dáta/Date    Teagmháil/Contact
   Regional Cultural Centre  11:00 - 14.00  Saturday 12th  074 9129186       Regional Cultural Centre  14:00 - 17.00  Saturday 12th  074 9129186

   Líon Daoine/Capacity: 25                Aois/Age: 4-9 years    Líon Daoine/Capacity: 15                   Aois/Age: 8-12
                          (Must be accompanied by an adult)

18
Vegetarian Brunch                               Board Games
with the Henry Girls…                             at the Library
                              F  Family Event                               F  Family Event

In conjunction with Inishowen                         Bring the family along to a morning of competitive
Development Partnership.                            fun. This is a free event and will be fun for children
                                        of all ages.
A morning of tastes and sounds ~
Vegetarian Cooking Tastefest for
Families! Family-friendly veggie recipes
and samples to wet the palate! Quick
and easy ways to bring healthy fresh
eating to all the family. Join Jenny Doherty,
Asmaa & Feras Manna, and our three talented sisters from Malin,
who are also long-time vegetarians, in sharing the joys and tastes of
vegetarian cooking…and maybe a wee tune or two!

Plus Country Market Family Event
– fresh, local, organic vegetables, fruit etc.

Come along and enjoy a tasting of teas, treats and
traditions from Syria and an opportunity to meet some of
the Syrian families that have moved to Inishowen.

 Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact    Áit/Venue      Am/Time     Dáta/Date    Teagmháil/Contact
 The Exchange, Buncrana    11.00   Saturday 5th  074 9362218       Milford Library   11:00 - 12.00  Saturday 12th  074 9153927

Líon Daoine/Capacity: Open to all           Aois/Age: All ages   Líon Daoine/Capacity: 25               Aois/Age: All Ages

                                                                             19
FabLab Workshop - Spraoi agus Spórt
                                                      ASD
                                                      ONLY

                                          A  ASD Only  F  Family Event

   Fab labs provide widespread access to modern
   means for invention and creativity.

   Comprising off-the-shelf, industrial-grade fabrication tools, wrapped
   in open source software, they are increasingly being used as tools for
   community engagement. As part of a global network of around 1500
   Labs, Spraoi Agus Sport have now established a Fablab in the heart of
   Inishowen.

   This hands-on workshop will introduce participants to the concept
   of making things using digital fabrication technologies. Utilising a
   combination of Laser Cutters, Vinyl Cutters, 3D Printers and some
   computer design tricks, participants will assemble and personalise
   small items that they can take home at the end of the session. Four
   SNA’s also in attendance.

   No experience necessary.

   Áit/Venue         Am/Time     Dáta/Date    Teagmháil/Contact
   Spraoi agus Spórt,
   Supervalu Shopping    12.00 - 14.00  Saturday 12th  074 9373303
   Centre, Carndonagh

   Líon Daoine/Capacity: 15                                   Aois/Age: 12-18

20
Yo-Yo Yoga
                                                     ASD
                                                     ONLY

                                        A  ASD Only     F  Family Event

Yo-Yo Yoga joins us to bring you accessible, sensory, yoga story time.
This relaxing session is tailored for children of different abilities from 5
years of age and their families, and will weave yoga poses, breathing
techniques, songs and props into the story to bring children on a
beneficial, imaginative journey. The session will be fun, engaging and
playful and will provide families with some breathing techniques to
aid relaxation and regulation. Each participant must be accompanied
by an adult.

 Áit/Venue          Am/Time   Dáta/Date    Teagmháil/Contact
 Central Library       16.00    Tuesday 8th   074 9124950
 Bluestack Foundation,
               16.00    Wednesday 9th 074 9740828
 Donegal Town

Líon Daoine/Capacity: 10                                   Aois/Age: 5 Upwards

                                                          21
Messy Play                                    Sensory Play
   – Spraoi agus Spórt                               – Spraoi agus Spórt
                     A  ASD Friendly    F   Family Event                    A  ASD Friendly    F   Family Event

   Bring your toddler along to our messy play event and indulge your        Sensory play stimulates children’s senses via touch, smell, taste, sight
   little one’s imagination and sense of adventure. Let them experience       and hearing. Come along and experience our unique sensory room
   shaving foam, water play, sand, clay, cereals and paint. A change of       which combines’ a range of stimuli to help your baby engage with
   clothes advised!                                 their senses.

   Áit/Venue      Am/Time    Dáta/Date    Teagmháil/Contact       Áit/Venue      Am/Time    Dáta/Date    Teagmháil/Contact
                             074 9373303                                   074 9373303
   Spraoi agus Spórt  9.30 - 13.30  Thursday 10th                 Spraoi agus Spórt  9.30 - 13.30  Wednesday 9th
                             info@spraoiagussport.ie                             info@spraoiagussport.ie

   Líon Daoine/Capacity: 20                Aois/Age: Up to 5    Líon Daoine/Capacity: 15                   Aois/Age: 0-4

22
Donegal Youth Chamber Orchestra
                                            F  Family Event

Join the Donegal Junior Strings Orchestra for a special concert to
celebrate their ten years of music-making. Their annual visit to the
Glebe Gallery courtyard is always a highlight. They’ve a wonderful
programme lined up for this anniversary concert - classical favourites,
contemporary pieces and music from Disney movies. They’ll have
some guests along, including friends and past members, all under
the direction of the Grammy-nominated Victor Yélamo. Donegal
Junior Strings are one of the performing groups of the Donegal Music
Education Partnership, which offers classical music classes across
Donegal.

No need to book, just come along! This is the opening concert of the
6th Donegal Chamber Music Festival.

The 6th Donegal Chamber Music Festival (12th Oct – 20th Oct 2019)
features events in different locations across the county. Details at
donegalchambermusic.blogspot.com

 Áit/Venue         Am/Time  Dáta/Date    Teagmháil/Contact
 Glebe House and Gallery  12:30   Saturday 12th  074 9137071

                                      Aois/Age: For all the family

                                                     23
Wainfest 2019
Day by Day Guide
 F  Family Event     S  School Event   A  ASD Friendly

   Time      Event Description                Venue              Contact    Type  info

   Dé Sathairn 5ú Deireadh Fómhair / Saturday 5th October
   10:00       Can Do Academy- LEGO Animation workshop    Central Library, Letterkenny  074 9124950  F   Pg. 5

   10:00       Coochie Coo –ASD Friendly event        Milford Library         074 9153927  F A  Pg. 6

   10:00       Mr Hullabaloo’s Storytime treats       Carndonagh Library       074 9373701  F   Pg. 5

   10:00       Will Collins Illustration Workshop      Bundoran Library        071 9829665  F   Pg. 7

   10:00       Big Top Circus Workshop with Orson Sterritt  Leabharlann Phobail na Rosann  074 9522500  F   Pg. 7

   11:00       Vegetarian Brunch with the Henry Girls    The Exchange, Buncrana     074 9362218  F   Pg. 19
            followed by a Country Market
   12:00-18:00    Harry Potter Experience at Oakfield Park   Oakfield Park, Raphoe      074 9173068  F   Pg. 14

   12:00       Can Do Academy- LEGO Animation workshop    Central Library, Letterkenny  074 9124950  F   Pg. 5

   12:00       Coochie Coo                  Milford Library         074 9153927  F   Pg. 6

   12:00       Vampirina-Fangtastic Party          Century Cinemas, Letterkenny  074 9121976  F A  Pg. 10
            (Sensory Friendly Screening)

24
F  Family Event     S  School Event   A    ASD Friendly

   Time      Event Description                  Venue                Contact    Type  info

  12:30       Mr Hullabaloo’s Storytime treats         Buncrana Library           074 9361941  F   Pg. 5

  13:00-16:00    Smart Phone Heritage Hunt Game          Donegal County Museum, Letterkenny  074 9124613  F   Pg. 9
                                    (Closed for lunch 12.30 – 1pm)
  13:30       The Giant’s Gold: Making a Sun disc        County Museum, Letterkenny      074 9124613  F   Pg. 8

  14:00       The Giant’s Gold: Making a Sun disc        County Museum, Letterkenny      074 9124613  F   Pg. 8

  14:30       The Giant’s Gold: Making a Sun disc        County Museum, Letterkenny      074 9124613  F   Pg. 8

  15:00       The Giant’s Gold: Making a Sun disc        County Museum, Letterkenny      074 9124613  F   Pg. 8

  19:30       Donegal Bay and Bluestack Festival Carnival    Ballyshannon                    F   Pg. 13

  Dé Domhnach 6ú Deireadh Fómhair / Sunday 6th October
  12:00-18:00    Harry Potter Experience at Oakfield Park     Oakfield Park, Raphoe        074 9173068  F   Pg. 14

  Dé Luain 7ú Deireadh Fómhair / Monday 7th October
  10:00       Yoga for Kids with Sinead Burley         Central Library, Letterkenny     074 9124950  S   Pg. 37

  10:00       Author Visit, Holly Webb             Milford Library           074 9153927  S   Pg. 37

  10.00-16.30    Smart Phone Heritage Hunt Game          County Museum, Letterkenny      074 9124613  S   Pg. 49

                                                                      25
F  Family Event     S  School Event    A  ASD Friendly

   Time      Event Description                Venue                   Contact    Type  info

   10:00       Fanclastic 3D Creative building        Carndonagh Library            074 9373701  S A  Pg. 38

   10:00       Author visit, Derek Mulveen (ASD event)    Buncrana Library             074 9361941  S A  Pg. 38

   10:00       Creative Habitats with Éanna Ni Lamhna    Lifford Library              074 9172726  S   Pg. 39

   10:00       Údar Sabhdh Devlin – Bí ag Spraoi liom    Leabharlann Phobail na Rosann       074 9522500  S   Pg. 40

   10:00       Museum on the Move with Jim Martin      Bundoran Library             071 9829665  S   Pg. 41

   11:30       Museum on the Move with Jim Martin      Bundoran Library             071 9829665  S   Pg. 41

   12:30       Author Visit, Holly Webb           Central Library, Letterkenny       074 9524950  S   Pg. 37

   12:30       Yoga for Kids with Sinead Burley       Milford Library              074 9153927  S   Pg. 37

   12:30       Fanclastic 3D Creative building        Buncrana Library             074 9361941  S A  Pg. 38

   12:30       Creative Habitats with Éanna Ni Lamhna    St Johnston & Carrigans Resource Centre  074 9148551  S   Pg. 39

   12:30       Údar Sabhdh Devlin – Bí ag Spraoi liom    Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair    074 9560862  S   Pg. 40

   12:30       Author visit, Derek Mulveen (ASD event)    Carndonagh Library            074 9373701  S A  Pg. 38

   13:00       Museum on the Move with Jim Martin      Bundoran Library             071 9829665  S   Pg. 41

   18:00       Author Visit, Holly Webb           Central Library, Letterkenny       074 9124950  F   Pg. 37

26
F  Family Event     S  School Event    A  ASD Friendly

  Time      Event Description                 Venue                Contact    Type  info

  Dé Máirt 8ú Deireadh Fómhair / Tuesday 8th October
   10:00       Author Visit, Gerard Siggins          Central Library, Letterkenny     074 9124950  S   Pg. 40

   10:00       Author Visit, Catherine Doyle         Milford Library           074 9153927  S   Pg. 43

   10:00       Author Visit, Holly Webb            Carndonagh Library          074 9373701  S   Pg. 37

   10:00       Yo-Yo Yoga                   Buncrana Library           074 9361941  S A  Pg. 49

   10:00       Author visit, Derek Mulveen (ASD event)    An tSean Bheairic/ Falcarragh    074 9180888  S A  Pg. 38

   10:00       Creative Habitats with Éanna Ni Lamhna     Leabharlann Phobail na Rosann    074 9522500  S   Pg. 39

   10:00       Museum on the Move with Jim Martin       Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair  074 9560862  S   Pg. 41

   10:00       Author Visit, Brian Gallagher         Donegal Town Library         074 9725329  S   Pg. 42

   10:00       The Dig by Paul Curley             An Grianán Theatre, Letterkenny   074 9120777  S   Pg. 56

   10.00-16.30    Smart Phone Heritage Hunt Game         County Museum, Letterkenny      074 9124613  S   Pg. 49

   11:30       Museum on the Move with Jim Martin       Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair  074 9560862  S   Pg. 41

   12:00       The Dig by Paul Curley             An Grianán Theatre, Letterkenny   074 9120777  S   Pg. 56

   12:30       Author Visit, Gerard Siggins          Milford Library           074 9153927  S   Pg. 40

   12:30       Author Visit, Catherine Doyle         Central Library, Letterkenny     074 9124950  S   Pg. 43

   12:30       Author Visit, Holly Webb            Buncrana Library           074 9361941  S   Pg. 37

                                                                     27
F  Family Event     S  School Event    A  ASD Friendly

   Time      Event Description                 Venue                   Contact    Type  info

   12:30       Jumping Clay                  Raphoe Library              074 9144115  S A  Pg. 42

   12:30       Author Visit, Brian Gallagher         Bundoran Library             071 9829665  S   Pg. 42

   12:30       Creative Habitats le Éanna Ni Lamhna      An tSean Bheairic/ Falcarragh       074 9180888  S   Pg. 39

   13:00       Yo-Yo Yoga                   St Johnston & Carrigans Resource Centre  074 9148551  S A  Pg. 49

   13:00       Author visit, Derek Mulveen (ASD event)    Leabharlann Phobail na Rosann       074 9522500  S A  Pg. 38

   13:00       Museum on the Move with Jim Martin       Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair    074 9560862  S   Pg. 41

   16:00       Yo-Yo Yoga                   Central Library, Letterkenny       074 9124950  F A  Pg. 21

   16:00       Author Visit, Holly Webb            Buncrana Library             074 9361941  F   Pg. 11

   18:00       Magician, Jessica Harkin            Twin Towns Library            074 9175384  F   Pg. 16

   Dé Céadaoin 9ú Deireadh Fómhair / Wednesday 9th October
   9.30-13.30     Sensory Play Session              Spraoi agus Spórt Family Centre      074 9373303  F A  Pg. 22

   10:00       Fab Lab-Digital Fabrication for Kids      Central Library, Letterkenny       074 9124950  S   Pg. 45

   10:00-12:00    Ceardlann Ríomheolaíochta           Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge    074 9560862  S   Pg. 55

   10:00       Museum on the Move with Jim Martin       Milford Library              074 9153927  S   Pg. 41

   10:00       Author Visit, Gerard Siggins          Carndonagh Library            074 9373701  S   Pg. 40

   10:00       Stories and fun with Abby Oliviera       Moville Library              074 9385110  S   Pg. 46

28
F  Family Event   S  School Event   A   ASD Friendly

  Time    Event Description                 Venue                Contact    Type  info

  10:00      Creative Habitats with Éanna ní Lamhna     Twin Towns Library          074 9175384  S   Pg. 39

  10:00      The Cycle of Water - CatchmentCare       Lifford Library           074 9172726  S   Pg. 46

  10:00      Author visit, Catherine Doyle         Leabharlann Phobail na Rosann    074 9522500  S   Pg. 43

  10:00      Sensory Story Time with Sharon Curran     Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair  074 9560862  S A  Pg. 47

  10:00      Rún Cheanannais Mhóir -Scánnan Beochana    Amharclann Ghaoth Dobhair      074 9560862  S   Pg. 44

  10:00      The Secret of Kells- Animated Film       Abbey Arts Centre, Ballyshannon   071 9851375  S   Pg. 44

  10:00      Yo-Yo Yoga                   Bundoran Library           071 9829665  S A  Pg. 49

  10:00      Aqua Explorers with Water & Communities    Ballyshannon Library         071 9858824  S   Pg. 47

  10:00      Jumping Clay                  Áras Sheáin Bháin/Fintown      074 9546071  S A  Pg. 42

  10:00      Teddy’s Picnic                 Regional Cultural Centre       074 9129186  S   Pg. 53

  11:00      Rhyme Time                   Central Library, Letterkenny     074 9124950  S F  Pg. 54

  11:30      Museum on the Move with Jim Martin       Milford Library           074 9153927  S   Pg. 41

  11:30      Sensory Story Time with Sharon Curran     Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair  074 9560862  S A  Pg. 47

  12:00      Teddy’s Picnic                 Regional Cultural Centre       074 9129186  S   Pg. 53

  12:30      Fab Lab-Digital Fabrication for Kids      Central Library, Letterkenny     074 9124950  S   Pg. 45

  12:30      Stories and fun with Abby Oliviera       Carndonagh Library          074 9373701  S   Pg. 46

  12:30      Author Visit, Gerard Siggins          Buncrana Library           074 9361941  S   Pg. 40

                                                                   29
F  Family Event     S  School Event   A   ASD Friendly

   Time      Event Description                 Venue                Contact    Type  info

   12:30       The Cycle of Water -CatchmentCare        Lifford Library           074 9172726  S   Pg. 46

   12:30       Jumping Clay                  Leabharlann Phobail na Rosann    074 9522500  S A  Pg. 42

   12:30       Aqua Explorers with Water & Communities     Bundoran Library           071 9829665  S   Pg. 47

   12:30       Yo-Yo Yoga                   Ballyshannon Library         071 9858824  S A  Pg. 49

   13:00       Museum on the Move with Jim Martin       Milford Library           074 9153927  S   Pg. 41

   13:00       Author visit, Catherine Doyle          Comharchumann Forbartha       074 9520024  S   Pg. 43
                                    & Fostaíochta Arainn Mhór
   16:00       Yo-Yo Yoga                   Bluestack Foundation, Donegal Town  074 9740828  F A  Pg. 21

   Déardaoin 10ú Deireadh Fómhair / Thursday 10th October

   9.30-13.30     Messy Play Session               Spraoi agus Spórt Family Centre   074 9373303  F A  Pg. 22

   10:00       Poet, Author & Performer, Paul Cookson     Milford Library           074 9153927  S   Pg. 48

   10:00       Brick4Kidz                   Central Library, Letterkenny     074 9124950  S A  Pg. 48

   10:00-15.00    VR: Capture the Past and See the Future     County Museum, Letterkenny      074 9124613  S F  Pg. 36
                                    (Closed for lunch 12.30 – 1pm)
   10:00-12:00    Ceardlann Ríomheolaíochta            Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge  074 9560862  S   Pg. 55

   10:00       Something Fishy with Inland Fisheries Ireland  Buncrana Library           074 9361941  S   Pg. 48

30
F  Family Event     S  School Event   A  ASD Friendly

  Time      Event Description                 Venue                Contact    Type  info

  10:00       Fab Lab-Digital Fabrication for Kids      Carndonagh Library          074 9373701  S   Pg. 45

  10:00       Ag Cruthú le Cruthanna - Grupa Plein Eir    Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair  074 9560862  S   Pg. 56

  10:00       Brick4Kidz                   Leabharlann Phobail na Rosann    074 9522500  S A  Pg. 48

  10:00       Jumping Clay                  Bundoran Library           071 9829665  S A  Pg. 42

  10:00       Scéalaíocht le Harald Juengst          Áras Sheáin Bháin/Fintown      074 9546071  S   Pg. 50

  10:00       Alice in Wonderland with Barking Dog Theatre  Regional Cultural Centre       074 9129186  S   Pg. 55

  10:00       Magician, Jessica Harkin            The Forge Family Resource Centre   071 9861924  S   Pg. 52

  10:00       John D Ruddy - Manny Man History        Twin Towns Library          074 9175384  S   Pg. 55
           & Drawing Workshop
  10:00       Donegal Mammy - Storytelling          Raphoe Library            074 9144115  S   Pg. 51

  10:00-12:00    One Page Book Workshop - With Ruth Graham    Lifford Old Courthouse        074 9141733  S   Pg. 50

  11:00       Pink and Blue with Amadán Productions      An Grianan Theatre, Letterkenny   074 9120777  S A  Pg. 56

  12:00       Alice in Wonderland with Barking Dog Theatre  Regional Cultural Centre       074 9129186  S   Pg. 55

  12:30       Poet, Author & Performer, Paul Cookson     Central Library, Letterkenny     074 9124950  S   Pg. 48

  12:30       Fab Lab-Digital Fabrication for Kids      Carndonagh Library          074 9373701  S   Pg. 45

  12:30       Something Fishy with Inland Fisheries Ireland  Buncrana Library           074 9361941  S   Pg. 48

  12:30       Brick4Kidz                   Leabharlann Phobail na Rosann    074 9522500  S A  Pg. 48

                                                                     31
F  Family Event     S  School Event    A  ASD Friendly

   Time      Event Description                  Venue                Contact    Type  info

   12:30       Jumping Clay                   Donegal Town Library         074 9725329  S A  Pg. 42

   12:30-14:30    One Page Book Workshop - With Ruth Graham    Lifford Old Courthouse        074 9141733  S   Pg. 50

   13:00       Magician, Jessica Harkin             Bundoran Library           071 9829665  S   Pg. 52

   16:00       Pink and Blue with Amadán Productions      An Grianan Theatre, Letterkenny   074 9120777  F A  Pg. 15

   16:00       Magician, Jessica Harkin             Bundoran Library           071 9829665  F   Pg. 16

   18:00       Poet, Author & Performer, Paul Cookson      Central Library, Letterkenny     074 9124950  F   Pg. 16

   Dé hAoine 11ú Deireadh Fómhair / Friday 11th October
   10:00       Fanclastic 3D Creative building         Milford Library           074 9153927  S A  Pg. 38

   10:00       Performer, Paul Cookson             Carndonagh Library          074 9373701  S   Pg. 48

   10:00       Connecting with Rivers - Inishowen Rivers    Moville Library           074 9385110  S   Pg. 51
            Trust workshop with Trish Murphy
   10:00       Mór agus Muilc le Donal Ó Cnáimhsí        Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair  074 9560862  S   Pg. 52

   10:00       John D Ruddy- Manny Man History         Ballyshannon Library         071 9858824  S   Pg. 55
            & Drawing Workshop
   10:00       Bonding with Books at your Library - Storytime  Central Library, Letterkenny     074 9124950  S F  Pg. 54

   10:00       Bonding with Books at your Library - Storytime  Buncrana Library           074 9361941  S F  Pg. 54

32
F  Family Event   S  School Event    A   ASD Friendly

  Time    Event Description                  Venue               Contact    Type  info

  11:00      Donegal Mammy - Storytelling           Manor Playgroup          074 9168743  S   Pg. 51
                                   & Cross-Border Mobile Library
  11:00      Coochie Coo – Babbling Babies Launch       Twin Towns Library        074 9175384  F   Pg. 6

  11:00      Bonding with Books at your Library - Storytime  Bundoran Library         071 9829665  S F  Pg. 51

  12:30      Fanclastic 3D Creative building         Central Library, Letterkenny   074 9124950  S A  Pg. 38

  12:30      Rhyme Time                    Milford Library          074 9153927  S F  Pg. 54

  12:30      Performer, Paul Cookson             Buncrana Library         074 9361941  S   Pg. 48

  12:30      Bricks4Kidz                   Moville Library          074 9385110  S   Pg. 48

  12:30      Scéalaíocht le Harald Juengst          Aislann Chill Chartha/Kilcar   074 9738376  S   Pg. 50

  12:30      Mór agus Muilc le Donal Ó Cnáimhsí        Leabharlann Phobail na Rosann   074 9522500  S   Pg. 52

  13:00      Bonding with Books at your Library - Storytime  Carndonagh Library        074 9373701  S F  Pg. 51

  13:00      Donegal Mammy - Storytelling           Lifford Library          074 9172726  S   Pg. 51

  16:00      Bricks4Kidz                   iCare Resource Centre, Buncrana  074 9362226  A   Pg. 8

  16:00      Song of the Sea – Animated Film Screening    Inishowen Maritime Museum     074 9381363  F   Pg. 10
                                   and Planetarium, Greencastle
  16:00      Magician, Jessica Harkin             Central Library, Letterkenny   074 9124950  F   Pg. 16

                                                                   33
F   Family Event     S  School Event    A  ASD Friendly

   Time      Event Description                    Venue               Contact    Type  info

   Dé Sathairn 12ú Deireadh Fómhair / Saturday 12th October
   10:00       Coochie Coo (ASD Friendly event)           Central Library, Letterkenny    074 9124950  A   Pg. 6

   10:00       John D Ruddy - YouTube video Workshop        Bundoran Library          071 9829665  F   Pg. 12

   11:00       Toddler Sense                    Buncrana Library          074 9361941  F   Pg. 12

   11:00-12:00    Board Games at the Library              Milford Library          074 9153927  F   Pg. 19

   11:00-14:00    Drive-in Movie Workshop               Regional Cultural Centre      074 9129186  F   Pg. 18
             Ratatouille (Pixar Animation, 2007, 111min, G)
   12:00-18:00    Harry Potter Experience at Oakfield Park       Oakfield Park, Raphoe       074 9173068  F   Pg. 14

   12.00-14.00    FabLab Workshop                   Spraoi agus Sport, Carndonagh   074 9373303  A   Pg. 20

   12:00       Coochie Coo                     Central Library, Letterkenny    074 9124950  F   Pg. 6

   12:00       Harry Potter And The Philosopher’s Stone 2001 (PG)  Eclipse Cinemas Lifford Strabane  074 9141973  F   Pg. 17

   12:00       Harry Potter And The Philosopher’s Stone 2001 (PG)  Eclipse Cinemas Bundoran      071 9829999  F   Pg. 17

   12:15       Matilda (1996) Movie                 Eclipse Cinemas Lifford Strabane  074 9141973  F   Pg. 17

   13:00       Toddler Sense                    Carndonagh Library         074 9373701  F   Pg. 12

   12:30       Donegal Youth Chamber Orchestra           Glebe House & Gallery       074 9137071  F   Pg. 23

   14:00-17:00    Smartphone Filmmaking for Kids            Regional Cultural Centre      074 9129186  F   Pg. 18
             with Póca Productions

34
F  Family Event     S  School Event    A  ASD Friendly

  Time      Event Description                    Venue               Contact    Type  info

  Dé Domhnach 13ú Deireadh Fómhair / Sunday 13th October
  12:00-18:00    Harry Potter Experience at Oakfield Park       Oakfield Park, Raphoe       074 9173068  F   Pg. 17

  12:00       Connect With Nature at Glenveagh National Park    Glenveagh National Park      076 1002537  F   Pg. 13

  12:00       Harry Potter And The Philosopher’s Stone 2001 (PG)  Eclipse Cinemas Lifford Strabane  074 9141973  F   Pg. 17

  12:00       Harry Potter And The Philosopher’s Stone 2001 (PG)  Eclipse Cinemas Bundoran      071 9829999  F   Pg. 17

  12:15       Matilda (1996) Movie                 Eclipse Cinemas Lifford Strabane  074 9141973  F   Pg. 17

  14:00       Connect With Nature at Glenveagh National Park    Glenveagh National Park      076 1002537  F   Pg. 13

  14:00       Rún Cheanannais Mhóir - Scánnan Beochana       Amharclann Ghaoth Dobhair     074 9560862  F   Pg. 9

                                                                       35
School Events

   Exhibition: Traditional                             VR: Capture the Past
   Boats of Ireland                                and See the Future
                                 S  School Event                                 S  School Event

   Explore this exhibition of Dónal MacPolin’s collection of watercolours     Donegal County Museum and
   & illustrations which documents the splendour of our traditional boats     Ulster University invite you to try
   and the disappearing boat-building tradition around the Irish coast.      out our new game built into our
   This exhibition celebrates a variety of traditional boats types from      Virtual Reality reconstruction of
   Curraghs to Skiffs. Regional variations from County Donegal include the     the 15th Century Medieval St
   Drontheim, the Foyle Punt, Currachs from Bunbeg, Dunfanaghy, Owey        Catherine’s Church, in Killybegs.
   Island, the Rosses and Tory Island as well as slightly different versions
   from counties Mayo to Waterford                         The application of virtual
                                           reality technology to heritage sites is part of the ongoing
   Suitable for schools – art and design / woodwork/ technology classes/      Connected Culture and Natural Heritage in the Northern Environment
   history/ geography subjects.                          (CINE) project. CINE is a collaborative digital heritage project between
                                           partners from Norway, Iceland, Ireland, and Scotland. The project is
   Booking required.                                funded by the Northern and Arctic Periphery Programme (ERDF).

                                           Suitable for schools groups from 3rd Class onwards and families and
                                           their children ages 8 +. Places are limited and booking is required for
                                           school classes.

    Áit/Venue       Am/Time     Dáta/Date     Teagmháil/Contact    Áit/Venue     Am/Time     Dáta/Date    Teagmháil/Contact
               10:00 - 12:30                       Donegal County
    Donegal County            Monday - Friday                                       074 9124613
               13:00 - 16:30           074 9124613       Museum,      10.00 - 15.00  Thursday 10th
    Museum, Letterkenny                                                        museum@donegalcoco.ie
               13:00 - 16:30  Saturday                 Letterkenny
                                           Closed for lunch 12.30 – 1pm

                                           Líon Daoine/Capacity: 30               Aois/Age: 8 Upwards

 36
Yoga for Kids                                                                 See
                                       Holly Webb                            Pg. 11

with Sinead Burley
                             S  School Event                              S   School Event

Freelance Yoga teacher, Sinead Burley, approaches health and wellness    After writing more than 100 books for
with passion, enthusiasm and a sense of fun, encouraging all individuals   children, this best-selling children’s
on to the yoga mat. Children’s yoga is hugely beneficial for their      author and self-proclaimed reading
growing bodies and more importantly, their developing minds.         addict is a firm favourite with young
                                       readers across Donegal. An event
                                       not to be missed.

                                       Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact
                                       Milford Library       10:00    Monday 7th  074 9153927

 Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact    Central Library       12:30    Monday 7th  074 9124950
 Central Library       10:00   Monday 7th  074 9124950       Carndonagh Library     10:00    Tuesday 8th  074 9373701
 Milford Library       12:30   Monday 7th  074 9153927       Buncrana Library      12:30    Tuesday 8th  074 9361941

Líon Daoine/Capacity: 20                Aois/Age: 9-11    Líon Daoine/Capacity: 90                Aois/Age: 8-12

                                                                            37
Derek Mulveen -Author                               Fanclastic
                     A  ASD Friendly     S   School Event                  A  ASD Friendly   S  School Event

   Join the Adventure...                               Fanclastic Donegal
                                            presents unlimited
   Renowned Irish children’s author Derek                       opportunities to build
   Mulveen captures the imagination of                        models, turning a
   young readers through his whimsical                        creative process into a
   storytelling from his book Oisín the Brave                     useful activity. It allows
   - Robot Island.                                  spatial thinking and
                                            aesthetic perception,
   Follow Oisín and Orane the Dragon on                        develops fine motor
   an adventure that takes them across many seas, three                skills, attention,
   islands and encountering strange looking creatures on a quest to help a      patience and creativity.
   little robot to find the Golden Key......before time runs out.

   Join us for a brilliant story time session, a doodle demo
   with super children’s drawings of all things Robots!

   Áit/Venue            Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact    Áit/Venue          Am/Time Dáta/Date   Teagmháil/Contact
   Buncrana Library        10:00  Monday 7th    074 9361941       Carndonagh Library     10.00  Monday 7th  074 9373701
   Carndonagh Library       12:30  Monday 7th    074 9373701       Buncrana Library      12.30  Monday 7th  074 9361941
   An tSean Bheairic/ Falcarragh  10:00  Dé Máirt 8ú    074 9180888       Milford Library       10.00  Friday 11th  074 9153927
   Leabharlann Phobail Na Rosann 13.00   Dé Máirt 8ú    074 9522500       Central Library       12.30  Friday 11th  074 9124950

   Líon Daoine/Capacity: 60                   Aois/Age: 7-10    Líon Daoine/Capacity: 20               Aois/Age: 7-10

38
Wild about Nature
- Creative Habitats with Éanna Ní Lamhna
                                       S  School Event

Éanna Ni Lamhna is the author of ‘Wild Things
at School’, a member of the panel on the
RTÉ ‘Mooney Goes Wild’ radio programme
since 1994 and the wildlife expert on ‘The Six
O’Clock Show. Join Eanna for a biodiversity
workshop on common Irish mammals, birds
and insects and how we need these for a
healthy environment.

 Áit/Venue            Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact
 Lifford Library         10:00  Monday 7th   074 9172726
 St Johnston and Carrigans
                 12:30  Monday 7th   074 9148551
 Resource Centre
 Leabharlann Phobail na Rosann  10:00  Dé Máírt 8ú   074 9522500
 An tSean Bheairic, Falcarragh  12:30  Dé Máirt 8ú   074 9180888
 Twin Towns Library       10:00  Wednesday 9th  074 9175384

Líon Daoine/Capacity: 60                           Aois/Age: 8-12

                                                 39
Sadhbh Devlin                                 Gerard Siggins - Author
   – Bí ag Spraoi Liom
                                S   School Event                               S   School Event

   Léifidh Sadhbh Devlin, údar ‘Bí ag Spraoi Liom’, a scéal agus pléifidh sí   Gerard Siggins was born in Dublin
   cruthaíocht agus cumadóireacht leis na páistí. Beidh deis ag na páistí a    and has lived almost all his life in the
   chumadóireacht féin a dhéanamh agus measín dá cuid féin a dhearadh       shadow of Lansdowne Road. He has
   Author Sadhbh Devlin will read her picturebook ‘Bí ag Spraoi Liom’       been attending rugby matches there
   and afterwards discuss inventions and creativity with the children. The    since he was small enough for his
   children will then have a chance to design their own inventions.        dad to lift him over the turnstiles.
                                          His Rugby Spirit series has sold
                                          over 50,000 copies and is hugely
                                          popular with
                                          sports-loving
                                          children
                                          around the
                                          world.

                                           Áit/Venue           Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact
                                           Central Library        10:00    Tuesday 8th  074 9124950
   Áit/Venue            Am/Time Dáta/Date   Teagmháil/Contact
                                           Milford Library        12:30    Tuesday 8th  074 9153927
   Leabharlann Phobail Na Rosann  10:00  Dé Luain 7ú  074 9522500
                                           Carndonagh Library      10:00    Wednesday 9th 074 9373701
   Leabharlann Phobail
                   12:30  Dé Luain 7ú  074 9560862
   Ghaoth Dobhair                                 Buncrana Library       12:30    Wednesday 9th 074 9361941

   Líon Daoine/Capacity: 30                  Aois/Age: 5-9    Líon Daoine/Capacity: 60                 Aois/Age: 8-12

40
Museum on the Move Ireland
                                          S  School Event

Join Jim Martin as he brings his Natural History of Ireland Roadshow
to Donegal. This is a chance to see the ancient world of Ireland’s lost
mammals at your local library. Jim’s lecture links into the curriculum and
combines History, Geography, Science, Nature Study and Mythology. It
is a once in a lifetime chance for your students to stand beside full-sized
bears, wolves, Irisk elk and much much more…..

 Áit/Venue              Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact
 Bundoran Library           10:00  Monday 7th   071 9829665
 Bundoran Library           11:30  Monday 7th   071 9829665
 Bundoran Library           13:00  Monday 7th   071 9829665
 Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair  10:00  Dé Máírt 8ú   074 9560862
 Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair  11:30  Dé Máirt 8ú   074 9560862
 Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair  13:00  Dé Máirt 8ú   074 9560862
 Milford Library           10:00  Wednesday 9th  074 9153927
 Milford Library           11:30  Wednesday 9th  074 9153927
 Milford Library           13:00  Wednesday 9th  074 9153927

Líon Daoine/Capacity: 30                              Aois/Age: 8-12

                                                    41
Jumping Clay                                  Brian Gallagher - Author
                     A  ASD Friendly   S  School Event                                S  School Event

   Playing with Jumping Clay is a                         Brian Gallagher was born in Dublin. He is a full-
   stimulating process engaging all the                      time writer whose plays and short stories have
   senses. We believe that “learning by                      been produced in Ireland, Britain and Canada.
   doing” or “experiential learning” helps                     In more recent times he has concentrated on
   to reinforce a child’s development                       historical fiction for older children, writing the
   and education. “Learning through                        novels Across the Divide, Taking Strides, Secrets
   play” is vital to a child’s development                     and Shadows, Storm Clouds, Friend or Foe, One
   and Jumping Clay provides the                          Good Turn (the Irish entry for World Book Day
   perfect hands-on learning tool                         2016), Arrivals, Pawns and Spies.
   through the use of our wonderful
   clay modelling products and                           His books have been hugely popular with schools and have
   educational programmes.                             been chosen for many ‘One Book One Community’ projects. His most
                                           recent novel, Resistance, is due for publication in September 2019.

                                           In his visits to libraries across Donegal, Brian will reveal the nuts
   Áit/Venue            Am/Time Dáta/Date    Teagmháil/Contact
                                           and bolts of how a historical novel is put together, using his novel,
   Raphoe Library         12:30   Tuesday 8th  074 9144115      Resistance, as a preference point to explore inspiration, research,
   Áras Sheáin Bháin/Fintown    10:00   Dé Céadaoin 9ú 074 9546071      plotting and characters.

   Leabharlann Phobail na Rosann  12:30   Wednesday 9th 074 9522500       Áit/Venue           Am/Time Dáta/Date     Teagmháil/Contact
   Bundoran Community Library   10:00   Thursday 10th 071 9829665       Donegal Town Library     10:00   Tuesday 8th  074 9725329
   Donegal Town Library      12:30   Thursday 10th 074 9725329       Bundoran Library       12:30   Tuesday 8th  071 9829665

   Líon Daoine/Capacity: 20                  Aois/Age: 4-8    Líon Daoine/Capacity: 20                  Aois/Age: 9-12

42
You can also read